Folkekirke & Religionsmøde får permanent bevilling

Folkekirken & Religionsmøde får en fast årlig bevilling fra omprioriteringspuljen og bliver et samarbejde mellem folkekirkens 10 biskopper

Folkekirke og Religionsmøde har fået permanent bevilling. Fremover bliver organisationen et samarbejde mellem de ti biskopper, centreret omkring biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen.
Folkekirke og Religionsmøde har fået permanent bevilling. Fremover bliver organisationen et samarbejde mellem de ti biskopper, centreret omkring biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen. Foto: Søren Staal

Med en en fast bevilling på 920.000 kroner årligt fra de såkaldte omprioriteringsmidler er den lille institution Folkekirke & Religionsmøde gjort permanent.

”Det er ambitionen at fastholde det samme aktivitetsniveau som hidtil, og det er dette, ansøgningen afspejler. At det er blevet mødt med en bevilling giver os en økonomisk base for at fortsætte F&R's arbejde," siger Ane Kirstine Brandt, Konstitueret generalsekretær i F&R.

Samtidig ændres organisationen bag F&R, så den med forankring hos Københavns biskop kommer til at omfatte alle landets stifter. Siden F&R blev oprettet i 2002, har institutionen være et samarbejde mellem stiftsøvrighederne i ni af landet stifter (Helsingør Stift har ikke deltaget). 

”Der er stadig tale om et nationalt opdrag for vores arbejde, men det er gået fra at være et samarbejde mellem stiftsøvrigheder til et samarbejde mellem biskopperne," siger Ane Kirstine Brandt, som kalder den nye organisering for "befordrende for vores arbejde".

Omprioriteringsmidlerne

Alle fællesfondsinstitutioner bidrager hvert år med et omprioriteringsbidrag på to procent af driftsbevillingerne. Omprioriteringsmidlerne fordeles af kirkeministeren efter rådgivning fra Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden.

Bevillingen fra omprioriteringsmidlerne erstatter stiftsbidragene, som udgør omtrent halvdelen af F&R’s budget. Den tidligere organisation var bygget op omkring en bestyrelse bestående af to medlemmer fra hver stift, men fremover bliver det forretningsudvalget, som udgør stifternes indflydelse. Her sidder en repræsentant fra hvert stift samt Peter Skov-Jakobsen.

Samarbejde med Det mellemkirkelige Råd

Ane Kirstine Brandt glæder sig over fremtidssikringen af institutionen, som gør det muligt at fortsætte arbejdet indenfor og udenfor folkekirken.

”Det interne arbejde handler om kompetenceopbygning hos medarbejdere og frivillige i folkekirken. Det eksterne arbejde handler om at bygge bro til de andre tros- og livssynssamfund gennem netværk."

Bevillingen kommer efter en tid med usikkerhed om finansieringen af F&R.

Sidste år søgte Folkekirke og Religionsmøde (F&R) også om en permanent bevilling fra omprioriteringsmidlerne. Dengang blev ansøgningen afvist af Budgetfølgegruppen, som i sin begrundelse opfordrede F&R til at søge i fællesskab med en anden folkekirkelig institution, Det mellemkirkelige Råd:

”Budgetfølgegruppen vil se positivt på en fælles bevillingsansøgning fra Folkekirke og Religionsmøde og Det mellemkirkelige Råd (MKR), i fald man skulle ønske det, med henblik på at opnå synergieffekter samt besparelser på administrationsudgifterne."

Men nu har Folkekirke & Religionsmøde altså fået godkendt et permanent tilskud som selvstændig organisation. Det ændrer ikke ved, at F&R vil samarbejde med Det mellemkirkelige Råd, siger Ane Kirstine Brandt:

”Det seneste år har vi etableret et godt samarbejde med Folkekirkens Mellemkirkelige Råds Migrantsamarbejde. Det drejer sig om projektet "Folkekirken som minoritet", hvor vi tager udgangspunkt i de sogne, hvor folkekirkemedlemstallet er meget mindre end landsgennemsnittet. ”