Souschef

Kristeligt Dagblad
Ansøgningsfrist: 1.8.2024

Kristeligt Dagblad

Souschef søges til Blå Kors Center Sydjylland

 

Vi søger en souschef til vores botilbud i Vorbasse, som har lyst til arbejde med mennesker, der har haft det svært i livet.

Har du erfaring med personaleledelse, og kan du inspirere til at få det faglige arbejde til at gå i spil med de daglige opgaver omkring beboerne?

Kan du ligeledes skabe og understøtte faglig udvikling og trivsel blandt medarbejderne? Så er du måske vores nye souschef.

Vi søger dig, som har en relevant uddannelse (socialfaglig, diakonal og/eller pædagogisk baggrund), og som evner at lede og samtidig være en del af ét samlet hus.  

Lidt om arbejdet
Som souschef på Blå Kors Center Sydjylland udgør du sammen med forstanderen den daglige ledelse på stedet, og du er stedfortræder i forstanderens fravær, hvor du vil have et særligt ansvar for fagligheden og opgaveløsningen sammen med medarbejderne. 

Dit hovedfokus og ansvarsområde er fagligheden og udviklingen heraf. 

Vi forventer, at du:

 • Er bærer af det kristne livs- og menneskesyn
 • Har en anerkendende og åben tilgang til beboere og personale
 • Har relevant uddannelse (socialfaglig, diakon og/eller pædagogisk baggrund)
 • Trives i en omskiftelig hverdag
 • Har lederuddannelse eller ønsker at påbegynde en sådan
 • Har erfaring med en målgruppe hvor der er mange forskelligartede problematikker til stede i form af psykiatriske problematikker, misbrug, social isolation mm.
 • Er tydelig og lydhør
 • Er struktureret og omstillingsparat
 • Kan se værdien af og trives med dokumentation og administrative opgaver
 • Er erfaren bruger af IT og er tryg ved dette


Vi tilbyder et job med:

 • Stor selvstændighed i arbejdet
 • Kompetente og engagerede medarbejdere
 • Gode ledelseskollegaer i organisationen
 • Godt samarbejde med bestyrelse og god ledelsessparring
 • Gode muligheder for faglig udvikling, supervision og efteruddannelse
 • Et velfungerende hoved- og administrationskontor i Blå Kors Danmark, som bistår med bred viden og specifik hjælp


Lidt om os
Blå Kors Center Sydjylland er en selvejende institution jf. §110 (forsorgshjem) med 20 pladser i alt, og heraf er vi godkendt til at huse op til 14 beboere på §107 tilbud. Alle pladser henvender sig til mennesker, som har hjemløse problematikker, og som ofte har følgeproblematikker i form af misbrug og psykiatriske udfordringer.

På Blå Kors Center Sydjylland tilbyder vi beboerne en struktureret og inddragende hverdag, hvor vi motiverer til, at man bidrager positivt til fællesskabet og sin egen situation. Vi arbejder ud fra en recovery orienteret tilgang, idet vi tror på, at mennesker kan ”komme sig” og få et meningsfyldt og selvstændigt liv. Herudover er vi i gang med en faglig udvikling med kognitive redskaber og tilgange i mødet med beboerne. 

 

Vi ønsker at skabe rammer og muligheder for, at beboerne kan udvikle sig og få et meningsfyldt liv med det mål for øje, at den enkelte står stærkere, når han/hun skal ud i egen bolig igen.

Vi møder alle i øjenhøjde og med en ligeværdighed som menneske, og deraf følger, at vi lægger vægt på god etik, værdier og refleksion i vores arbejde.

Vi er en arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab med øje for hinanden. Vi lægger stor vægt på at støtte hinanden gennem det tværfaglige arbejde, og vi sætter pris på den forskellighed og de kompetencer, som vi hver især rummer. Samtidig er vi også nysgerrige på at blive klogere både menneskeligt og fagligt, og derfor vægter vi supervision og faglig udvikling højt.

Vi vægter højt at hjælpe hinanden, når hverdagen er travl og at yde en hjælpende hånd uanset faggruppe og på hvilket organisatoriske plan, man er ansat.

Menneskesyn
Blå Kors Danmark er en landsdækkende organisation, som arbejder ud fra det kristne livs- og menneskesyn. Det er vigtigt, at du forholder dig skriftligt til dette i din ansøgning. Læs mere på www.blaakors.dk/vaerdier-og-grundlag.

Ansøgning og nærmere information
Tiltrædelse snarest muligt. Jobbet er en fuldtidsstilling på ledervilkår. Løn og ansættelsesvilkår iht. Blå Kors Danmarks principper for lønfastsættelse.

Ansøgningsfrist d. 1. august kl.12.00. Send din ansøgning og CV via nedenstående knap.

Første runde samtaler forventes afholdt tirsdag 6. august, og anden runde d. 13. august. (Der vil blive foretaget personlighedstest mellem de to samtaler).

Henvendelse og yderligere spørgsmål kan ske til forstander Lillian Stephansen, tlf. 41939552 eller Vicegeneralsekretær Lars Thidemann Jensen, tlf. 28949735 (dog ikke i uge 30 idet begge holder ferie).