Natkirkesagen

Koda vinder sag mod natkirker

Natkirkearrangementerne i Vor Frue og Trinitatis Kirke er ikke gudstjenester. Det fastslår en dom i Københavns Byret. De to københavnerkirker skal tilsammen betale cirka 130.000 kroner inklusive sagens omkostninger. Foto: Leif Tuxen

Natkirke-arrangementer er ikke gudstjenester, lyder afgørelsen fra dommer Kirsten Schmidt i en sag mod Trinitatis og Vor Frue Kirke i København

Natkirker skal betale koda-afgift, når de inviterer musikere ind for at spille beskyttede værker.

Sådan lyder afgørelsen i en dom fra Københavns Byret

“Efter en samlet vurdering finder retten, at det væsentlige ved natkirkearrangementerne er musikken, og at arrangementerne i ophavsretslovens forstand ikke kan anses som gudstjenester.”

Dommen glæder rettighedsforeningen Koda.

"Vi er selvfølgelig rigtig glad for, at vi får rettens ord for, at Trinitatis og Vor Frue Kirke skal betale til Koda, når der bliver spillet musik til natkirke-arrangementer," siger Camilla Kjær Hejselbæk, markedschef hos Koda.

Hun siger samtidig, at dommen ikke vil få konsekvenser for andre end de involverede kirker.

"Det her kommer ikke til at få konsekvenser for den øvrige del af folkekirken. Man kan fortsat spille de salmer, man vil til de traditionelle gudstjeneste uden at skulle betale til Koda, og de fleste natkirker betaler allerede. Så det her er en principiel afgørelse, der kun har konsekvenser for de to kirker i København, der ikke har betalt for deres natkirkearrangementer."

Kirkers annoncering af natkirke var afgørende

Koda havde sagsøgt Vor Frue og Trinitatis Kirke i København, fordi de nægter at betale vederlag for den musik, der bliver afspillet under deres natkirke-arrangementer. 

Sagen handler om et udestående på knap 80.000 kroner, men for kirkerne har sagen handlet om meget mere. Det har handlet om retten til at definere, hvad der er en gudstjeneste.

Det er den ret, som dommer Kirsten Schmidt fra Københavns Byret nu har truffet en afgørelsen om. Natkirke ikke er en gudstjeneste, lyder vurderingen, der især lægger vægt på omtalen af arrangementerne på hjemmesider og Facebook.

“Efter bevisførelsen, herunder navnlig kirkernes annoncering af natkirkearrangementerne og forklaringerne fra Jens Carlsen, Joy Caroline Morgan og Sarah Cipa Møller Pape (Kodas vidner i sagen, red.), lægger retten til grund, at natkirkens arrangementer har koncertlignende karakter.”

Natkirke ikke undtaget i ophavsretslov

Den centrale paragraf i sagen handler om ophavsret. Paragraf 21 i ophavsretsloven handler om, at gudstjenester er undtaget for beskyttelsen af ophavsret, men ifølge dommen hører natkirker ikke til i denne undtagelse.

Det, på trods af at både præst, provst og biskop under retsmøderne netop har argumenteret for, at natkirke er en gudstjeneste.

“Forklaringerne fra kirkernes repræsentanter og ansatte kan ikke føre til andet resultat, da retten ikke ved forklaringerne finder det bevist, at konkrete arrangementer, som Koda har krævet vederlag for, har haft en sådan gudstjenstlig karakter,” lyder det i dommen.

“Natkirkearrangementerne er derfor ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ophavsretslovens § 21, stk. 1, nr. 2, om offentlig fremførelse af musik under gudstjenester.”

Kirker skal betale 130.000 kroner

Trinitatis Kirke står nu til at skulle betale 52.007 kroner til Koda, mens Vor Frues udestående lyder på 27.479. Derudover skal de to kirker deles om at betale sagens omkostninger på 50.000 kroner. 

Dermed kan dommen betyde en samlet omkostning for folkekirken på cirka 130.000 kroner.

Trinitatis Kirkes menighedsråd ønsker ikke at udtale sig om dommen, før rådet har holdt møde torsdag 16. januar. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Vor Frue Kirke. 

Begge kirker har nu fire uger til at afgøre, om de vil anke dommen.


 

Redaktør om natkirkesagen: Hvorfor skal komponister arbejde frivilligt i en gennemprofessionaliseret kirke?
Kommentar

Redaktør om natkirkesagen: Hvorfor skal komponister arbejde frivilligt i en gennemprofessionaliseret kirke?

Det mest interessante spørgsmål i natkirkesagen er ikke, om natkirke er gudstjeneste, men hvorfor gudstjenester er fritaget for at betale Koda-afgift

 

Dom i natkirkesag

Koda har sagsøgt Vor Frue og Trinitatis Kirker i København for at krænke ophavsretten under deres natkirke-arrangementer. Kirkerne nægter at betale koda-afgift for arrangementerne, da de mener, at de hører under ophavsretslovens undtagelse af gudstjenester.

Københavns Byret har nu truffet afgørelse i sagen. Læs hele dommen her.

Kilde: Københavns Byret.