Strenge coronaregler for konfirmandundervisning skaber frustration

Mens coronakravene til undervisningen i skolerne er lempet efter sommerferien, er kirkernes konfirmandundervisning stadig underlagt strengere krav. Det skaber problemer i sogne med mange konfirmander og begrænset plads. Foto: Kåre Gade / Helsingør Stift

Mange præster har ventet på nyt om coronaretningslinjer for konfirmandundervisningen. En “reminder” om gældende restriktioner fra folkekirkens taskforce-gruppe giver ikke mange svar. Vi står lidt med hatten i hånden, siger sognepræst

I mandags udsendte folkekirkens såkaldte taskforce-gruppe en “reminder” til folkekirkens personale – en påmindelse om, at coronareglerne stadig er gældende i kirken.

Om konfirmandundervisningen står der, at konfirmationsforberedelsen skal foregå "inden for folkekirkens retningslinjer". Der gælder altså andre og strammere regler for konfirmandundervisning end for undervisning i skolen.

Den besked imponerer ikke sognepræst i Hellebæk Sogn Camilla Bækgaard Eriksen.

"Vi er forbavsede over, at folkekirkens undervisningsopgave fortsat skal underlægges krav om kvadratmeter og afstand. I uge 36 skal 93 konfirmander begynde til konfirmationsforberedelse i Hellebæk Sogn, hvor mange af holdene skal undervises sideløbende," siger hun.

Ifølge Camilla Bækgaard Eriksen betyder reglerne, at der må være 44 personer i sognehuset, hvis de ikke synger – og med sang kun være 22.  

"Med de lokalekapaciteter, medarbejdere og aftaler med skolen, som vi har lige nu, kan jeg ikke se, hvordan det skal gå op," siger hun og understreger, at det også er som religionspædagogisk konsulent i Helsingør Stift, at hun både kritiserer udmeldingen og bekymrer sig for sin og andre præsters situation.

Hun peger på, at de unge mennesker, hun skal tage imod og eventuelt dele op i mange hold, kommer fra undervisningssituationer, hvor coronarestriktionerne er ophævet.

"De må jo godt sidde samlet i skolen nu. Hvad er det, der gør, at vi ikke kan få de vilkår overført til den her del af folkekirkens arbejde? Kirkelig aktivitet er ikke kun salmesang og altergang. Vi har også undervisningsforpligtelse."

Ministeriel beslutning

Formand for Præsteforeningen Per Bucholdt Andreasen, som sidder med i den centrale taskforcegruppe, forstår Camilla Bækgaard Eriksens undren.

“Jeg kan godt mærke frustrationen hos mange præster. Det er sådan set en ministeriel beslutning, at det er de regler, der gælder for deres ansvarsområde. Jeg vil prøve at tage kritikken op, for det giver anledning til usikkerhed og frustrationer,” siger han.

HR-chef i Kirkeministeriet, Lene Lund, der også er observatør i taskforce-gruppen, bekræfter, at det er en ministeriel beslutning, at konfirmandundervisningen skal foregå efter folkekirkelige retningslinjer.

“Det er rigtigt, at det er sektorretningslinjerne, der gælder. De er knyttet op på sundhedsmyndighedernes anbefalinger, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed," siger hun.

Præst: "Hvad må vi?"

Camilla Bækgaard Eriksen har forståelse for, at taskforce-gruppen har ventet med at give besked til så sent som muligt for at se, om noget ville ændre sig.

"Det er jo rimeligt nok, og af samme grund har mange sogne ventet med at planlægge deres konfirmandforløb. Men vi har savnet retningslinjerne, og når de kommer så tæt på start og overraskende nok fastholder, at vi skal fortsætte på nødundervisningsvilkår, så står mange af os med en stor, strukturel opgave, som skal løses på meget kort tid."

”Mange sogne kan med lethed navigere med de fortsatte restriktioner. For andre sogne, med begrænsede lokaler og medarbejdere er virkeligheden en anden. Mange præster står tilbage med spørgsmål om, hvad vi så egentlig må? Må vi for eksempel rykke undervisningen over på skolen? Vi står lidt med hatten i hånden."

Per Bucholdt Andreasen forklarer, at det er svært at lave nogle generelle retningslinjer på nationalt plan, der skal udføres på lokalt plan.

“Det er vigtigt, at man lokalt håndterer det inden for retningslinjerne. Jeg kan kun opfordre til, at man arbejder sammen derude, også på tværs af sognene. Husk at inddrage menighedsrådet. Det er også deres ansvar at være med til at sørge for rammerne for det her,” siger han og understreger, at han forstår frustrationen.

"Jeg har også givet udtryk for i taskforcegruppen, at mange præster føler sig ensomme i det her. Man står lidt på Herrens mark. Vi må også arbejde videre med det her fra centralt hold, også i taskforcegruppen.”

Kirkeordfører: "Regeringen er ligeglade"

Kirkeordfører for Dansk Folkeparti Marie Krarup kalder det "fuldstændig absurd", at kirken ikke kan bruge samme regler som skolerne.

"Det viser bare, at regeringen er ligeglade. Det virker som dårlig vilje over for folkekirken. Der er ingen fokus på, at konfirmandundervisning er vigtigt,” siger hun.

Den travlhed, der for mange kirker kan opstå med at tilpasse konfirmandundervisningen de folkekirkelige pladsrestriktioner, kommer samtidig med, at rigtig mange kirker oplever en øget travlhed efter forårets coronanedlukning.

"Den kirkelige opgave er de nok pisseligeglade med, men argumentet om, at det kan føre til en endnu større arbejdsbyrde på folk, der måske i forvejen er presset, burde jo være noget, regeringen kan forstå," siger Marie Krarup.

Hun vil i første omgang tage problemstillingen op i Kirkeudvalget.

"Det gør det jo umuligt at komme i gang med konfirmandundevisningen for mange. Jeg ved ikke, hvordan de kirker med mange konfirmander skal overkomme det. Så jeg vil stille et skriftlig spørgsmål, for der skal findes en løsning. Der skal som minimum være en faglig begrundelse for det," siger hun.

"Hvis det her skal opretholdes, så skal det opretholdes, fordi det er nødvendigt og rationelt. Ikke fordi det møder en bureaukratisk mur, hvor der bare ikke er nogen, der gider gøre noget ved det."
 

Anmeldelse: Ny bog om konfirmandundervisning inspirerer til samtaler i hjemmet
Boganmeldelse For abonnenter på Kirke.dk

Anmeldelse: Ny bog om konfirmandundervisning inspirerer til samtaler i hjemmet

BOGANMELDELSE: Med samtalen som metode guider Jakob Ulrik Hansen præst, konfirmander og deres familier gennem kirkeårets cyklus. Bogen er lille, men man fornemmer det store og gedigne teologisk arbejde bag den, skriver Kirke.dk's anmelder

Retningslinjer for konfirmandundervisning

I den 'reminder', som folkekirkens taskforce-gruppe har udsendt, står der om konfirmandundervisningen:

"Konfirmationsforberedelsen skal desuden foregå inden for folkekirkens retningslinjer. Det betyder, at selvom børn i dagtilbud og skoler efter sommerferien er vendt tilbage til mere almindelige forhold i institutioner og klasseværelser, så gælder det ikke for konfirmander, da konfirmationsforberedelse er folkekirkelig aktivitet."

Det betyder, at der skal være en meters afstand mellem konfirmanderne (to meter, hvis de skal synge) og to kvadratmeter til hver person i lokalet.

Se den seneste opdatering af retningslinjerne fra Kirkeministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed.