Organist og korleder

Sønderholm og Frejlev Kirker
Ansøgningsfrist: 15.8.2024

Sønderholm og Frejlev Kirker

En stilling som organist ved Sønderholm og Frejlev Kirker, Sønderholm-Frejlev pastorat,
Aalborg Vestre provsti er ledig pr. 01.08.24 med tiltrædelse hurtigst muligt derefter.
 

Sønderholm-Frejlev pastorat består af ca. 5.000 indbyggere. Stillingen er på 37 timer pr. uge.
 

Vores nye organist skal primært

  • varetage den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, herunder børne- og på sigt plejehjemsgudstjenester
  • kunne spille både traditionel kirke- og rytmisk kirkemusik
  • lede og udvikle vores to kor, et blandet voksenkor samt et lønnet ligestemmigt kirkekor
  • deltage og være aktiv i udvalg, som planlægger og arrangerer koncerter og musikarrangementer m.m.
  • arrangere og afholde egne koncerter
  • akkompagnere til fællessang ved sognearrangementer
     

I Sønderholm Kirke har vi et orgel fra Bruno Christensen & Sønner 1979 med 10 stemmer fordelt på to manualer og pedal.
Vi søger en medarbejder, der vil kunne indgå aktivt i kirkens arbejde, have mange bolde i luften og bidrage aktivt til idéudvikling i samarbejde med de øvrige medarbejdere samt menighedsrådet. Du skal kunne begå dig i vores sociale liv på en naturlig og gavmild måde.
 

Som vores eneste organist og nye kollega ønsker vi, at du har en stærk faglighed kombineret med et stort hjerte for kirkelivet. Derudover forventer vi, at du har lyst og interesse for at arbejde med kirkernes kor i forhold til at vedligeholde og udvikle deres niveau.
 

Vi tilbyder et job med medindflydelse på egen hverdag og udvikling af de enkelte opgaver. På vores arbejdsplads er der fokus på trivsel samt et godt samarbejde med alle kolleger, som inklusiv to præster udgør 11-12 personer. I det tætte daglige arbejde har vi en åben og let omgangstone. Vi tilstræber en god atmosfære og lægger vægt på et godt kollegialt samspil, hvor vi gensidigt hjælper hinanden med stort og småt. Vi har et tydeligt og engageret menighedsråd samt en lydhør menighed. Der stilles eget kontor til rådighed.
 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
 

Ansættelse sker ved Sønderholm Frejlev Sognes Menighedsråd beliggende Verdisvej 4, 9200 Aalborg SV.
 

I Sønderholm Kirke har vi desuden et Kawai flygel.
 

Frejlev Kirkes orgel er ligeledes fra Bruno Christensen & Sønner og er renoveret i 2007. Orglet har 9 stemmer fordelt på to manualer og pedal.
 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 313.868,00 kr. – 458.730,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.916,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.044,00 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 350.294,00 kr. – 426.740,00317 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070,00 kr. – 70.000,00 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 338.012 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 355.136,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 40.772,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Peter Stoffersen på telefonnummer 40 17 83 02. Yderligere oplysninger om Sønderholm-Frejlev Pastorat kan findes på vores hjemmeside www.soenderholm-frejlev.dk
Ansøgningen med relevante bilag samt referencer sendes til 8329fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.08.2024.
 

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 35.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Desuden skal der kunne fremvises børneattest.