Tidligere lektor ønsker nye tekster til gudstjeneste og dåbsritual

Højmessen er for teksttung, mener Lone Fatum. På mandag præsenterer hun og en gruppe præster en alternativ anden tekstrække og et ændret dåbsritual

Lone Fatum præsenterer bogen ved en reception. Hun og arbejdsgruppen plæderer blandt andet for en kirkelig brug af bibeltekster, der udnytter indsigter fra den moderne bibelvidenskab
Lone Fatum præsenterer bogen ved en reception. Hun og arbejdsgruppen plæderer blandt andet for en kirkelig brug af bibeltekster, der udnytter indsigter fra den moderne bibelvidenskab Foto: Kåre Gade

Du er redaktør på ’Sæt Teksterne Fri - en debatbog med forskellige forslag til en alternativ anden tekstrække og et ændret dåbsritual’. Hvordan er idéen til bogen opstået?

"Bogen er blevet til på baggrund af et efteruddannelseskursus for præster på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster."

Denne artikel er en del af dette tema:
Nyhedsprofil
Nyhedsprofil

"Da flere mente, at gudstjenesten med Alterbogen fra 1992 var blevet for teksttung, og at den aktuelle højmesseordning i det hele taget trængte til en kritisk revision, besluttede en gruppe præster sammen med mig at danne en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde et forslag til en alternativ anden tekstrække."

Hvilke overvejelser ligger bag forslagene?

"Meningen var to tekster til hver gudstjeneste i stedet for tre, og så ønskede vi at inddrage både tekster fra Paulus' breve og tekster fra Det Gamle Testamente som prædiketekster. Bogen præsenterer et forslag til en alternativ anden tekstrække med tekstvalg til hele kirkeåret, og de artikler, som antologien indeholder, forklarer og argumenterer for tekstvalget."

"Samtidig plæderer bogens artikler for en tekstfortolkning og en kirkelig brug af bibeltekster, som inddrager og udnytter de indsigter, som kendetegner de senere års bibelvidenskab, og som kan bidrage til, at bibelteksterne kan komme til orde på ny i aktuelt vedkommende prædikener."

"Det er tilsvarende overvejelser, der ligger bag forslaget til et dåbsritual; også her foreslår vi andre og mere relevante tekster og brug af ord og begreber, som er begribelige i en nutidig kontekst."

Hvem henvender bogen sig til?

"Som debatbog er bogen et bidrag til den diskussion, som landets biskopper har sat i gang med henblik på en omfattende fornyelse af Folkekirken og dens gudstjenestepraksis."

"Bogen henvender sig til biskopper, provster, præster, menighedsråd og alle andre, som har en interesse for kirkens forhold, gudstjenestens form og indhold og de bibeltekster, som den kristne fortolkning bygger på."

Hvad håber du at opnå med bogen?

"Håbet er, at bogen vil blive læst og brugt som et konstruktivt bidrag til den kritiske revision, som er biskoppernes mål, især med hensyn til brugen af bibeltekster ved af højmesse og dåb."