Frivillighed i udlandet

Sømandspræst: I udlandskirken er frivillighed en nødvendighed

Hverdagen som præst i Den Danske Sømandskirke er fyldt med forskellige arbejdsopgaver for Julie Sløk. Foto: Andrea Boel Ricketts

I USA er kirker privatdrevne, og deres økonomiske situation gør dem afhængige af deres lange tradition for at inkludere frivillige. Sømandspræst Julie Sløk deler sine erfaringer fra New York

Da Julie Sløk i 2007 takkede ja til en stilling som sømandspræst i Den Danske Sømandskirke i New York, var det også et ja til mange, varierende arbejdsopgaver, som nogle gange ikke ligner dem, hun havde fået givet i en dansk sognekirke.

Som præst i en kirke, hvor frivillighed er et nøgleord for kirkens drift, består noget af hendes arbejde sammen med kirkens ansatte i at finde frivillige, som kan hjælpe med til arrangementer i kirken. De frivillige spiller en helt central rolle i planlægning af julemarked og onlineauktion, men kirken bruger også frivillige til kirkelige arrangementer som Skt. Hans’ grillaften, fastelavns tøndeslagning og juletræsfest.

Præstearbejdet i Sømandskirken inkluderer således både almindeligt kirkeligt arbejde men også tæt samarbejde med frivillige om madlavning, eventplanlægning og udførsel af store fundraising-arrangementer.

Sømandskirken ligger på 102 Willow Street i Brooklyn, New York. Gudstjenesten foregår på dansk, og kirken tilhører Danske Sømands- og Udlandskirker og indgår under Københavns biskops tilsyn. På mange måder minder den om en dansk sognekirke.

Men der er to vilkår, der er væsentligt anderledes for den danske kirke i New York. Kirken har ikke de samme økonomiske vilkår som de danske sognekirker, og kulturen er anderledes - for i USA er institutioner som kirke og skole private, og derfor er ‘kunsten at fundraise’ noget, man lærer allerede i skolealderen.

Begge præmisser er i virkeligheden til kirkens fordel. For ud af økonomisk nødvendighed springer den frivillighed, som bringer mennesker og liv ind i kirken, fortæller Julie Sløk.

Som dansk sømandspræst modtager hun sin løn fra organisationen Danske Sømands- og Udlandskirker, og kirken modtager tilskud til en ungdomsassistent. Den lille million kroner det koster at drive en kirke i New York, finder kirken selv gennem donationer og fundraising.

Missing indholdselement.

Julebazar bliver succes ved hjælp fra 100 frivillige

Kirkens hovedindtægter bringes ind gennem to årlige fundraising-arrangementer. Den største begivenhed er et julemarked, hvor kirken over en weekend sælger julepynt, æbleskiver og andre donerede ting fra Danmark for omkring 55-65.000 dollars.

Til julemarkedet hjælper hvert år cirka 100 frivillige – dels i tiden op til markedet, hvor der skal bages, pyntes og sættes ting på hylder, og dels til selve julemarkedet, hvor mange konfirmandforældre står i boder og sælger julehjerter, nisser og stjernestrimler eller smørrebrød, gløgg og æbleskiver.

Billede fra den årlige julebazar i Sømandskirken. Foto: Andrea Boel Ricketts

Medlemmerne af kirkerådet, Sømandskirkens menighedsråd, er selvskrevne til at være frivillige i forskellige underkomitéer og som frivillige til julemarkedet.

”Derudover er der cirka 35 frivillige tilknyttet Sømandskirken, som hjælper med eksempelvis webdesign, tømreropgaver, madlavning og servering til arrangementer” fortæller Julie Sløk.

”Det er frivillige som vi finder i menigheden, og som vi spørger i forbindelse med planlægningen. Gruppen af frivillige er på den måde flydende og ikke fast, og Sømandskirken bruger tid på at opsøge frivillige,” siger Julie Sløk.

Online-auktion er den anden store indtægtskilde for Den Danske Sømandskirke. I januar måned begynder en auktionskomité af frivillige at kontakte sponsorer i Danmark, som donerer vin, bøger og andet – og i april forløber auktionen. Resten af året kommer og går omkring 40 frivillige i huset inklusive kirkerådet.

Om frivillighed har mange års erfaring lært Julie Sløk, at ugentlige møder omkring mad og fællesskab giver glade frivillige.

”Madfællesskab er en vigtig del af at have med frivillige at gøre. De frivillige får ikke en økonomisk betaling, men det sociale netværk er en stor del af gevinsten, fordi folk får mulighed for at lære hinanden og kirken at kende, når vi spiser og arbejder sammen. Vi sørger for, at der altid er nogen af de fastansatte i kirken, som tager del i samværet,” siger Julie Sløk.

Fem erfaringer med at lede frivillige fra Julie Sløk

1. Frivillige er gode til meget, men bedst til det, de brænder for. I sømandskirken er det ofte de frivilliges ideer og interesser, der bestemmer, hvad de laver i kirken. Forudsætningen for frivilligt arbejde er, at det er sjovt og socialt.

2. Frivillige er gode til at lave ad hoc opgaver. Den daglige trummerum som rengøring af toiletter, havearbejde, osv. står kirkens ansatte for. Man skal dog heller ikke bede flere frivillige møde ind, end der er brug for. Ellers virker det ikke meningsfuldt for dem.

3. Nogle mennesker er villige til at lægge rigtig meget frivilligt arbejde i kirken, og det er ikke ren lykke. Personer, som trækker for tunge læs i for lange perioder, kan ende med at brænde ud og forlade kirken. Det er bedre at sørge for at have en stor pulje af frivillige og løfte i flok.

4. Frivillige kan lede og tage ansvar. Men det er vigtigt, at de er klar over, hvilke arbejdsopgaver de har, og hvem de kan gå til, hvis de har spørgsmål.

5. Frivillige er ofte dem, som har fået en relation til nogen i kirken. I vores kirke har vi været gode til at få fat i gruppen under 35 fra mødregruppe, legestue og ungdomsnetværk. Vores erfaring er, at folk bliver glade for at blive spurgt om at være frivillige, og at de ofte gerne vil hjælpe.

Drift og ansatte i kirken i New York

Sømandskirken har et budget på 950.000 kroner til drift, vedligeholdelse og alle andre lønninger end præsteløn. I 2017 fik Sømandskirken 70.750 kroner som tilskud til assistentlønninger fra Danske Sømands- og Udlandskirker. I 2018 har Sømandskirken fået bevilget 175.000 kroner til assistentlønninger.

De resterende 800.000 kroner til drift bliver indsamlet af menigheden i Sømandskirken ved hjælp af brugerbetaling på kirkelige handlinger, donationer og fundraising-initiativer som julemarked og onlineauktion.

Julie Sløk er ansat på fuld tid som præst med løn fra Danske Sømands- og Udlandskirker. Derudover arbejder én ungdomsassistent nu på fuld tid også med tilskud fra Danske Sømands- og Udlandskirker på 175.000 kroner. Kirken finansierer selv én kontoransvarlig, som er ansat 10 timer i ugen.