Debat

Valgmenighedspræst efter nej til at nedlægge pensionskasse: Jeg forventer en politisk debat om folkekirken

"Jeg kan ikke stemme for nedlæggelse af en Pensionsordning, der er politisk vedtaget for at fremme det kirkelige liv i Danmark. Det er småpenge i en finanslov, men vil få store konsekvenser for de berørte arbejdsområder," siger valgmenighedspræst Inger Hjuler Bergeon, som stemte nej til at nedlægge Pensionskassen af 1950. Foto: Niels Svalebøg/Jysk Fynske Medier/Scanpix

DEBAT: Hvis man på denne måde vanskeliggør det frie kirkelige arbejde, er folkekirken de facto en statskirke, og så må man kalde den det, siger valgmenighedspræst Inger Hjuler Bergeon, som mandag stemte nej til at nedlægge Pensionskassen af 1950

60 stemte imod og ingen for at nedlægge Pensionskassen af 1950, da dens medlemmer mandag var indkaldt til møde for anden gang på to uger. Ved det første, kaotiske møde den 21. maj måtte afstemningen udskydes, da det ikke var muligt at nå at svare på alle medlemmernes spørgsmål.

Regeringen ønsker at afvikle den statslige pensionskasse, hvis medlemmer er præster og teologer, som er ansat i de frie, folkekirkelige organisationer og menigheder. Kritikere, herunder folkekirkens biskopper, frygter, at en nedlæggelse vil belaste organisationerne økonomisk og gøre det svært at tiltrække teologer.

Siden det første møde har formandsskabet for pensionskassens bestyrelse lagt en orientering og en FAQ på Kirkeministeriets hjemmeside som svar på medlemmernes spørgsmål. 

Alligevel stemte alle fremmødte på det virtuelle møde i går (pånær en, hvis link ikke virkede) imod den vedtægtsændring, der ville betyde, at der fra 1. januar 2022 ikke længere vil blive optaget nye medlemmer, og bestyrelsen vil blive nedlagt.

Kirke.dk har spurgt en af dem, præst i Odense Valgmenighed Inger Hjuler Bergeon, om hvorfor hun stemte nej.

I forrige uge blev afstemning udsat, fordi medlemmerne efterlyste mere information om konsekvenserne af at nedlægge pensionskassen. I sidste uge fik I svar på en række af spørgsmålene fra Kirkeministeriet. Hvorfor valgte du alligevel at stemme nej?
 
"De svar, vi fik fra pensionskassens formandskab og Kirkeministeriet, var på ingen måde fyldestgørende eller præcise."

"De giver også forskellige svar på baggrundem for at nedlægge Pensionskassen af 1950. Vi fornemmer, det er et diktat fra Finansministeriet, og at de ikke kender til det kirkelige arbejde, der udføres udenfor sognene."

"Ingen af os medlemmer har endnu set regnskab og referat af møder, som formandskabet i Pensionskassen af 1950 er forpligtet på at give os efter vedtægterne. Ej heller har vi set det kritiske revisionsnotat, som de på et tidspunkt gav som grund."

"Det er vores pensioner, der er sået tvivl om, men ingen af os har fået en individuel beregning. For de nuværende medlemmer er der blandt andet stadig ikke svar på, om vi vil modtage pension ud fra Lønramme 34, som mange af os er lønnet med og har skriftlig bekræftelse på."

"Det har de stoppet i 2019 uden at give os og vores arbejdsgivere besked. Disse sager, som vi har overdraget til Præsteforeningen, har de hverken givet aktindsigt i eller svaret på, trods forespørgsler fra for flere måneder siden."

"Der er så meget uklarhed i svarene fra formand og næstformand i Pensionskassen af 1950, selv om de bruger mange ord til at berolige os med og endda prøver at overbevise os om, at der blot er tale om en "normalisering"."

Hvad skulle der til, for at du havde stemt for en afvikling af pensionskassen?
 
"Jeg kan ikke stemme for nedlæggelse af en Pensionsordning, der er politisk vedtaget for at fremme det kirkelige liv i Danmark. Alle de foreninger og organisationer, der bliver ramt, og som vi er ansat i, vil miste et betydeligt tilskud. Det er småpenge i en finanslov, men vil få store konsekvenser for de berørte arbejdsområder."

"Folkekirken har som varemærke, at den rummer både det arbejde, der foregår i sogne og i de frie foreninger og organisationer. Folkekirken lever af den vekselvirkning, der sker imellem de to former."

"Hvis man nedlægger denne pensionsordning og tilskuddet fra staten til den, gør man det meget vanskeligere for det frie kirkelige arbejde - og noget må nødvendigvis lukke."

Hvad forventer du, at der sker nu?

"Jeg forventer en politisk debat om, hvad folkekirken er og vil være? Hvis man på denne måde vanskeliggør det frie kirkelige arbejde, er det de facto en statskirke - og så må man kalde den det."

"Jeg forventer også, at de kirkelige ordførere og kirkeministeren bliver præcist orienteret om konsekvenserne af en nedlæggelse af pensionsordningen og tager denne debat. Og at både Præsteforeningen og vore mange interesseorganisationer inviteres med i debatten."

"Som valgmenighedspræst kan jeg være lidt bange for, at de små frie menigheder kan blive glemt og klemt mellem de store organisationer, men samtidigt fornemmer jeg en bred solidaritet og et fælles fodslag både mellem os berørte præster og vores forskellige arbejdsgivere."

Kirke.dk arbejder på at få en kommentar fra kirkeminister Joy Mogensen, om hvilken betydning medlemmernes nej til at afvikle pensionskassen får for regeringens planer.
 

Analyse: Nedlæggelsen af en lille pensionskasse har store konsekvenser for folkekirkeordningen
Mandagsnyhedsbrevet

Analyse: Nedlæggelsen af en lille pensionskasse har store konsekvenser for folkekirkeordningen

MANDAGSNYHEDSBREVET: I 1950 betragtede lovgiverne de frie kredse som et nødvendigt supplement til folkekirkens arbejde. Nu mener regeringen, at den pensionskasse, der blev oprettet som støtte til organisationerne, strider mod ligeberettigelsesprincipperne

Nedlæggelse eller omdannelse?

Ifølge Kirkeministeriet er det ikke korrekt at tale om en "nedlæggelse" af Pensionskassen af 1950. I ministeriets FAQ står der:

Hverken Kirkeministeriet eller Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bruger ordet nedlæggelse af pensionskassen. Regeringen ønsker at omdanne Pensionskassen af 1950 fra en statsgaranteret pensionskasse til en statsgaranteret pensionsordning, der reguleres via et pensionsregulativ.

Ved den påtænkte omdannelse lukkes pensionskassen for nyoptag af medlemmer og betegnes herefter som en pensionsordning.

Ved omdannelsen bevarer alle optagne medlemmer deres pensionsrettigheder.

Skriv et debatindlæg

Kirke.dk er dansk kirkelivs fagmedie. Har du en holdning, en reaktion eller en kommentar, så skriv til os. Debatindlæg må højst fylde 4500 tegn med mellemrum. Vi kan ikke garantere, at vi bringer alle indlæg, og vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte. Kontakt os eventuelt, før du skriver.

Send en e-mail