Moralsk skade rammer ikke kun i krigen, men også i kirken

Mennesker kan komme i så alvorlige moralske og etiske dilemmaer, at de kommer til at lide moralsk skade, mener forfatter og centerleder Synne Garff. Det sker for soldater i krig og ansatte i sundhedsvæsenet, men forekommer også i kirken

Onsdag deltog Synne Garff i et digitalt læsermøde. Her fortalte hun om situationer, der er så voldsomme, at de kan føre til moralsk skade. Det kan ske for menneske ri krig. Men også for mennesker, der arbejder i det kirkelige.
Onsdag deltog Synne Garff i et digitalt læsermøde. Her fortalte hun om situationer, der er så voldsomme, at de kan føre til moralsk skade. Det kan ske for menneske ri krig. Men også for mennesker, der arbejder i det kirkelige. Foto: Heiner Lützen Ank

Synne Garff, tidligere international chef i Bibelselskabet og nuværende leder af det nye Center for tro, tab og traumer, har fortalt historien før. Både i forskellige interviews og i bogen “Den indre krig. Om moralsk skade i arbejdslivet."

Men da den, i al sin grusomhed, er det perfekte billede på, hvad det er, hun arbejder med som centerleder og ønsker at stille skarpt på i bogen, tåler den en gentagelse.

Det mener Kåre Gade, redaktør for Kirke.dk, da han onsdag den 15. maj 2024 er vært for et digitalt læsermøde med Synne Garff om hendes seneste bog, og han beder hende derfor læse passagen højt.

“Da jeg som dansk soldat i sin tid var udsendt til Balkan som en del af FNs fredsbevarende styrker, var jeg en dag på patrulje og fik øje på en hund, der stod på en betonbro.”

“Den ventede bare på, at nogle børn ville gå hen til den. Men da jeg kom tættere på, opdagede jeg, at hunden var død, og at nogen havde sømmet den fast til et bræt og forbundet den med ledninger, snor og syv kilo sprængladning. Sådan et påfund kræver virkelig en psykopatisk tankegang.”

“Alt i mig sagde, at vi skulle afmontere sprængladningen. Så svært er det jo ikke at klippe to ledninger over. Problemet var bare, at det ville blive vurderet som afmontering af et våben, og det måtte vi ikke. Jeg var virkelig splittet, for min egen moral og etik sagde, at jeg skulle handle. Men vi endte med at lade hunden være og køre videre.”

Det er i sagens natur umuligt at vide, hvordan det har lydt ude bag skærmene hos de andre deltagere i det digitale læsermøde, da Synne Garff løfter blikket fra bogen og atter kigger ind i kameraet. Men et forsigtig bud vil være, at der mange steder har været fuldstændig ro.

For en værre situation at stå i, er vanskeligt at forestille sig. Derfor giver det også god mening, når Synne Garff bruger historien til at vise, at man som menneske kan komme i situationer, der er så voldsomme, at de fører til moralsk skade.

Det kan ramme alle

Som Synne Garff understreger flere gange i løbet af det digitale læsermøde, er den situation, soldater i krig befinder sig i, på mange måder noget særligt. Alligevel er det hendes pointe, at andre også kan komme i en situation, der kan føre til moralsk skade.

“Det er en fare for alle, særligt på arbejdspladser, hvor man arbejder i spændingsfeltet mellem liv og død.”      

“Dybest set er moralsk skade en lidelse, der er forbundet med samvittigheden. Det vil sige, at det er en dyb lidelse, mennesker oplever, når de befinder sig i situationer, hvor der er meget på spil, og tingene går galt. Så kan der ske en moralsk skade.”

“I sådanne situationer er ens identitet, moralske koder og evne til at stole på andre eller én selv udfordret. Det resulterer i følelser som skyld, skam, fortvivlelse og sorg.”

“Hvis man er i krig og bliver truet på livet, eller nogen skyder på én, eller hvis man herhjemme er involveret i en ulykke eller bliver overfaldet, så kan man reagere traumatisk. Det kan de fleste forstå. Det er frygtbaseret og kan generere diagnosen PTSD.”

“Men man kan også opleve noget, hvor ens etiske og moralske værdier bliver forrådt, og det kan medføre præcis den samme traumatisk reaktion.”

Ikke at kunne handle kan skade

I løbet af samtalen mellem Kåre Gade og Synne Garff bliver andre eksempler bragt på banen. Ikke mindst fra en anden virkelighed, hvor liv og død, og dermed etik og moral, også er tæt forbundne.

“Det mest oplagte eksempel er fra Aarhus Universitetshospital, hvor fejldiagnosticeringer, fejlbehandlinger og lange ventelister førte til, at ansatte flygtede fra afdelingen,” siger Kåre Gade og tilføjer: “Kan du ud fra det give et par eksempel på, hvad der kan gå galt også i sundhedsvæsenet?”  

“Der kunne jeg tænke mig at tage udgangspunkt i dem, det dybest set handler om, nemlig patienterne,” svarer Synne Garff og fortsætter.

“Altså de patienter, der ikke fik tilbudt den behandling, de faktisk skulle have, og som fik reduceret deres liv betragteligt eller ligefrem døde.”

“Det har jo medført moralsk skade at opleve, at systemet svigtede dem så eklatant. Tænk, at dem, de troede, skulle hjælpe dem, svigtede så massivt.”

“Hertil kommer så de ansatte, altså sygeplejerskerne og lægerne, der var vidne til det her, og som råbte op og kontaktede ledelsen. Men som der ikke blev lyttet til. De må have følt sig skyldige i dødsfald, de ikke kunne gøre noget ved, og det har i den grad kunnet føre til moralsk skade.”

Det kan også ske i folkekirken

Soldater i krig. Patienter og hospitalspersonale, der befinder sig midt i et systemsvigt. Man kan godt forstå, hvis det giver så voldsomme ar på samvittigheden, at betegnelsen moralsk skade giver mening, selvom det ikke er en medicinsk diagnose.

Men hvad med andre steder i samfundet? Hvad når liv og død måske ikke er så konkret, men alligevel er en del af en virksomheds hverdag?

“Kan du komme med eksempler på, hvordan du i kirkelig sammenhæng oplever moralsk skade?,” spørger Kåre Gade.

“Det er jo sjældent, at der er nogen, der dør, fordi man begår en fejl i kirkeligt regi. Men så er der kaldstanken.”

“Man er kaldet til at være præst. Man arbejder hele tiden med etiske og moralske værdier. Det gør organisten også. Og kirketjeneren, kordegnen og alle de andre.” 

“Det er som et orkester, der hele tiden skal spille på maksimalt niveau, og hvor man er meget afhængig af hinanden. Når man så samtidig hele tiden har nogle etiske moralske værdier, det hele hele handler om, kan det være hårdt.

“Man bliver let meget sart over for fejl eller over for, at nogen ikke behandler én ordentligt.”

Tilgivelsen giver en ekstra dimenssion 

Dermed er vi nået frem til anden del af såvel Synne Garffs bog som arbejdet i det nye center for tro, tab og traumer.

For såvel bogen som centeret indeholder nemlig et væsentligt element af handling. I bogen er deres således nogle praksisrelaterede afsnit, en form for selvhjælpsøvelser, der ifølge Kåre Gade giver et indblik i den bibelske sjælesorg, Center for tro, tab og traumer arbejder med.

“I centeret uddanner vi folk i bibelsk sjælesorg, der er en fusion af psykologi og teologi. Vi inddrager således Bibelens tekster meget aktivt i et arbejde, hvor gruppearbejdet er helt centralt,” fortæller Synne Garff og fortsætter.  

“Bibelens tekster bliver brugt til refleksion og eftertænksomhed i samtalen med andre. Der er ikke en bestemt teologisk skole bag den bibelske sjælesorg, som man arbejdet med i USA i mange år. Tanken er derimod, at det er økumenisk, og at der er meget højt til loftet.”

“Et eksempel kan for eksempel være apostlen Peter, der svigter sin mester tre gange, hvilket får ham til at græde bitterligt. Det er jo en form for moralsk skade.”

“Naturligvis optræder udtrykket moralsk skade ikke i Bibelen. Men der er masser af af historier om mennesker, der lider, forråder og svigter, altså lider moralsk skade.”

Og dermed er budskabet til soldaten i indledningen af samtalen mellem Kåre Gade og Synne Garff, hospitalspersonalet på Aarhus Universitetshospital, dem, der tager en uddannelse på det nye Center for tro, tab og traumer, apostlen Peter og alle andre, der lider moralsk skade, at netop de bibelske fortællinger har en særlig dimension at tilbyde i behandlingen af moralske skader.

“Den positive pointe er, at Gud kunne være blevet vred på Peter, han kunne have dumpet ham. Men han gjorde det modsatte. Han tilgav ham, for netop tilgivelsen har  en nøglerolle i kristendommen.”  
 

Se eller gense det digitale læsermøde med Synne Garff:

Klik her