Organister kalder opdatering af corona-regler for "en forbedring"

”Man må håbe, at menighedsrådene landet over forstår deres opgave," siger formand for Dansk Organist og Kantorsamfund på baggrund af opdaterede retningslinjer for folkekirken under coronakrisen

”Man må håbe, at menighedsrådene landet over forstår deres opgave i forhold til at efterfølge de gældende retningslinjer," siger Karin Schmidt Andersen, formand for Dansk Organist og Kantorsamfund. Foto: Privatfoto

Tilføjet 17. marts 2020 kl. 16.02: Kommentar fra Organistforeningens hjemmeside med kritik af myndighedernes udmeldinger. Desuden fremgik det af en tidligere version af artiklen, at der kun er to fagforeninger for organister. Det tal er nu rettet til tre. 

Under coronakrisen har organister diskuteret deres arbejde i facebookgrupper, over telefonopkald og gennem interne mailkorrespondancer. 

Flere har været utilfredse med de hidtidige retningslinjer, der er blevet tolket vidt forskelligt fra sogn til sogn. Derfor sendte to af deres tre fagforeninger i sidste uge hver sit åbne brev til landets biskopper med en appel til at præcisere reglerne.

Sidenhen har biskopperne opdateret rammerne for arbejdet i folkekirken, og det det stiller foreløbig formanden Dansk Organist og Kantorsamfund tilfreds. 

“Det er en klarere vejledning end den tidligere, der var mere åben for fortolkning,” siger Karin Schmidt Andersen.   

Formand: Forskel på smittefare for organister

De opdaterede regler præciserer blandt andet, at kirkerne som udgangspunkt skal holdes lukkede.

Kirkelige handlinger som dåb, vielser eller bisættelser, der ikke kan udsættes eller foretages i private hjem, skal foretages i kirken med et minimum af personale - “det vil sige præst, organist og kirketjener,” som der står i vejledningen. 

De nye formuleringer om antallet af personale glæder formanden for DOKS.

“Det er godt, at det er blevet præciseret, at det kun er et minimum af personale, der skal i brug. Jeg har forståelse for, at man ikke kan gøre det firkantet, for der er forskel på smittefare i forhold til, om man sidder på et pulpitur fire meter over gulvet, eller om man sidder nede tæt på andre mennesker.”

“Derfor kan der være brug for flere varianter i personalesammensætningen,” siger Karin Schmidt Andersen og sætter sin lid til menighedsråd og provster:

”Man må håbe, at menighedsrådene landet over forstår deres opgave i forhold til at efterfølge de gældende retningslinjer. Der vil være brug for yderligere vejledning mange steder, men det er min opfattelse, at man på provstiniveau flere steder udstikker en fælles linje.”

Organistforening: Myndigheder sender forskellige signaler

Organistforeningen forholder sig fortsat kritisk. På fagforeningens hjemmeside lyder det, at der er kommet forskellige udmeldinger fra henholdsvis biskopper og kirkeminister.

"Når det kommer til spørgsmålet om kirkefunktionærers medvirken ved kirkelige handlinger, er de øverst placerede i folkekirken tilsyneladende ikke helt på linje med hinanden," står der i meddelelsen.

Organistforeningen henviser til et facebookopslag fra kirkeminister Joy Mogensen (S) fra 16. marts.

“Jeg er sikker på, at både præster, menighedsråd og mennesker, som har brug for de nødvendige kirkelige handlinger, vil have forståelse for, at det vil være med en meget reduceret bemanding i kirken,” skrev hun dengang. 

Organistforeningen mener, at det står i modsætning til biskoppernes udmelding om, at minimum af personale omfatter en organist. 

Organist opfordrer til at bruge musikanlæg

Et af medlemmerne i DOKS så også helst, at organisten helt blev fritaget fra at møde op til kirkelige handlinger. 

“Min egen menighedsrådsformand har opfordret til, at organist og korsangere bliver hjemsendt. Det, synes jeg, er meget ansvarligt, men sådan er det ikke alle steder,” siger Merete Kuhlmann, der er organist i Glostrup Sogn.

Hun hører til dem, der mener, at organisten og sangerne helt skal fritages fra at være til stede ved kirkelige handlinger. 

I stedet foreslår hun, at organisten kan bidrage med en spilleliste af salmer (www.lyttildanskesalmer.dk), der kan afspilles via kirkens anlæg. Og at eventuelle bisættelser kan udsættes og foretages som mindegudstjenester på et senere tidspunkt.

Landsforening bakker op om retningslinjer

Hos Landsforeningen af Menighedsråd bakker man op om de opdaterede retningslinjer, men formand Søren Abildgaard anerkender, at der kan opstå udfordringer, når det både er præsten og menighedsrådet, der skal tolke reglerne lokalt.
 
“På den ene side er det præsten, der har ansvar for de kirkelige handlinger. På den anden side er det menighedsrådet, der har pligt til at stille en kirkelig bemanding til rådighed. Men lige nu er det vores anbefaling, at man udøver ledelsesret ud fra de anbefalinger, der er kommet fra landets biskopper og fra Kirkeministeriet.”