Kirke og politik

Svensk ærkebiskop bag migrations-netværk: Europa har brug for åndelig bæredygtighed

Under overskriften ”Keeping our Humanity. For we were strangers once” mødtes forskere og politikere med migranter og repræsentanter for europæiske trossamfund i netværket "A World of Neighbours", som Svenska kyrkan står bag. Foto: Ane Kirstine Brandt

Svenska kyrkan og ærkebiskop Antje Jackelén står bag netværket ”A World of Neighbours”, som vil fremme et "inkluderende og bæredygtigt" samfund. Ane Kirstine Brandt fra Folkekirke & Religionsmøde har talt med Antje Jackelén

”Vi drikker en giftig cocktail, blandet af fem dødbringende ingredienser, fem P’er: Polarisering, populisme, protektionisme, post-sandhed og patriarkat,” siger den svenske ærkebiskop Antje Jackelén.

Det er samfundet, globalt og lokalt, hun taler om. Antje Jackelén er vært for en konference med netværket ”A World of Neighbours” i Malmö, hvor repræsentanter for ngo’er og trossamfund er samlet for at tale om migration.

Det er ærkebiskoppen og Svenska kyrkan, der har taget initiativ til netværket, som består af mennesker og trosbaserede aktører, der arbejder med og for migranter og flygtninge i Europa.

Målet er, kan man læse på hjemmesiden, at styrke “det tværreligiøse samfund” og give stemme til den etiske, moralske og humanitære bekymring for flygtninges situation i Europa. Det handler også om, at ”forsvare demokratiske værdier, kæmpe for social og eksistentiel bæredygtighed og fremme fredelig sameksistens i Europa.”

På konferencen deltager alt fra praktikere og policy-folk til forskere for at styrke et ”åbent, imødekommende Europa”. Så forskellige aktører som Malmøs borgmester, en ung polsk kunstner og en syrisk journalist fra Berlin mødes under konferencens overskrift ”Keeping our Humanity. For we were strangers once” – det sidste et citat fra 5. Mosebog: ”Derfor skal I elske den fremmede, I var jo selv fremmede i Egypten.”

Selv om der også er nogle af deltagerne, som ikke selv har en religiøs tro og praksis, så er flertallet repræsentanter for kristne, jødiske og muslimske foreninger. Samtalerne står i høj grad på et værdimæssigt fundament af religiøse traditioner og fortællinger. Mange af deltagerne har selv erfaringer med flugt og migration.

Alle deltagere betragter det som en selvfølgelighed, at kirken forholder sig til politiske spørgsmål om flygtninge og migration, og at religion har en praksis-side, hvor åndelighed implicerer ubegrænset gæstfrihed. At Gud har vigepligt, hører man ikke nogen sige. Tværtimod stiller en af deltagerne alvorsfuldt spørgsmålet:

”Hvis ikke os, hvem så? Hvis ikke nu, hvornår så?”

Antje Jackelén lægger ikke skjul på, at netværket ønsker at påvirke samfundet i en bestemt politisk retning.

”Jeg håber, at ”A World of Neighbours” kan bibringe inspiration, løsningsmodeller og ikke mindst handling, som kan overbevise magthavere om at ændre deres politik i retning af et mere inkluderende og bæredygtige samfund,” siger hun.

Bæredygtighed, uddyber hun, handler om mindst fire dimensioner, som ikke kan adskilles: Økologisk, økonomisk, social og åndelig bæredygtighed.

”Økonomisk bæredygtighed, fordi du ikke kan arbejde for økologisk bæredygtighed uden at tage højde for, at det skal være økonomisk realistisk på en eller anden måde. Social bæredygtighed, fordi de andre dimensioner ikke kan løses uden,” siger hun.

”Den fjerde dimension er åndelig bæredygtighed. De fem P´er er nemlig bygget på frygt, og frygt er ikke en åndeligt bæredygtig kategori. Vi har brug for at omforme frygt til håb. Håb, der frigiver energi til at handle. For håb er jo netop en åndelig kategori, en teologisk kategori. Den er forskellig fra optimisme.”

”Håb er tillid til det, du ikke kan se endnu. Håb implicerer et troens spring.”

Ane Kirstine Brandt er konstitueret generalsekretær i Folkekirke & Religionsmøde

A World of Neighbours

Netværk etableret af Svenska kyrkan.

Formål: "At styrke tværreligiøse relationer mellem trosbaserede aktører, der arbejder med og for 'mennsker i bevægelse' - migranter og flygtninge - i Europa."

Læs mere på A World of Neighbours hjemmeside.

Læs eller hør hele interviewet med Antje Jackelén på Folkekirke & Religionsmødes hjemmeside.