Sådan lyder reglerne for mundbind i kirken

Siden genåbningen den 18. maj har kirkerne spærret bænke af for at overholde afstandskrav og det maksimale deltagerantal. Fra den 29. oktober indføres er krav om, at deltagere skal bære mundbind, når de bevæger sig ind i, ud af eller rundt i kirken eller lokalet. Når man sidder, skal man ikke bære mundbind. Foto: Kåre Gade

Fra torsdag skal gudstjenestedeltagere bære mundbind eller viser, når de ikke sidder stille i kirken. Præsterne er undtaget fra kravet. Det fremgår af den seneste opdatering af coronaforskrifterne på Kirkeministeriets hjemmeside

Sent onsdag aften opdaterede Kirkeministeriet retningslinjerne for håndtering af covid-19 i kirkerne. Som ventet kommer det generelle krav om at bære mundbind eller visir på offentlige steder også til at gælde for kirker og trossamfund. Af Kirkeministeriets opdaterede FAQ (Q 34-40) fremgår det, at 

 • Kravet omfatter ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover.
 • Kravet gælder, når man bevæger sig ind i, ud af eller rundt i lokalet.
 • Kravet omfatter ikke, når deltagere sidder ned eller knæler.
 • Kravet omfatter ikke, når deltagerne som led i en religiøs ceremoni kortvarigt rejser og sætter sig på den samme plads.
 • Kravet omfatter ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier.
 • Kravet omfatter ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.
 • Kravet gælder for møder med offentlig adgang, for eksempel menighedsrådsmøder.
 • Kravet omfatter også valghandlinger i kirker, hvor der skal vælges menighedsråd.
 • Kravet gælder også for kontorer med offentlig adgang, for eksempel kirkekontoret.
 • Kravet omfatter ikke kirkekor, der øver.
   

Endvidere står der i opdateringen, at arbejdsgiver (menighedsrådet) skal betale ansatte og frivilliges værnemidler. Det fremgår også, at kirkerne kun må give adgang til personer, der overholder kravet om mundbind eller visir, og at ansatte og frivillige "kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir."

Kirkerne forpligtes på at opsætte informationsmateriale, der oplyser om reglerne og muligheden for at blive bortvist.

Folkekirkens uddannelsesinstitutioner følger samme regler for brug af mundbind, som gælder for blandt andet voksen- og efteruddannelser, musik- og kulturskoler, står der i FAQ'en.

Det er tidligere meldt ud, at det generelle forsamlingsforbud, som trådte i kraft mandag, også gælder kirkers udendørs aktiviteter (for eksempel halloweenarrangementer), hvor der altså højst må være 10 deltagere. Endvidere er det maksimale antal deltagere ved udendørs begravelser sænket fra 200 til 50.

Indendørs i kirken og kirkens lokaler gælder det generelle forsamlingsforbud ikke. Her er de hidtidige regler og anbefalinger (afstandskrav, maksimalt deltagerantal pr. kvadratmeter, håndhygiejne etc.) fortsat gældende.
 

Kirkelige aktører kritiserer manglende meldinger om mundbind
For abonnenter på Kirke.dk

Kirkelige aktører kritiserer manglende meldinger om mundbind

Skriv et debatindlæg

Kirke.dk er dansk kirkelivs fagmedie. Har du en holdning, en reaktion eller en kommentar, så skriv til os. Debatindlæg må højst fylde 4500 tegn med mellemrum. Vi kan ikke garantere, at vi bringer alle indlæg, og vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte. Kontakt os eventuelt, før du skriver.

Send en e-mail