Fotografering i kirken

Juraen siger ja til fotografering i kirken

Himmelske dage i Trinitatis Kirke, København. Foto: Leif Tuxen

Menighedsrådet må gerne få en fotograf til at tage billeder under gudstjenesten, og det er også tilladt at fotografere minikonfirmandundervisningen uden først at indhente forældrenes samtykke, siger mediejurist

Hvis menighedsrådet beslutter det, er det tilladt at fotografere kirkegængerne til gudstjenesten – også uden at indhente deres samtykke. Det siger Vibeke Borberg, der forsker i medieret, presseetik og persondataret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

”Juridisk skelner man mellem, om et sted er frit tilgængeligt eller ej. Hvis et sted er frit tilgængeligt, må man som udgangspunkt gerne fotografere mennesker, som befinder sig dér," siger hun.

"En kirke betragtes normalt som et frit tilgængeligt sted. Det kræver ikke nogen tilladelse at være her - selv bryllupper og begravelser er der fri adgang til, og derfor er der som udgangspunkt frihed til at tage billeder.”

Menighedsrådet kan selvfølgelig disponere over kirken og for eksempel beslutte – som man har gjort det mange i kirker – at det ikke skal være tilladt kirkegængerne at fotografere under gudstjenesten. Men omvendt er der altså ikke noget juridisk til hinder for, at menighedsrådet selv får en fotograf til at tage billeder under højmessen.

Vigtigt at vise respekt

Det gælder så længe, der er tale om situationsbilleder, hvor formålet er at skildre aktiviteten, snarere end at afbilde bestemte personer. Desuden må personer, der optræder på billederne, ikke med rimelighed kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

"Der kan være situationer, hvor nogen i kirken ikke ønsker at blive fotograferet, for eksempel hvis de er i sorg. Det skal man naturligvis respektere, men det handler mere om etik og mindre om jura."

Selv om det er fuldt lovligt at fotografere under gudstjenesten, bør kirken derfor sørge for, at alle på forhånd er klar over, at der er en fotograf til stede.

”Man bør altid sørge for at orientere om, at der bliver taget billeder til andet end ens eget fotoalbum, og hvad de skal bruges til. Hvis menighedsrådet beslutter at lægge stilen om og få taget flere billeder, vil det være en god idé at informere sognet om, at de fremover vil kunne opleve, at der er en fotograf til stede ved gudstjenester og aktiviteter.”

Man må gerne fotografere børn

Og det er tilladt at fotografere konfirmandundervisningen eller korprøven med kirkens børnekor, også uden at indhente forældrenes samtykke.

”Jeg hører ofte folk sige, at man skal sikre sig forældrenes tilladelse, før man fotograferer børn. Men så firkantet er det ikke. Man skal selvfølgelig tage et særligt hensyn til børn og unge, men de har også ytringsfrihed,” siger Vibeke Borberg.

”Vi må skelne mellem, hvornår der er behov for at beskytte barnet, og hvornår der ikke er. Hvis et sogn gerne vil tage situationsbilleder af minikonfirmanderne, er der jo ikke tale om børn, der befinder sig i en udsat eller krænkende situation. Det er en helt normal aktivitet, og derfor kan man godt fotografere uden at indhente tilladelse fra forældrene i en sådan situation.”

Det handler artiklen om:

Det er ikke i strid med loven at fotografere mennesker, der deltager i en gudstjeneste eller en kirkelig handling. Man må også gerne fotografere børn. Men man skal vise hensyn og respekt.