Kurt Christensen

Professor på Menighedsfakultetet går på pension

  • Navn: Kurt Christensen.
  • Alder: 72 år.
  • Uddannelsesbaggrund: dr. theol.
  • Stopper som: Professor på Menighedsfakultetet for at gå på pension.
  • Ansættelsesperiode: 41 år.
  • Pensionsdato: Den 1. juli 2021.
  • Afskedsforelæsning: Fredag den 4. juni kl. 13.30-14.45: Teologi i lyset af studenteroprøret, postmodernismen og nyateismen. 50 års teologi på 45 minutter. Kl. 15-16.30 er Menighedsfakultetet vært for en afskedsreception. 
  • Om Kurt Christensens virke: "Kurt Christensen har en imponerende evne til at tage livtag med de problemstillinger, der er aktuelle i tiden: Først marxismen og senest Islam – og derimellem også Løgstrup, C.S. Lewis, postmodernisme og nyateismen. Kurt besidder et stort internationalt udblik og har f.eks. som leder af Center for Kristen Apologetik stået bag seminarer med den verdensberømte topforsker og apologet, Alister E. McGrath. Kurt er en vellidt, alsidig og produktiv teolog, som har haft uvurderlig betydning for Menighedsfakultetets udvikling", udtaler Menighedsfakultetets leder Thomas Bjerg Mikkelsen.
  • Kilde: Pressemeddelelse fra Menighedsfakultetet.