Alle Kirke.dk's artikler og debatstof med kirkepolitisk indhold kan læses her. 

Venstre: Succesfuld valgform har stadig udfordringer

I 2018 ændrede VLAK-regeringen loven om trossamfund. Det er en ændring som kun i få tilfælde har skabt udfordringer. De udfordringer vil Venstre løse, skriver kirkeudvalgsmedlem Louise Schack Elholm

"Vi skal fastholde hovedreglen om en valgforsamling, når der er valg til menighedsråd. Men vi skal også gøre det nemmere at lave afstemningsvalg de steder, hvor der er brug for det," skriver Louise Schack Elholm. Foto: Petra Theibel Jacobsen

Den danske folkekirke er forankret i folket. Demokratisk inddragelse, hvor man diskuterer vidt og bredt i menighederne rundt omkring i landet, er en hjørnesten i vores sammenhængskraft som land.

Ønsker man at blive hørt i sin lokale menighed, skal det være så nemt som muligt – Ingen stemmer må gå tabt.

Som politiker er det en afgørende opgave at skabe optimale rammer for den demokratiske samtale og inddragelse i menighederne.

Ny valgform en succes

Det var derfor et stort skridt, da VLAK-regeringen i 2018 ændrede loven om valg til menighedsråd. Det gjorde nemlig valgforsamling til menighedsrådsvalg til den formelle hovedregel modsat tidligere, hvor den formelle hovedregel var afstemningsvalg.

Hensigten var at sikre mere demokrati, og større inddragelse af menighedsrådet. Med de fysiske valgforsamlinger var vores håb, at ændringen skulle medføre mere diskussion – Både generelt men også af konkrete tiltag i menigheden.

Fra menighederne hører jeg, at det er lykkedes. Det er jeg både glad og stolt over. Lovændringen har særligt gjort en forskel de steder, hvor der tidligere har været fredsvalg. Det er altså lykkedes at styrke processen ved valg til menighedsråd betydeligt. Kun nogle få steder er der opstået udfordringer.

Lettere med afstemningsvalg

Det er særlig de steder, der har haft tradition for afstemningsvalg. Her har den nye hovedregel kunne skabe en uligevægt, når et medlem af menighedsrådet udtræder, da suppleanten ikke nødvendigvis tilhører samme liste som det udtrædende medlem. Et problem man ikke har ved afstemningsvalg, hvor kandidater er listeopstillede.

Ændringen fra 2018 giver dog mulighed for at afvige fra hovedreglen, hvilket man kunne tro, ville løse udfordringerne. I praksis er det dog ikke tilfældet alle steder, da et sådant forslag nogle steder kan opfattes som utidigt. Det må vi være opmærksomme på som lovgivere.

Vi skal nemlig have det bedste af begge verdener. Vi skal fastholde hovedreglen om en valgforsamling, når der er valg til menighedsråd. Men vi skal også gøre det nemmere at lave afstemningsvalg de steder, hvor der er brug for det. Det vil være en prioritet for Venstre.