Grafisk overblik: Det siger menighedsrådsformænd om deres arbejde og valget i 2024

Kirke.dk har spurgt folkekirkens menighedsrådsformænd om det næste menighedsrådvalg, og om, hvordan de oplever deres arbejdsbyrde og arbejdsglæde

Foto: Niels Aage Skovbo, FOKUS

Kirke.dk har i en nylig rundspørge fået værdifulde indsigter fra en fjerdedel af landets menighedsrådsformænd. Her i artiklen får du de vigtigste data præsenteret i grafiske overblik.

Bag rundspørgen

Rundspørgen er foretaget i forsommeren 2023. 457 menighedsrådsformænd landet over har svaret. Generelt har omkring 430 til 450 svaret på hvert spørgsmål.

Denne artikel er en del af dette tema:
Menighedsrådsvalg 2024
Menighedsrådsvalg 2024

Der er i alt 20 spørgsmål, der generelt handler om arbejdet i menighedsrådet og de forhold, der knytter sig dertil. Blandt andet samarbejdet, mængden af arbejde, glæden ved arbejdet og det kommende menighedsrådsvalg.

Vi viser fire af de vigtigste svar som grafikker. Og vi præsenterer nogle af de kommentarer, der er fulgt med.

Rundspørgen er vigtigt, fordi der er menighedsrådsvalg i september 2024.

Arbejdsbyrden

Et af spørgsmålene handler om mængden af arbejdet i menighedsrådet. Oplevet som menighedsrådsformand. 

Her svarer omkring 90 procent, at de har arbejde i menighedsrådene svarende til over middel, stor eller meget stor.
 

Udvalgte kommentarer fra formændene:

 • "Arbejdsbyrden er meget stor, når man er del af et større pastorat. Det er også omfattende, fordi et medlem kan ved modstand og uenighed skabe meget ekstra arbejde, når man ikke er parat til at sætte sig ordentligt ind i tingene eller ikke accepterer de svar, man giver."
 • "Siden digitaliseringen kommer der en lind strøm af henvendelser, mere eller mindre relevante, men som man alligevel skal se."
 • "Jeg fik opgaven, efter både formand, kirkeværge og kasserer forlod menighedsrådet på én gang. Så er først nu ved at komme i mål med praktikken og finde vores vej. Præsteansættelser har også været en stor ekstra arbejdsbyrde."
 • "Der er for meget administration."

Arbejdsglæden

Næste spørgsmål handler om den oplevede arbejdsglæde. Den er generelt meget høj trods den store arbejdsbyrde.

Her svarer, igen, omkring 90 procent, at de har en arbejdsglæde i menighedsrådene svarende til over middel, stor eller meget stor.
 

Udvalgte kommentarer fra formændene:

 • "Jeg brænder for arbejdet, men mangler mere tid til det kirkelige arbejde. Da vi kun er fem i menighedsrådet, og der er mange tunge opgaver, bliver disse poster ofte byrder."
 • "Jeg holder meget af at være med i arbejdet omkring kirken og menighedsrådet. Den størst udfordring for os er, at vi er i pastorat med et sogn med fem gange så mange medlemmer, og de mener de skal bestemme over os – helst så de os nedlagt som selvstændig menighedsråd og lagt ind under dem – så kan vores kirke blive en 'lejlighedskirke'. Der er et meget anspændt forhold mellem os."
 • "Alt for krævende. Honoraret er latterligt lavt i forhold til arbejdsbyrden og omgivelsernes forventninger."
 • "Der er en god atmosfære i vores råd."

Risikoen for mangel på medlemmer

Menighedsrådsformændene er også blevet spurgt til deres forventninger til det kommende menighedsrådsvalg i september 2024.

De fleste svarer, at risikoen for, at der bliver tomme sæder i rådene, ikke er høj. 
 

Udvalgte kommentarer fra formændene:

 • "Ikke-eksisterende mulighed."
 • "Vi arbejder allerede nu med sammenlægning med nabosogn."
 • "Jeg kan være lidt bekymret. Kontakperson-posten er meget tidskrævende. Hvem orker det, hvis vores nuværende går? Ved valgforsamlinger har jeg aldrig lagt skjul på ved valgforsamlinger, at det kræver tid at sidde i et menighedsråd."
 • "Det er umuligt at samle ni medlemmer og tre stedfortrædere. For tiden er vi otte medlemmer, men ingen stedfortrædere. Efter 14 måneder måtte vi afholde suppleringsvalg, og blev netop fuldtallige, men ingen stedfortrædere. For tiden halter vi af sted, hvor yderligere et medlem er inaktiv."

Kendskab til nye kandidater

Rekruttering er en væsentlig opgave op til et menighedsrådsvalg. Alle menighedsråd vil gerne have et fuldtalligt råd, måske endda gerne med nye kræfter.

Men hvor mange har allerede kendskab til nye kandidater? Det svarer blot 20,6 procent, at de har. 
 

Udvalgte kommentarer fra formændene:

 • "Vores præst er i gang med at prikke folk."
 • "Vores suppleanter vil helst ikke 'rigtigt' ind."
 • "Som formand vil jeg være aktiv og ligeledes bede mine kolleger i menighedsrådet om det samme."
 • "Vi ved, at det bliver svært at hverve kandidater. Folk, der arbejder og har familie tør ikke binde an med det arbejde. Har man en af de store poster, vil det blive tungt at klare. Men desværre sidder der så en del pensionister, mig selv inklusive, der måske ikke føler, at vi har de fornødne kompetencer."