Læs eller genlæs: Her er sognene med folkekirkens højeste og laveste medlemsprocent

I januar 2020 var 74,3 procent af danskerne medlem af folkekirken. Men bag gennemsnittet gemmer sig store lokale forskelle. Kirke.dk har set nærmere på nogle af folkekirkens yderpunkter

Tingbjerg i København, Vejerslev på Mors, Vester Alling på Djursland og Vollsmose i Odense - Kirke.dk har talt med menighedsrådsformænd og præster i fire sogne, som repræsenterer yderpunkterne i den årlige statistik for folkekirken.
Tingbjerg i København, Vejerslev på Mors, Vester Alling på Djursland og Vollsmose i Odense - Kirke.dk har talt med menighedsrådsformænd og præster i fire sogne, som repræsenterer yderpunkterne i den årlige statistik for folkekirken. Foto: Leif Tuxen, Bococo, Jedbo John/Scanpix

I et sogn er 95 procent medlemmer af folkekirken, i et andet blot 14 procent. Og mens 97 procent af de 0-4-årige børn i et sogn er døbt, er det færre end 7 procent i et andet.

Når man zoomer ind på yderpunkterne i folkekirken, er forskellene enorme. I samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har Kirke.dk fundet de sogne, der har henholdsvis den højeste og den laveste medlemsprocent.

FUV har også set nærmere på den seneste folkekirkestatistik og fundet de sogne, hvor henholdsvis flest og færrest børn bliver døbt. *)

Ikke overraskende er det i bysogne med meget socialt boligbyggeri, at der er færrest medlemmer og færrest børn, der døbes. Tingbjerg, Høje Gladsaxe og Brøndby Strand i Hovedstadsområdet, Vollsmose i Odense og Gellerup i Aarhus.

Det kommer næppe heller bag på nogen, at sognene med høje medlemsprocenter og mange dåb alle er landsogne, og at alle ligger i et af de fem jyske stifter.

Find sognene og deres tal på de interaktive kort nedenfor i artiklen.

Læs også de fire artikler, hvor vi taler med nogle af sognenes menighedsrådformænd og præster og beder dem beskrive deres sogn og fortælle, hvilke muligheder og udfordringer de står overfor.

*) Dåbsprocenten for 2020 kan tidligst udregnes den 1. januar 2022. I stedet har FUV set på antallet af børn i alderen 0-4, som er medlem af folkekirken. Det viser dåbstendensen, da det giver indblik i, hvor mange børn der er blevet døbt de fire sidste år. Sogne med under 50 børn i alderen 0-4 år er ikke regnet med grundet den statistiske usikkerhed med så små sogne.