Debatindlæg

Bispekandidat: Folkekirkens boligpolitik bør tage hensyn til miljøet

Ubjerg Præstegård ved Tønder (billedet) er hverken ny eller ligger i Helsingør Stift. Men når der fremover skal bygges nye præstegårde, skal de bygges i respekt for miljøet, mener Asser Skude, bispekandidat i Helsingør Stift. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

DEBATINDLÆG: Folkekirken kan ikke frelse verden ved at bygge bæredygtige boliger til præster. Men hvis menighedsråd, provstier og stifter lokalt vil bygge bæredygtigt, skal det understøttes af folkekirken og dens ledelse

Som bispekandidat er jeg fortaler for, at sognepræster skal gøre tjeneste fra og i det sogn, hvor de er kaldede, men også bor. Denne ordning er god. 

Nogle steder er boligerne fredede og fremstår i det store og hele som dengang de blev opført, ved siden af den lokale kirke eller opført i sammenhæng med den. Andre steder kan boligerne være ret så tilfældige, både i forhold til placering i sognet og i forhold til de standarder man normalt kan forvente for en moderne bolig anno 2020.

Som bispekandidat ligger det mit hjerte nær at tænke bæredygtigt. Og det er ikke bare fordi det er oppe i tiden, men fordi jeg er opdraget til at tænke bæredygtigt. 

Året før jeg blev færdiguddannet, tilbage i 1994, var jeg så heldig at bo med min familie i "fremtidshuset" VillaVision opført af Dansk Teknologisk Institut, Høje Taastrup, og tegnet af arkitekterne Ivar Moltke og Flemming Skude. 

Som en af arkitekterne bag VillaVision havde min far siden 1970erne været passioneret tilhænger af NOAH-bevægelsen og bekymret for menneskehedens stadigt voksende forbrug af jordens ressourcer. Bekymring for fremtidens ressourcer har siden min opvækst altså ligget mit hjerte nær, og derfor var det med stor glæde jeg fik lejlighed til at bo et par uger i ovennævnte fremtidshus.

Det ligger naturligvis også i forlængelse af den kristne tro, at vi er skabt i Guds billede, og at vi af Gud har fået betroet ansvaret for at forvalte skaberværket. Det ansvar handler selvsagt også om at bygge ansvarlige boliger, der stort set er selvforsynende med energi, opvarmning og øvrig forsyning – i det omfang det naturligvis er muligt. 

Sådan tænker jeg også, at folkekirken og dens ledelse må tænke ansvarligt med skaberværket in mente – hver gang der spekuleres i nye boliger til præster. Her må rådgivere og fagfolk være opmærksomme på den tradition, der ligger til grund for os kristne, nemlig troen på at skaberværket er en gave, vi skal passe på.

Min pointe er, at bæredygtige boliger ikke behøver at koste mere end traditionelle boliger – tværtimod vil der være en gevinst på den lange bane – og vel og mærke ikke blot økonomisk, men også værdipolitisk og i forhold til vores tro, som handler om at være ansvarlige mennesker, i forhold til jorden og dens begrænsede ressourcer. 

Ligesom VillaVision kunne fremtidens boliger til præster blive lige så velisolerede, og vinduerne lige så smarte, at opvarmningen fra solen af teglvægge og gulv i den centrale opholdsstue kunne akkumulere den indkomne solvarme tilstrækkeligt til at holde huset varmt året rundt. Automatisk udluftning i stuens glasklædte pyramidetag gjorde det muligt konstant at opnå den ønskede rumtemperatur. Også dette udgør i dag en reel mulighed økonomisk set, men er også i praksis realiserbart for kommende boliger.

Asser Skude er sognepræst i Bellahøj Utterslev sogn og kandidat til bispevalget i Helsingør Stift

Kalk kirken efter behov og spar tid og penge
Spareguide

Kalk kirken efter behov og spar tid og penge

Mange steder kalker man kirken årligt, men det kan være unødigt fordyrende. I stedet bør man kalke kirken, hvor og når det er nødvendigt

Bispevalg i Helsingør Stift 2020

Biskop over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, der har været biskop siden 1995, fylder 70 den 23. januar 2021, og falder dermed for aldersgrænsen for præster på 70 år i 2021. 

Foreløbig har fire kandidater annonceret deres kandidatur til at blive Lise-Lotte Rebels efterfølger:

  • Provst Peter Birch
  • Sognepræst Asser Skude
  • Provst Ulla Thorbjørn Hansen
  • Sognepræst Eva Holmegaard Larsen

For at kunne stille op til bispevalget skal man have bestået den teologiske kandidateksamen fra et dansk universitet og skal opfylde betingelserne for at kunne blive ansat som præst i folkekirken. Desuden skal man have mindst 75 stemmeberettigede stillere.

Fristen for at anmelde sit kandidatur er den 25. august 2020.

Valget foregår elektronisk og finder sted fra den 22. september til den 13. oktober. Omkring 1600 præster og menighedsrådsmedlemmer har stemmeret til valget.

Hvis ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal der gennemføres en anden valgrunde, hvor afstemningen står mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde.

Den kommende biskop over Helsingør Stift bliver ordineret i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021.