Togulykken på Storebælt aktiverer folkekirkens katastrofeberedskab

I forbindelse med ulykken på Storebæltsbroen har Fyns Politi oprettet et evakueringscenter, hvor et psyko-socialt beredskab er til stede for at modtage og hjælpe passagerne. Folkekirkens katastrofeberedskab er også til stede her

Otte personer har mistet livet, og 16 personer er såret i en togulykke på Storebælt i morges. Der er oprettet et evakueringscenter i Nyborg for togets passagerer, hvor de vil blive mødt af et psyko-socialt beredskab, som Folkekirkens katastrofeberedskab indgår i. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Opdateret 3/1 2019

Otte personer har mistet livet, og 16 personer er såret i en togulykke på Storebælt i morges, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Derfor har Fyns Politi oprettet et evakueringscenter i Nyborg Idrætscenter for passagererne fra toget. Fyns Stift bekræfter, at folkekirkens katastrofeberedskab i Region Syddanmark er til stede i evakueringscentret og tager del i det samlede psyko-sociale beredskabsarbejde.

Ved større ulykker og katastrofer er det muligt for sundhedsvæsenet, politiet, virksomhedsledelser og lignende instanser at alarmere Folkekirkens katastrofeberedskab. 

Her vil beredskabspræster, der har gennemgået en særlig efteruddannelse, indgå i det samlede krisestøttende beredskab sammen med politi, læger, sygeplejersker, falckreddere og psykologer.

Sjælesorg og medmenneskelig hjælp i en kaotisk situation

Ledende beredskabspræst i Region Sjælland, provst Ulla Thorbjørn Hansen, var ansvarlig for den indsats Folkekirkens katastrofeberedskab ydede i forbindelse med ulykken på Præstø Fjord i 2011, hvor to efterskolelærere og 13 elever kæntrede i en dragebåd. Den ene af lærerne mistede livet, syv elever fik hjertestop og blev lagt i kunstigt koma. Alle pådrog de sig psykiske og fysiske mén i forskellig grad.

Hun fortæller, at beredskabspræsternes opgave i en situation som denne – og i forbindelse med ulykken på Storebæltsbroen – i princippet ikke er anderledes end den opgave, som den lokale sognepræst står over for ved en ulykke eller et dødsfald.

”Som præster er vi vant til at møde mennesker i sorg og krise. Som beredskabspræst er man uddannet i at håndtere dette bedst muligt i en kaotisk situation forårsaget af en voldsom hændelse.”

Som præster er vi vant til at møde mennesker i sorg og krise. Som beredskabspræst er man uddannet i at håndtere dette bedst muligt i en kaotisk situation forårsaget af en voldsom hændelse.

Ledende beredskabspræst i Region Sjælland, provst Ulla Thorbjørn Hansen

I en sådan situation er det beredskabspræsternes opgave at tilbyde sjælesorg og samtale til tilskadekomne og pårørende samt politi, beredskab og andre, der måtte være berørt af en voldsom hændelse. De kan også tilbyde at holde andagter og mindegudstjenester, formidle kontakt til de berørtes lokale sognepræst eller ledere i andre trossamfund. De kan også samarbejde med lokale sognekirker om at åbne kirken for de mennesker, der måtte være berørt af den voldsomme hændelse.

Nyttig håndbog for alle præster

Ulla Thorbjørn Hansen henviser til håndbog for beredskabspræster, som er frit tilgængelig på internettet. Heri kan man læse om beredskabspræstens opgave:

”Den består i at yde alle mulige former for medmenneskelig hjælp for at skabe størst mulig tryghed og ro hos dem, der er ramt af katastrofen. Det handler primært om at være tilgængelig, nærværende, rummelig, professionel og menneskelig.”

Ulla Thorbjørn Hansen anbefaler ikke bare beredskabspræster, men alle sognepræster at læse håndbogen.

”Den er nyttig for alle præster. Her er gode råd til, hvordan man kan handle i forbindelse med en ulykke eller katastrofe i sognet. Her er et afsnit om, hvordan man kan åbne kirken og forslag til liturgiske tekster og bønner. Der er en ny udgave på vej, hvor der også vil være et afsnit om, hvordan man møder pårørende til selvmord.”

Erfaring er en forudsætning

For at blive beredskabspræst skal man søge, når biskoppen i samarbejde med regionens ledende beredskabspræst opslår en ledig post. Efterfølgende vil man blive udnævnt af biskoppen og varetage denne opgave sideløbende med sit embede under ledelse af pågældende ledende beredskabspræst.

Generelt anbefaler vi, at man har en solid erfaring med præstearbejdet og gerne specifikt med sjælesorg, før man søger om at blive beredskabspræst.

Ledende beredskabspræst i Region Sjælland, provst Ulla Thorbjørn Hansen

For at kunne bestride et hverv som beredskabspræst skal man gennemføre en grundlæggende uddannelse, hvor man opnår kendskab til den civile sektors beredskab, herunder en gennemgang af redningsberedskabets opgaver og opbygning, forskellige former for katastrofesituationer, forholdene på et skadested, kommando- og kommunikationsstrukturer samt politiets rolle. Man vil tillige blive undervist i førstehjælp, i katastrofepsykologi samt i katastrofens teologiske problematikker.

Efterfølgende skal man løbende deltage i relevante kurser, møder og øvelser i den pågældende region. Hertil kommer, at der hvert andet år afholdes et fælles kursus for alle landets beredskabspræster.

”Generelt anbefaler vi, at man har en solid erfaring med præstearbejdet og gerne specifikt med sjælesorg, før man søger om at blive beredskabspræst,” siger Ulla Thorbjørn Hansen.