Tidligere sømandspræster stiller spørgsmål ved bispekandidats cv

"Vikarpræst i Sømandskirken, Rotterdam, derefter vikarpræst i sømandskirken i London, 1996,” står der om Asser Skude på hans sognekirkes hjemmeside. Men Asser Skude har aldrig været præst i sømandskirkerne. Han blev først ordineret i 1997. Foto: Johanne Teglgaard Olsen

Asser Skude, som er kandidat ved bispevalget i Helsingør, skilter med præsteerfaring fra to sømandskirker i 1996, selv om han var ansat som juniorassistent. Asser Skude fastholder, at han var "vikar for sømandspræsten"

Har Asser Skude, den ene af fire bispekandidater i Helsingør Stift, arbejdet som sømandspræst? Det indtryk får man, når man læser beskrivelsen af ham på Helsingør Stifts hjemmeside:

”Han er præst i Bellahøj og Utterslev og har tidligere været udsendt i Rotterdam og London af Den Danske Sømandskirke."

Samme formulering kan man læse på folkekirken.dk og i Helsingør Stifts stiftsmagasin. Det undrer Katrine Bjørn Andersen, sognepræst i Ordrup – og stiller for bispekandidat Peter Birch. I et opslag på Facebook den 16. september spørger hun:

”Jeg læser i mit stiftsmagasin, at en af bispekandidaterne, Asser Skude, har været udsendt af den danske sømandskirke blandt andet til London. Jeg må have sovet i timen, hvornår var det?”

Katrine Bjørn Andersen var selv sømandspræst i London fra 1998 til 2001. I tråden under opslaget undrer en række personer med tilknytning til sømandskirkerne sig: Ingen af dem husker, at Asser Skude har været udsendt.

Jeg kan sige med sikkerhed, at Asser Skude aldrig har været udsendt som præst af Dansk Sømandskirke

Ronald Pedersen, tidligere generalsekretær i Dansk Sømandskirke

Selv om formuleringen på stiftets hjemmeside kan give indtryk af, at Asser Skude har været præst ved de to sømandskirker, står der ikke direkte, at han var udsendt som præst.

Det gør der til gengæld på hjemmesiden for Bellahøj-Utterslev Sogn, hvor Asser Skude i dag er sognepræst. Her kan man læse, at Asser Skude har været “vikarpræst i Sømandskirken, Rotterdam, derefter vikarpræst i sømandskirken i London, 1996” – en formulering, der gentages på hans profil på Kristeligt Dagblad.

“Vikarpræst i Sømandskirken, Rotterdam, derefter vikarpræst i sømandskirken i London, 1996," stod der om Asser Skude på hans kirkes hjemmeside. På datoen for denne artikels udgivelse blev 'vikarpræst' rettet til 'juniorassistent'. Foto: Skærmbillede 22/9 2020

Også på sin kampagnehjemmeside lader Asser Skude forstå, at han har været præst i sømandskirken. I et cv, der opremser hans ‘præsteerfaring gennem en menneskealder’ står der ”Dansk sømandskirke 1996, Holland og England”.

Et opslag i Teologisk Stat viser imidlertid, at Asser Skude ikke var ordineret i 1996. Det blev han først året efter, den 18. juni 1997, da han blev sognepræst i Kapernaumskirken i København.

Kirke.dk har kontaktet Ronald Pedersen, som i 1996 var generalsekretær for organisationen Dansk Sømandskirke i fremmede Havne (i dag Danske Sømands- og Udlandskirker). Han husker, at Asser Skude engang i 1990’erne kom forbi organisationens kontor, fordi han var interesseret i at arbejde i en sømandskirke.

“Jeg anbefalede ham, at han først fik et embede i folkekirken. Jeg kan sige med sikkerhed, at Asser Skude aldrig har været udsendt som præst af Dansk Sømandskirke," siger Ronald Pedersen.

"Dansk sømandskirke 1996, Holland og England" er ifølge Asser Skudes hjemmeside en del af hans 'præsteerfaring gennem en menneskealder'. Foto: Skærmbillede 22/9 2020

Måske for skarpt formuleret
Asser Skude fortæller Kirke.dk, at det er et stykke tid siden, at han har besøgt Bellahøj-Utterslev Sogns hjemmeside og sin egen kampagnehjemmeside, og at det ikke er ham, der er redaktør af siderne. Men når han i dag ser på formuleringerne på hjemmesiderne, kan det godt virke, som om erfaringerne fra England og Holland er trukket for skarpt op.

Jeg lavede præstearbejde, selvom jeg ikke var ordineret

Asser Skude, bispekandidat

”Det er rigtigt, at når man ser på de pågældende hjemmesider, kan man få det indtryk, at jeg har været udsendt som vikarpræst. Men det var også aftalen dengang. Fordi præsten ikke var der, var jeg det.”

”Jeg tror, der er sket det, at jeg har været vikar for præsten, og så er det blevet til vikarpræst. Men det er ikke mig, der er redaktør på hjemmesiden. Jeg må naturligvis tage det på mig, hvis jeg ikke har formuleret det klart nok. Jeg er naturligvis ked af det, hvis folk misforstår det, eller det er forkert formuleret,” siger Asser Skude.

Om formuleringen på kampagnehjemmesiden siger han:

”Det skal passe til vores kampagnemateriale, og så kan noget af det godt blive meget forenklet. Det var, da præsterne i London og Rotterdam havde ferie, jeg var der. Jeg lavede præstearbejde, selvom jeg ikke var ordineret. Det er naturligvis lige på kanten at formulere det sådan. Men jeg har holdt gudstjeneste og undervist konfirmander."

Kirke.dk har talt med de to personer, som var sømandspræster i henholdsvis Rotterdam og Rochester øst for London i 1996, Hans Aage Koller Nielsen og Søren Fahnøe Jørgensen (sidstnævnte er gift med Ulla Thorbjørn Hansen, som også er bispekandidat i Helsingør).

De bekræfter begge, at Asser Skude i en kort periode i 1996 vikarierede ved de to kirker – ikke som præst, men som såkaldt juniorassistent.

Der er ikke noget teologisk arbejde i at være juniorassistent. Men det kan være, at han har pudset et altersæt

Hans Aage Koller Nielsen, tidligere sømandspræst i Rotterdam

"Juniorassistentens opgave var at køre på havnen og besøge skibe om formiddagen. Og om eftermiddagen passede han sammen med en husmor kirkens kaffestue, hvor sømændene kunne komme og snakke," siger Hans Aage Koller Nielsen, som husker, at Asser Skude fik lov at bo i hans lejlighed, mens han selv var på ferie.

Han fortæller, at gudstjenester og kirkelige handlinger i hans fravær blev passet af den danske sømandspræst i Antwerpen. Og han studser over, at Asser Skude bruger ordet 'udsendt' om sit vikarjob.

"Præster bliver udsendt, men det ville man ikke sige om seniorassistenter og juniorassistenter – de bliver ansat, ikke udsendt." 

Hvad tænker du om, at han kalder sig vikarpræst?

"Jamen, det var han ikke. Der er ikke noget teologisk arbejde i at være juniorassistent. Men det kan være, at han har pudset et altersæt," siger Hans Aage Koller Nielsen.

Juniorassistent med præstefunktioner

Asser Skude har stadig ansættelsespapirerne fra 1996. Når han læser i dem i dag, siger han:

”Det er rigtigt, der står kun juniorassistent i kontrakten. Det ser ud til at være fire måneder i England og to måneder i Rotterdam.” 

Kirke.dk har set et brev fra Dansk Sømandskirke, der bekræfter, at Asser Skude har været lokallønnet vikar for juniorassistenten i Rochester i 1996. Det fremgår af brevet, at han er dækket af en forsikring fra 15. juli til 1. november 1996.

Jeg var vikar for sømandspræsten

Asser Skude, bispekandidat

Asser Skude fastholder imidlertid, at der i praksis var tale om en præsteansættelse.  

”Da jeg var i Rotterdam, var assistenterne der samtidig, og dem var jeg ikke på linje med. Jeg havde et særligt ansvar. På papiret kan det godt se ud, som om jeg var juniorassistent. Men mit arbejde var ikke som juniorassistent.”

”Jeg havde nogle gudstjenester, besøgte de søfarende og havde samtaler. Desuden lavede vi alle mulige former for sociale arrangementer og underviste i konfirmationsforberedelse. Det var måske en billigere måde for sømandskirken at få en teolog på. Det var den måde, jeg kunne få erfaring. Jeg var vikar for sømandspræsten."

Hvad med de andre bispekandidater?
Asser Skude er den ene af fire kandidater ved bispevalget. Han ærgrer sig over, at der kan sås tvivl om oplysningerne i hans cv. Han mener på denne baggrund, at der også kan være problemer med de øvrige kandidaters cv.

”Hvad med de andre? Hvis jeg var journalist, ville jeg også kunne finde nogle huller der.”

”Hvilke?”

”Jeg vil kun tale om mig selv, jeg vil helst ikke tale om andre.”

Kirke.dk har foretaget stikprøver på de øvrige kandidaters cv'er, men har ikke fundet uregelmæssigheder.