Ny lov kan tvinge præster til at tidsregistrere

Et EU-direktiv pålægger arbejdsgivere at dokumentere medarbejdernes tidsforbrug. Formand for Præsteforeningen vil kæmpe for en fleksibel løsning

“Friheden er en hovedhjørnesten i præsteembedet," siger formand for Præsteforeningen Pernille Vigsø Bagge. Hun vil arbejde for, at en ny lov om tidsregistrering bliver så fleksibel som mulig for hendes medlemmer.
“Friheden er en hovedhjørnesten i præsteembedet," siger formand for Præsteforeningen Pernille Vigsø Bagge. Hun vil arbejde for, at en ny lov om tidsregistrering bliver så fleksibel som mulig for hendes medlemmer. Foto: Kåre Gade

“Jeg vil kraftigt råde præsterne til at undgå tidsregistrering, sådan som lærerne har fået det.”

Beskeden til præsterne var umisforståelig, da Jens Erik Kristensen, idéhistoriker og lektor på DPU-Emdrup, holdt oplæg på Præsteforeningens repræsentantskabsmøde i Middelfart. Detaljerede arbejdstidsregler er ikke løsningen på stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Denne artikel er en del af dette tema:
Tidsregistrering
Tidsregistrering

Men måske tvinges præsterne snart til at registrere, hvor meget tid, de bruger på arbejdet. Det skyldes, at et mere end 25 år gammelt EU-direktiv om arbejdstid i øjeblikket er ved at blive omsat til et lovforslag i Beskæftigelsesministeriet.

Arbejdstidsdirektivet har ganske vist været i kraft siden 1990’erne og indeholder blandt andet reglerne om højst 48-timers ugentlig arbejdstid og om 11-timers hvile i døgnet. Men en dom har fastslået, at arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at reglerne overholdes, og derfor skal der nu udarbejdes en ny lovgivning.

“Som fagforening kan vi ikke have noget imod arbejdstidsregler, og at de overholdes. Men frihed og selvtilrettelæggelse er også vigtigt for vores medlemmer. Derfor kan vi have en bekymring for, at vi bliver underlagt en standardløsning, der er ens for alle områder,” siger Præsteforeningens direktør Lars Quistgaard.

“Vi håber på en fornuftig dialog med Kirkeministeriet, så loven implementeres på en måde, som opleves som meningsgivende, ikke som kontrol.”

Blandt de delegerede præster er holdningen klar:

“Vi vil ikke have tidsregistrering. Friheden til selvtilrettelæggelse er essentiel for præstearbejdet,” siger Anne Boye, hospitalspræst i Hillerød.

“Man skal passe på den fleksibilitet, vi har i arbejdet som præster. Ikke mindst i en tid, hvor det er svært at rekruttere nye præster til folkekirken,” siger Jens Bach Pedersen fra Dragør.

De får løfte om støtte fra formand for Præsteforeningen Pernille Vigsø Bagge:

“Friheden er en hovedhjørnesten i præsteembedet. Vi følger lovgivningsarbejdet nøje, og hvis det ender med en form for tidsregistrering, vil vi kæmpe for, at den bliver så fleksibel som mulig for præsterne.”