Fritstillet provst: Biskop truede mig med sigtelser

Det er hverken rygter eller en grov påstand, men et faktum, at jeg blev truet af biskop Henrik Wigh-Poulsen, fortæller den fritstillede provst i Norddjurs-sagen Lars Seeberg. Henrik Wigh-Poulsen afviser anklagerne

"Der har været mange spørgsmål til, hvor jeg var og mange opfordringer til at tage kampen op mod biskoppen om min fratrædelse. Det har jeg valgt ikke at gøre, for at give plads til menighedsrådenes og præsternes og provstiudvalgets sag i ministeriet. For sagen handler ikke om mig eller min afskedigelse. Det har jeg ønsket at signalere ved at holde mig væk."
"Der har været mange spørgsmål til, hvor jeg var og mange opfordringer til at tage kampen op mod biskoppen om min fratrædelse. Det har jeg valgt ikke at gøre, for at give plads til menighedsrådenes og præsternes og provstiudvalgets sag i ministeriet. For sagen handler ikke om mig eller min afskedigelse. Det har jeg ønsket at signalere ved at holde mig væk." Foto: Morten Bay-Mortensen.

Lars Seeberg blev ifølge ham selv truet af biskop Henrik Wigh-Poulsen til at sige op som provst i Norddjurs Provsti i maj i år. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra 64-årige Lars Seeberg, der nu for første gang udtaler sig i den konfliktfyldte sag.

Sagen begyndte i maj, da 25 menighedsrådsmedlemmer og præster i provstiet klagede til Kirkeministeriet over Henrik Wigh-Poulsens ledelsesstil og håndtering af en konkret personsag. 

En af de to personer i denne sag var Lars Seeberg. Han har været provst i Norddjurs Provsti i Aarhus Stift siden 1. august 2018. Her har han blandt andet stået for en omfattende strukturændring, hvor 36 sogne med 26 menighedsråd blev til tre storpastorater.

Den anden person, der er nævnt gentagne gange i klagen, er en sognepræst, der endnu ikke har udtalt sig i sagen. Personsagen fandt sted allerede i 2021 og førte blandt andet til, at biskop Henrik Wigh-Poulsen flyttede tilsynet med præsten fra Lars Seeberg til en anden provst i maj 2022. 

Undervejs frem mod maj 2023 var der uenighed om beslutningsgange, processer og ledelsesansvaret mellem biskoppen og de frivillige og ansatte i Norddjurs Provsti. Den 8. maj 2023 kunne Kirke.dk og andre medier så fortælle, at Lars Seeberg havde sagt op. 

Læs om sagen i detaljer her.

Opsigelsen skete ikke frivilligt

Men opsigelsen skete ikke frivilligt, fortæller Lars Seeberg altså nu. Han er i dag fritstillet på fjerde måned som provst i Norddjurs Provsti.

"I forbindelse med fremkomsten af klagen til Kirkeministeriet fra præster, menighedsråd og provstiudvalg mod biskoppen truede biskoppen mig med sigtelser for overtrædelse af diverse lovgivning om fortrolighed."

"Efterfølgende blev indgået en gensidig aftrædelsesaftale, hvoraf fremgår at jeg selv har opsagt min stilling," siger Lars Seeberg.

Fritstillingen udløber ved årsskiftet. 

Spørgsmål-svar med Lars Seeberg

Kirke.dk har set en optagelse af afskedsgudstjenesten for og med Lars Seeberg i Grenaa Kirke søndag den 17. september. Heri holder han en tale, hvor han redegør for sin oplevelse af forløbet omkring sin afsked som provst. 

Efterfølgende har Kirke.dk talt med Lars Seeberg om forløbet. 

Du beskriver i din tale et forløb, hvor du siger, du bliver truet med sigtelser, og at det ikke var frivilligt, at du sagde op. Er det korrekt forstået?

"Ja. Men den udlægning vil biskoppen jo nok bestride. For jeg har jo indgået den frivilligt juridisk set. Men det hænger sammen med, at man som tjenestemand i virkeligheden kun har to muligheder: Nemlig at man bliver afskediget gennem en kendelse fra ministeriet, eller at man søger sin afsked. Når jeg har set mig nødt til at underskrive en aftale om aftrædelse, så sender biskoppen den til ministeriet, og så står der, at som følge af denne aftale har Lars Seeberg opsagt sin stilling."

Du siger i talen: "Da biskoppen truede med at rejse sigtelser for, guderne må vide hvad, så blev betingelsen for en aftale, at der skulle stå, at jeg selv har sagt op frivilligt med øjeblikkelig bortvisning." - Vil du uddybe det?

"Biskoppen havde en forventning om, at der vil kunne rejses sigtelser efter straffeloven og forvaltningsloven om overtrædelse af fortrolighedsregler." 

Lars Seeberg har dog ikke ønsket at uddybe præcis, hvad der skulle ligge til grund for eventuelle sigtelser. 

Vil du sætte ord på, hvordan du har oplevet perioden fra du underskrev din fratrædelsesaftale i maj til i dag?

"Jeg blev fritstillet, og det burde egentlig betyde, at jeg ikke skulle arbejde. Men jeg fik samtidig at vide, at jeg ikke måtte omgås med præsterne, menighedsrådene eller menighederne. Det betød, at jeg skulle holde mig væk. Jeg har brugt tiden på at overleve psykisk."

"Der har været mange spørgsmål til, hvor jeg var og mange opfordringer til at tage kampen op mod biskoppen om min fratrædelse. Det har jeg valgt ikke at gøre, for at give plads til menighedsrådenes og præsternes og provstiudvalgets sag i ministeriet. For sagen handler ikke om mig eller min afskedigelse. Det har jeg ønsket at signalere ved at holde mig væk."

"Det handler om retsgrundlaget for ledelsen i folkekirken og menighedsråd og præster klager specifikt over Henrik Wigh-Poulsens ledelse."

Du beskylder biskoppen for at have truet dig med sigtelser. Kan du forstå, hvis biskoppen eller andre tænker, at det er en grov påstand uden belæg?

"Nej, det kan jeg egentlig ikke forstå. Jeg har det jo på skrift. Det er ikke rygter, og det er ikke en grov påstand. For det er fakta."

Kirke.dk har spurgt Lars Seeberg, om vi kunne få forelagt det skriftlige materiale, men dette har han ikke ønsket.

Mener du, biskoppen bør gå af på baggrund af denne sag?

"Det har jeg ingen kommentarer til." 

Hvad tænkte du om din fratrædelsesaftale?

"Jeg tænkte, at vilkårene gjorde, at jeg blev tvunget til det. Jeg havde ikke lyst til det. Men omstændighederne gjorde det nødvendigt."

Du har indtil nu ikke udtalt dig i sagen. Det gjorde du i talen i Grenaa Kirke i søndags og igen nu i denne artikel. Hvorfor tager du bladet fra munden?

"Fordi jeg gerne ville sige det i en kontekst, som ikke var klagende eller aggressiv. Jeg ville gerne gøre det sammen med en dyb tak til de mennesker, jeg har arbejdet sammen med i Norddjurs Provsti. Jeg føler, at jeg skylder dem en forklaring på, hvorfor jeg pludselig er væk."

Henrik Wigh-Poulsen afviser anklager

Kirke.dk har bedt biskop Henrik Wigh-Poulsen om en kommentar til Lars Seebergs udtalelser.

”Den udokumenterede påstand om, at jeg har truet ham med sigtelser, har Lars Seeberg nu fremsat i både en tale og overfor Kirke.dk. Det kan altså ikke være en fortalelse, så her er mit svar: Goddag mand økseskaft. Sigtelser er udelukkende noget politiet foretager, så når Lars Seeberg tillægger mig den kompetence, er det fri fantasi, der med al tydelighed udstiller problemerne i denne sag, hvor provsteembedet og embedets ansvar ikke er forstået af Lars Seeberg."

"Mit fokus er fortsat på at genskabe et godt kirkeliv i Norddjurs til glæde for både menigheder og præster, og det vil jeg gøre i et godt og konstruktivt samarbejde med den vikarierende provst," siger Henrik Wigh-Poulsen.

Kirke.dk har tidligere anonymiseret Lars Seebergs navn, men da han selv fortalte menigheden om forløbet ved sin afskedsgudstjeneste i Grenaa Kirke i søndags (den 17. september), har redaktionen valgt at bringe hans navn i forbindelse med dette interview.