Liturgidebat

Generalsekretær: Lad os komme i gang med den folkelige debat om kirkens liturgi

"Jeg gætter på, at det ender med en intern kirkelig debat. Og det kan også give et fint resultat, men lad være med at skrive noget, I ikke vil sætte handling bag, skriver generalsekretær Jørgen Kvist til biskopperne bag liturgiarbejdet. Foto: PR-billede

DEBAT: Landets biskopper ønsker en folkelig debat om gudstjeneste og liturgi, men har ikke sat handling bag ordene. Det skriver generalsekretær i KFUM og KFUK, Jørgen Kvist, der efterlyser en liturgi, som er tidssvarende

Biskopperne vil have os alle til at debattere gudstjeneste og liturgi. Det er godt. Og derfor har de udgivet både store rapporter og resuméer af dem i såkaldte pixie-udgaver.

Det er på høje tid at arbejde aktivt med gudstjeneste og liturgi, hvis det skal lykkes at holde sammen på en fælles folkekirke. Den liturgiske selvtægt rundt i landets kirker og blandt præster er nemlig stor og minder om noget, der ustoppeligt kommer nede fra og på en dynamisk måde vil frem.

Og det rimer alt sammen meget godt på en individualistisk tid, hvor en dronnings autorisation ikke kan afholde individer fra at tænke og handle, hvis noget andet end det autoriserede giver bedre mening. Mange biskoppelige dispensationer, særordninger, tilladelser med mere afslører, at de nuværende autorisationer er ukampdygtige i 2019.

Derfor en stor tak til biskopperne for at have sat arbejdet og debatten i gang. Der er brug for handling nu. Og der er brug for klarere procesrammer fremover. Det store og spændende liturgiske fornyelsesarbejde skal gøres hurtigst muligt. I en folkekirke-kontekst vil det vel sige i løbet af få år. 

Der er behov for en tidssvarende liturgi

Målet må være at nå frem til liturgiske rammer, der giver mening for 2019-mennesket, og i øvrigt holder godt sammen på folkekirken. Konkret må liturgierne til de forskellige gudstjenester og kirkelige handlinger være gennemarbejdede, og have en ensretning i kernen, mens der i det resterende må være kvalificeret frihed og alternativer.

Enten tager vi en intern kirkelig debat, eller også laves der en højt prioriteret kommunikations- og inddragelsesproces, der har både børn og unge og mine fodboldkammerater i en københavnsk forstad som målgruppe.

Der vil helt sikkert være forskellige bud på, hvad tidssvarende liturgier er. Somme tider er vi i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer blevet beskyldt for (og sommetider måske med rette), at jo mere dagligdags og uformel en gudstjeneste er, des bedre. Det er imidlertid slet ikke mit ærinde at ville ‘af-liturgisere’ gudstjenesten. I en tid med en flagrende uendelighed af muligheder og tankegange for unge, er der des mere grund til, at folkekirken er top-tunet i forhold til sit vigtigste udtryk: Liturgier til livets største situationer og vigtigste overvejelser.

Der er i meget høj grad brug for en skarp og levende liturgi, der er i stand til at skabe det mærkeligste rum i 2019-menneskets liv - nemlig kirkens liturgiske rum. Dette rum må på en meningsfuld måde være i stand til at rumme tilværelsens allerstørste tanker, følelser og modsætninger. Midt i 2019-menneskets mærkeligste rum må vi bede til, at både evangeliets tiltale og trøst kan høres.

Ingen handling bag biskoppers ønske

Biskopperne ønsker en ‘folkelig debat’. Foreløbigt har dette ønske dog ikke handling bag sig. Lange rapporter, teksttunge pixieudgaver med højt lixtal, en konference og en mailadresse til kommentarer skaber bare ikke en folkelig debat. I bedste fald vil de mest aktive menighedsråd involvere sig. Men er det en folkelig debat?

Der er brug for mere ærlighed. Enten tager vi en intern kirkelig debat, eller også laves der en højt prioriteret kommunikations- og inddragelsesproces, der har både børn og unge og mine fodboldkammerater i en københavnsk forstad som målgruppe. 

Jeg gætter på, at det ender med en intern kirkelig debat. Og det kan også give et fint resultat, men lad være med at skrive noget, I ikke vil sætte handling bag.

Liturgi skal være nutidig, så den på en meningsfuld og levende måde sætter rammerne for at vores dagligdag og virkelighed kan møde og blive spejlet i Guds virkelighed.

Måske bør der fremover være et on-going arbejde med liturgi, og ikke kun når en tiltrængt ny autorisation med årtiers mellemrum kræver det. Lad os komme i gang.

Jørgen Kvist er generalsekretær i KFUM og KFUK i Danmark 

Tidligere landsforeningsformand: Debatoplæg om liturgi er et dogmatisk skoleridt
Anmeldelse

Tidligere landsforeningsformand: Debatoplæg om liturgi er et dogmatisk skoleridt

ANMELDELSE: Formen i de fire hæfter, der skal lægge op til en bred folkelig debat om folkekirkens liturgi, svinger mellem pædagogiske samtaleoplæg og det rene dogmatiske forhør, mener tidligere formand for Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise Pedersen

 

Skriv et debatindlæg

Kirke.dk er dansk kirkelivs fagmedie. Har du en holdning, en reaktion eller en kommentar, så skriv til os. Debatindlæg må højst fylde 4500 tegn med mellemrum. Vi kan ikke garantere, at vi bringer alle indlæg, og vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte. Kontakt os eventuelt, før du skriver.

Send en e-mail