Udvalg om præstemangel

Overblik: Forstå præstemangel-betænkning på fem minutter

Flere faktorer indikerer, at man i folkekirken vil opleve præstemangel de kommende år. Et udvalg nedsat af kirkeministeren anbefaler, at andre end teologer skal kunne søge præsteembede. Her ordination af præster i Helsingør Domkirke. Foto: Kåre Gade/Helsingør Stift

Udvalget om præstemangel har netop udsendt en betænkning. De kommer med en række anbefalinger, der kan modvirke en formodet præstemangel. Kirke.dk peger her på de vigtigste

1. Andre end teologer skal kunne blive præster

Udvalget indstiller, at der ved lovændring åbnes for adgang til at søge præstestilling for andre akademikere end teologer.

Kandidaterne skal gennemføre en individuelt tilrettelagt teologisk videreuddannelse af to til tre års varighed. Den skal sammensættes af et udvalg med deltagelse af biskopperne, universiteternes teologiske uddannelser, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkeministeriet. Derudover skal de tage et kursus på fire måneder på et af landets to pastoralseminarier.  

Det er biskopperne, der indstiller kandidater til videreuddannelsen, hvorefter de skal godkendes af Kirkeministeriet.

Loven skal revideres om 10 år. 

Få gratis adgang til denne artikel og alt andet indhold på Kirke.dk i 14 dage.

Allerede abonnent?

Kirke.dk er Kristeligt Dagblads digitale nyhedsmedie for beslutningstagere, ansatte og frivillige i kirken og de kirkelige organisationer.

Vi er en uafhængig redaktion, som ugen igennem leverer:

 • Faglige nyheder
 • Kalenderoverblik
 • Navnenyt
 • Løsningsorienteret journalistik
 • Analyser og baggrundsviden
 • Inspiration på tværs af faggrupper
 • Netværk og erfaringsdeling

For at få fuld adgang til indholdet på Kirke.dk, skal man have abonnement. Udfyld formularen og få 14 dages prøveabonnement – gratis og uforpligtende.

Se priser og abonnementsbetingelser.

Artiklen på 15 sekunder:

'Udvalg om præstemangel' under Kirkeministeriet har udsendt en betænkning med anbefalinger, der skal sikre, at folkekirken fortsat vil kunne besætte alle præsteembeder.

Betænkningen foreslår:

 • Andre end teologer skal kunne blive præster
 • Øget samarbejde om rekruttering til teologistudiet og præstegerningen
 • Øget fokus på fastholdelse
 • Nytænkning vedrørende præstestillinger

Udvalgets kommissorium

"Udvalget vil komme med forslag til initiativer med henblik på rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken. Udvalget vil i den forbindelse overveje forslag, der på kort sigt kan medvirke til at afhjælpe akutte problemer.

Udvalget vil dog lægge vægt på, at sådanne initiativer ikke må være til hinder for initiativer med en mere varig effekt, selv om en sådan effekt måske først kan opnås på noget længere sigt. Udvalget vil også være opmærksom på, om konkrete udfordringer skyldes et ’fordelingsproblem’, eller om det i højere grad skyldes et ’udbudsproblem’.

I den udstrækning udvalgets forslag forudsætter ændringer af regler, vil udvalget udarbejde forslag til sådanne ændrede regler."

Kilde: Betænkning fra Udvalget om præstemangel, Kirkeministeriet - september 2018

Læs betænkningen