Roskilde Stift bliver vært for Himmelske Dage i 2022

København og Aarhus sagde nej tak, men Roskilde vil gerne lægge stift til Himmelske Dage om tre år

Roskildes biskop, Peter Fischer-Møller, har "en hel sommerfugle i maven": Hans stift skal være vært for de næste Himmelske Dage i 2022. Et godt økumenisk samarbejde i stiftet gør efter biskoppens opfattelse Roskilde til et oplagt valg.

Næste gang, der skal afholdes Himmelske Dage, bliver det i Roskilde Stift.

Efter den afsluttende udendørsgudstjeneste i Birk Park i Herning, takkede Henrik Stubkjær, biskop i Viborg alle, der har været 'medvandrere' på Himmelske Dage på Heden.

Derefter overrakte han stafetten til sin kollega i Roskilde, Peter Fischer-Møller, som altså bliver vært for Himmelske Dage i 2022.

"Vi har her i Roskilde med taknemmelighed og en hel flok sommerfugle i maven taget imod opfordringen til at påtage os værtskabets for Himmelske Dage 2022," siger Peter Fischer Møller til Kirke.dk.

Første gang kirkedagene optrådte under navnet Himmelske Dage, var i København i 2016. Det har været diskuteret, om kirkedagene (som finder sted hvert tredje år) skiftevis skulle ligge i København og et sted uden for hovedstaden. Men København havde ikke mulighed for at træde til igen allerede i 2022, og at Aarhus ville også gerne vente en omgang, fortæller Peter Fischer-Møller.

"Og så var der nogle, der tænkte, at Roskilde jo ligger ret tæt på København, så vi her kan trække på de gode erfaringer, man høstede ved Himmelske Dage i 2016. Samtidig er Roskilde cirka på størrelse med Herning, og de fine erfaringer, vi har med os hjem derfra - med et tæt samspil med by og kommune - håber vi også at kunne udfolde i Roskilde," siger Peter Fischer-Møller, som også peger på, at man i Roskilde Stift har et godt økumenisk samarbejde.

"Og så er jeg nyvalgt formand for Danske Kirkers Råd. Alt det gjorde, at vi med kort varsel efter en drøftelse i stiftsrådet blev enige om at takke ja til opfordringen."

Der er endnu ikke nedsat en lokal kirkedagskomite, og der er derfor heller ikke drøftet et tema for Himmelske Dage 2022.

Der har tidligere været holdt danske kirkedage i Roskilde Stift. Det var i 2004 under temaet "Tro til tiden".