Kirsten Busch Nielsen

Teolog får fem år mere som dekan på humaniora

Kirsten Busch Nielsen fortsætter som dekan for Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet de næste fem år

Dr.theol. Kirsten Busch Nielsen har fra juni 2020 kunne skrive konstitueret dekan for Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet på sit cv.

Nu kan hun fjerne ordet "konstitueret" fra titlen, idet rektor Henrik C. Wegener har ansat hende i stillingen som fakultetets nye dekan. Ansættelsesperioden løber fem år ad gangen. 

"Kirsten har igennem en årrække formået at samle folk om gode og holdbare løsninger i mangfoldige universitetsmiljøer. Siden juni har hun – trods udfordringen med corona og nedlukning – tilsvarende vist sig som en yderst kompetent og lyttende leder for Det Humanistiske Fakultet," siger Henrik C. Wegener i en pressemeddelelse på fakultetets hjemmeside.

Ansættelsen som konstitueret dekan afstedkom sidste år overraskelse, da det var første gang en medarbejder fra et andet fakultet – i dette tilfælde den daværende dekan for Det Teologiske Fakultet – skulle stå i spidsen for Det Humanistiske Fakultet.

Kirsten Busch Nielsen har ifølge pressemeddelelsen været glad for samarbejdet i ledelsen og arbejdet med koordination på tværs af fakultetet, og denne erfaring ønsker hun at trække på i det videre arbejde med at "nå de mange ambitiøse mål i fakultetets strategi, for eksempel i forhold til bæredygtighed og digitalisering."

Kirsten Busch Nielsen var dekan for Det Teologiske Fakultet fra 2013 til 2020.