Udgivelsen

Kirke.dk udgives af A/S Kristeligt Dagblad og må ikke gengives uden accept og klar kildehenvisning. Et abonnement på kirke.dk giver ubegrænset adgang til websitet www.kirke.dk og til det digitale nyhedsbrev fra kirke.dk. Kirke.dk udgives minimum 46 uger om året digitalt, og som abonnent er der adgang til websitet og arkiv også i udgivelsesfri perioder. Abonnementsadgangen er personlig. Brugernavne, adgangskoder og artikler må ikke deles med tredjemand uden forudgående aftale. 

Abonnementets løbetid

Abonnementet er fortløbende, til det opsiges og faktureres årligt forud for en 12-måneders tegningsperiode. Abonnementet skal opsiges skriftligt til service@kirke.dk senest 30 dage før udløb af en gældende forudbetalt abonnementsperiode. Abonnement kan være solgt i forbindelse med en kampagne og vil efter første abonnementsperiode følge selskabets gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på www.kirke.dk. Se nedenfor. 

A/S Kristeligt Dagblad forbeholder sig ret til at ændre og justere priser og gebyrer. Ved eventuelle prisstigninger kan kunden ikke opkræves ekstra betaling under en aktiv abonnementsperiode, ligesom der ikke ydes modregning for eventuelt afmeldte brugere. 

Fortrydelsesret

Hvis Kunden har tegnet abonnement uden forudgående prøveperiode, kan Kunden træde tilbage fra en abonnementsaftale med Kirke.dk uden begrundelse, senest 14 dage efter aftalen er indgået første gang.

Ændringer & udvidelser

Abonnementet kan løbende udvides med flere modtagere mod særskilt betaling i henhold til prislisten. Ønskes der udbytning af modtagere, kontaktes service@kirke.dk med henblik på ændringer. A/S Kristeligt Dagblad forbeholder sig ret til at ændre abonnements- og leveringsbetingelser løbende, med virkning fra førstkommende tegningsperiode. Kunden har ret til at udvide abonnementet løbende med faldende marginalomkostning pr. modtager til følge. Ved udvidelse faktureres med modregning af allerede afviklet abonnement og tegningsperiode løber 12 mdr. fra udvidelsesdato. Ved henvendelse fra medarbejdere hos kunder med et aktivt abonnement udvides abonnementsrammen automatisk til næste trin, hvis ikke der er ledige modtagere. 

Abonnementsrammen følger prislisten og løber i trin fra 4,9 og 15 modtagere. 

Aftaler herover forhandles særskilt. Juridiske enheder og afdelinger under samme koncern kan have individuelle abonnementer. 

Prisliste

Gældende priser:

  • 1-4 modtagere: kr. 8.995,-
  • 5-9 modtagere: kr. 12.995,-
  • 10-14 modtagere: kr. 19.995,-
  • 15-19 modtagere: kr. 22.495-
  • +20 modtagere: Kontakt salgsafdelingen
  • IP-løsninger: Kontakt salgsafdelingen

Priserne er eksklusiv moms.

Salgskonsulent: Steffen Skovgaard Petersen | tlf.: 41 74 19 30 | mail: skovgaard@kirke.dk

Ansvar

A/S Kristeligt Dagblad overholder til enhver tid gældende dansk medielovgivning og kan ikke holdes hverken helt eller delvist ansvarlig for nogen skade, mediet forvolder direkte eller indirekte i forlængelse af det redaktionelle arbejde.