Biskopper aflyser gudstjenester på grund af corona

DOKUMENTATION: Folkekirkens biskopper har som en konsekvens af coronasituationen aflyst gudstjenesterne. Men det skal stadig være muligt at gennemføre dåb og begravelser. Desuden arbejdes der på at forkynde via alternative kanaler. Torsdag formiddag sendte biskopperne en fælles skrivelse ud om den aktuelle situation

Folkekirkens biskopper har aflyst gudstjenesterne. Dermed vil Sct. Jacobi Kirke i Varde og kirker over hele landet stå tomme på søndag. Der arbejdes på alternative løsninger for forkyndelse. Foto: Heiner Lützen Ank

Onsdag aften bebuder statsminister Mette Fredriksen, at store dele af Danmark vil lukke ned på grund af coronavirus, og torsdag fulgte folkekirken så trop.

Folkekirkens biskopper slog nemlig torsdag (den 12. marts, red.) fast, at gudstjenester i folkekirken vil blive aflyst. 
I en fælles skrivelse fra biskopperne hedder det blandt andet

”Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.”

Men samtidig understregede biskopperne, at det er i en situation som denne, der er brug for forkyndelse.

”Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det.”

”Vi har desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.”

Kirkelige handlinger skal stadig gennemføres

Ifølge biskopperne skal kirkelige handlinger stadig kunne finde sted, dog under ændrede former. 

”Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.” 

Desuden understreger biskopperne, at der både på stifts- og landsplan arbejdes på at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet.

Gudstjenester er aflyst

Højmessen og andre gudstjenester aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det gælder også alle andre former for gudstjenester som plejehjemsgudstjenester, måltidsgudstjenester og meditationsgudstjenester.

Vis tillid og respekt

At Danmark befinder sig i en særlig situation er der ifølge biskopperne ingen tvivl om.
”Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp.  

Kirkeminister bakker op

Udmeldingen fra landets biskopper bakkes op af kirkeminister Joy Mogensen (S). Ifølge en pressemeddelelse fra Kirkeministeriet siger hun således.

"I den nuværende situation vil jeg opfordre alle til at tænke kreativt i forhold til hvordan vi som mennesker kan tænde håb hos hinanden. Ville det for eksempel være en fx mulighed at bruge nettet, de sociale medier, Skype, lokalradioen eller de gode gamle telefonkæder til at nå de danskere, som ikke kan komme i kirken, men har brug for trøst."

"Jeg stoler på, at de enkelte menigheder bedst ved hvad der ville give mening for deres sogn, og takker for forståelsen for, at vi er nødt til at hjælpe hinanden, især vores mest sårbare, ved at holde os fra hinanden."

Pressemeddelelsen fra Kirkeministeriet  slår samtidig fast, at alle ansatte og medarbejdere ved folkekirkens stiftsadministrationer og menighedsråd foreløbig arbejder hjemmefra.