Coronavirus

Covid-19 er en modstander, man ikke kan diskutere teologi med

Kirke.dk vil naturligvis følge coronakrisens konsekvenser for kirkelivet tæt og hjælpe med at dele løsninger på de mange problemer, der opstår. Men vi vil også bestræbe os på løbende at skrive om vigtige emner, som ikke handler om corona, skriver Kirke.dk's redaktør Kåre Gade. Foto: Iben Gad

NYHEDSANALYSE: Ligesom der har vist sig en helt usædvanlig bred opbakning til regeringens tiltag for at bremse epidemien, har stort ingen kirker eller trossamfund protesteret mod indgrebene i deres forsamlingsfrihed, skriver Kirke.dk's redaktør Kåre Gade

Fredag den 6. marts forsikrede Københavns domprovst over for Kirke.dk, at coronasmitte eller ej ville alt være business as usual i Københavns Domkirke. Fem dage senere blev folkekirkens biskopper briefet om, at regeringen samme aften ville forbyde store arrangementer og sende offentligt ansatte hjem. Og søndag den 15. marts forestod domprovsten den radiotransmitterede højmesse fra en mennesketom domkirke.

Pandemien er kommet bag på os alle, og den seneste uge har budt på samfundsmæssige omvæltninger af uset omfang og hastighed – også i det lille hjørne af verden, som dansk kirkeliv udgør.

For første gang, siden kristendommen kom til Danmark, er det ikke muligt at samles til gudstjeneste i kirkerne. Dåb og vielser bliver i vidt omfang udsat, begravelser foretages med få deltagere og begrænset personale, og snart vil kirkerne begynde at aflyse konfirmationerne. Det bør ikke komme bag på nogen, hvis kirkedørene stadig er låst, når vi skal fejre påske.

Men ligesom der har vist sig en helt usædvanlig bred opbakning til regeringens tiltag for at bremse epidemien, har stort ingen kirker eller trossamfund protesteret mod indgrebene i deres forsamlingsfrihed: Covid-19 er en modstander, som man ikke kan diskutere teologi med.

Til gengæld har den historiske situation ført til en kreativ eksplosion blandt præster, der søndag skulle finde nye på nye måder at bringe forkyndelsen til deres menigheder. Mange greb til digitale løsninger, og mit Facebook-feed svømmede over med tilbud om køkkenbordsandagter, hjemmealtergange og femminutters-prædikener. 

De kommende uger vil vise, om det er digitale tilbud fra hver eneste lokale kirke, der – som man siger – gør kirken relevant i en coronatid, eller om der også er brug for at finde nye, analoge måder at være tilstede på.

I folkekirken, hvor personalet er organiseret i fagforeninger, vil der også uundgåeligt komme diskussioner om, hvordan biskoppernes vejledning skal fortolkes – og hvem der har fortolkningsretten. Vejledningen rummer et stort skøn, og i øjeblikket er det overladt til præsterne at afgøre, om en dåb eller vielse skal finde sted, og i hvilket omfang kirketjener, organist og sangere skal medvirke. 

Det fik i lørdags DOKS, Dansk Kantor- og Organistsamfund, til at sende en “indtrængende” opfordring til biskopperne om at indskærpe, at bisættelser skal afvikles med mindst muligt personale, altså uden musik. I takt med at alvoren i epidemien bliver tydeligere, er det sandsynligt, at biskopperne må stramme reglerne betydeligt, også for at løfte ansvaret fra præsternes skuldre.

Kirke.dk under coronaepidemien

Coronakrisen har også fået konsekvenser for Kirke.dk. Siden i fredags arbejder alle medarbejdere hjemmefra, ligesom det i øvrigt er tilfældet for størstedelen af medarbejderne i mediehuset Kristeligt Dagblad. 

Det er heldigvis ikke den store udfordring for et medie som Kirke.dk, der i forvejen er 100 procent digitalt. Derfor forventer vi også at udkomme på vanlig vis i de kommende uger – blot uden vores kalender, som vi midlertidigt har fjernet fra nyhedsbrevet og hjemmesidens forside.

Vi vil naturligvis følge coronakrisens konsekvenser for kirkelivet tæt og hjælpe med at dele viden og gode idéer til løsninger på de mange problemer, der opstår. Vi samler alle de corona-relaterede artikler i en oversigt – og corona-artikler vil være låst op.

Men vi vil også bestræbe os på løbende at skrive om vigtige emner, som ikke handler om corona. For det er vigtigt at huske i disse dage, hvor det er let at miste modet:

Der kommer en tid, hvor kalenderen igen bliver fyldt med stort og småt, og hvor livet vender tilbage med søgnedages og helligdages trygge rytme, som vi til den tid – i hvert fald for en stund – vil forstå at sætte ekstra pris på.