Frederik Poulsen og Mikkel Gabriel Christoffersen

Nye ansættelser på Det Teologiske Fakultet

Frederik Poulsen er tiltrådt som lektor i Det Gamle Testamente på Det Teologiske Fakultet. Foto: Heiner Lützen Ank
  • Navne: Frederik Poulsen og Mikkel Gabriel Christoffersen.
  • Tiltræder stillingerne som: Frederik Poulsen tiltræder som lektor i Det Gamle Testamente på Det Teologiske Fakultet og Mikkel Gabriel Christoffersen tiltræder stillingen som adjunkt i praktisk teologi samme sted.
  • Kommer fra stillingerne som: Frederik Poulsen kommer fra stillingen som adjunkt på Afdeling for Bibelsk Eksegese og Mikkel Gabriel Christoffersen kommer fra stillingen som postdoc.
  • Uddannelsesbaggrund: Frederik Poulsen er dr.theol. med disputatsen The Black Hole in Isaiah og Mikkel Gabriel Christoffersen er cand.theol. og ph.d. i dogmatik.
  • Tiltrædelsesdato: Begge er tiltrådt.
  • Kilde: Pressemeddelelse.