Kirketjener

Hjallese Sogn
Ansøgningsfrist: 15.8.2024

Hjallese Sogn
En stilling som kirketjener ved Hjallese Kirke, Hjallese Sogn er ledig 1. november

En stilling som kirketjener ved Hjallese Kirke, Hjallese Sogn er ledig 1. november 2024. Stillingen er 37 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger, særlige arrangementer, herunder større heldags skole-kirkeprojekter, koncerter og lignende i kirken.
 • Bede ind-og udgangsbøn, hjælpe præsten med uddeling af brød ved nadver og være behjælpelig med messeklæder.
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter, samt efterfølgende oprydning.
 • Rengøring af kirke og kirkens øvrige lokaler.
 • Vedligeholdelse og snerydning af kirkens udendørs arealer.
 • Gensidig vikardækning i forbindelse med fridage, ferie og sygdom.
 • Planlægning af og løbende indkøb og bestillinger.
 • Lettere IT- og teknikopgaver, kontakt til håndværkere og øvrige leverandører.

Stillingen er normeret til 37 timer om ugen. Der forekommer arbejde på skæve tidspunkter. Nogle perioder kan være meget travle, mens andre er mere stille, og det indrettes arbejdet efter. I samarbejde med din kollega er du selv med til at lægge vagtplan og fordele kirketjenesten i weekenderne. 

Vi søger en medarbejder, der:

 • Tager godt imod kirkens gæster i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og sognearrangementer.
 • Er imødekommende, samarbejdsvillig og loyal.
 • Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt.
 • Er fleksibel og kan indrette sin indsats efter de skiftende behov.
 • Har en god fysik og har kræfter til rengøring, havearbejde, køkkenarbejde, opstilling af borde/stole og lignende.
 • Har IT kendskab på brugerniveau, elektronisk post og kalender.
 • Har en positiv indstilling og kendskab til Folkekirken.

Vi kan tilbyde en levende, alsidig og spændende arbejdsplads, stor indflydelse på eget arbejde, et godt arbejdsmiljø og imødekommende kolleger. Hjallese Sogn har 6971 folkekirkemedlemmer. Der er ansat 2,5 præster, 1 kordegn, 1 organist, 1 kirke-kultur medarbejder og 2 kirketjenere. 

Løn og ansættelse
Ansættelse sker ved Hjallese Menighedsråd, Hjallesegade 25, 5260 Odense S. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske fem ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for to år efter ansættelsens start. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 305.819 – 394.347 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 305.819 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 28.859 (nutidskroner). OK tillæg på kr. 1.151 (nutidskroner). Menighedsrådet forslag til lønniveau er 305.819 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hjallese Sogns menighedsrådsformand Bente Jakobsen, tlf. 27 38 56 53, mail: 9131blj@km.dk eller kontaktperson Kirsten Oldmark-Hansen, mail: 9131kio@km.dk
tlf. 66 117276. Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hjallese Menighedsråd: hjallese.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. august 2024. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 29. og 30. august 2024 i Hjallese Kirke. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest ved ansættelsen. Der er 3 måneders prøvetid. 

Information og data
Denne ledige stilling har jobtypen Kirketjener, og befinder sig i kategorien "Kommunikation, marketing, salg". Arbejdsstedet er beliggende i Odense S.