Kirkestatistik

Læs eller genlæs: Her er sognene med folkekirkens højeste og laveste medlemsprocent

Tingbjerg i København, Vejerslev på Mors, Vester Alling på Djursland og Vollsmose i Odense - Kirke.dk har talt med menighedsrådsformænd og præster i fire sogne, som repræsenterer yderpunkterne i den årlige statistik for folkekirken. Foto: Leif Tuxen, Bococo, Jedbo John/Scanpix

I januar 2020 var 74,3 procent af danskerne medlem af folkekirken. Men bag gennemsnittet gemmer sig store lokale forskelle. Kirke.dk har set nærmere på nogle af folkekirkens yderpunkter

I et sogn er 95 procent medlemmer af folkekirken, i et andet blot 14 procent. Og mens 97 procent af de 0-4-årige børn i et sogn er døbt, er det færre end 7 procent i et andet.

Når man zoomer ind på yderpunkterne i folkekirken, er forskellene enorme. I samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har Kirke.dk fundet de sogne, der har henholdsvis den højeste og den laveste medlemsprocent.

FUV har også set nærmere på den seneste folkekirkestatistik og fundet de sogne, hvor henholdsvis flest og færrest børn bliver døbt. *)

Ikke overraskende er det i bysogne med meget socialt boligbyggeri, at der er færrest medlemmer og færrest børn, der døbes. Tingbjerg, Høje Gladsaxe og Brøndby Strand i Hovedstadsområdet, Vollsmose i Odense og Gellerup i Aarhus.

Det kommer næppe heller bag på nogen, at sognene med høje medlemsprocenter og mange dåb alle er landsogne, og at alle ligger i et af de fem jyske stifter.

Find sognene og deres tal på de interaktive kort nedenfor i artiklen.

Læs også de fire artikler, hvor vi taler med nogle af sognenes menighedsrådformænd og præster og beder dem beskrive deres sogn og fortælle, hvilke muligheder og udfordringer de står overfor.

*) Dåbsprocenten for 2020 kan tidligst udregnes den 1. januar 2022. I stedet har FUV set på antallet af børn i alderen 0-4, som er medlem af folkekirken. Det viser dåbstendensen, da det giver indblik i, hvor mange børn der er blevet døbt de fire sidste år. Sogne med under 50 børn i alderen 0-4 år er ikke regnet med grundet den statistiske usikkerhed med så små sogne. 

Vester Alling: Bekymrende, om fællesskabet kan tåle centraliseringen
Kirkestatistik For abonnenter på Kirke.dk

Vester Alling: Bekymrende, om fællesskabet kan tåle centraliseringen

Vester Alling Sogn i Norddjurs Vestre Pastorat er det sogn med forholdsmæssigt flest folkekirkemedlemmer i hele landet. 94,93 lyder medlemsprocenten på, og for menighedsrådsformand Solveig Steen Schultz er det ikke overraskende.

Tingbjerg: Fremtiden ligger i fællesskaber på tværs af kultur og religion
Kirkestatistik For abonnenter på Kirke.dk

Tingbjerg: Fremtiden ligger i fællesskaber på tværs af kultur og religion

Tingbjerg Sogn i København har med 13,79 den laveste medlemsprocent af alle sogne i Danmark. Men for sognepræst Mette Basbøll handler det om at lave en kirke, der dyrker et levende fællesskab fremfor et jagte et højere tal

 

Vejerslev: En anerkendelse, at fire har søgt det ledige præsteembede
Kirkestatistik For abonnenter på Kirke.dk

Vejerslev: En anerkendelse, at fire har søgt det ledige præsteembede

Myterne om udkantslivet er mange. Men for menighedsrådsformand Anny Elisabeth Høegh Nielsen i Vejerslev Sogn på Mors er de ubegrundede. Sognet har ikke bare landets højeste dåbstendens, det er også i vækst

Vollsmose: Vi skal også være kirke for sognets kristne migrantmenigheder
Kirkestatistik For abonnenter på Kirke.dk

Vollsmose: Vi skal også være kirke for sognets kristne migrantmenigheder

De folkekirkekristne er en minoritet i Vollsmose Sogn i Odense. Derfor var der kun tre dåb i kirken i 2020, men for sognepræst Jens Lind Andersen er det et grundvilkår. Han vil gerne samle alle sognets kristne menigheder som én stor minoritet

Hvor er folkekirken på vej hen? Find tallene for dit eget sogn
Kirkestatistik

Hvor er folkekirken på vej hen? Find tallene for dit eget sogn

Hvert år i februar offentliggør Danmarks Statistik de seneste tal for folkekirken - helt ned på sogneniveau. Her er Kirke.dk's guide til, hvordan du ser udviklingen i dit lokale sogn