Folkekirkens personale under coronakrisen: Læs Kirkeministeriets opdaterede retningslinjer

"Det er som hidtil præsten, der afgør, om og hvordan en kirkelig handling skal gennemføres under de aktuelle restriktive forhold," skriver Kirkeministeriet

Bisættelser og begravelser kan stadig finde sted under coronakrisen, men også dåb og vielser kan afvikles, hvis det ikke er muligt at udsætte. Det er ifølge Kirkeministeriet præsten, der skal afgøre det, og menighedsrådet skal stille den fornødne kirkelige betjening til rådighed, Foto: Adam Garff

Folkekirken har fået besked på at sende alle medarbejdere hjem og udsætte dåb og vielser, hvis det er muligt. Men begravelser, dåb og vielser kan stadig gennemføres med under 100 deltagere og under iagttagelse af en række sikkerhedshensyn.

Hvem skal træffe afgørelsen, og hvordan stiller det personale som kirketjenere, organister og sangere?

Kirkeministeriet opdaterer løbende en liste med spørgsmål/svar om folkekirkens ansatte under coronakrisen. Den kan læses på folkekirkenspersonale.dk, og af den seneste opdatering fremgår blandt andet:

  • At menighedsrådet skal stille kirkelig betjening til rådighed for kirkelige handlinger, der stadig afvikles.
  • At det er overladt til præsten at afgøre, om og hvordan en kirkelig handling skal gennemføres "under de aktuelle restriktive forhold og med iagttagelse af biskoppernes vejledning om kirkelige handlinger."
  • At menighedsrådet som hidtil skal stille den nødvendige kirkebetjening til rådighed, omend det anbefales, at menighedsrådet i dialog med præsten vurderer, hvor stor en del af den sædvanlige kirkebetjening, som er strengt nødvendig.
  • At den særlige situation kan kræve, at man kan blive bedt om at løse andre opgaver end dem, man er ansat til.
  • At det p.t uafklaret, hvordan timelønnede skal aflønnes i den periode, hvor de helt eller delvist ikke kan møde på arbejde eller arbejde hjemmefra.

Læs de seneste opdateringer.