Landsstyrelsesmedlem i KLF død efter kort tids sygdom

Landsstyrelsesmedlem i KLF, Kirke & Medier, Peter Thomasen, er død efter kort tids sygdom. Landsstyrelsesmedlem i KLF, Kim Eriksen, skriver mindeord

Det var med meget stor sorg, at vi i KLF, Kirke & Medier modtog beskeden om, at Peter Thomasen ikke længere er iblandt os. Peter var netop fyldt 60 en uge før han døde. Han var indlagt nogle få dage, men generelt havde hans helbred ikke været for godt de senere år. Alligevel kom det som et stort chok og Peter vil med sin ihærdige indsats blive savnet på alle niveauer i KLF.

Personligt er det et meget stort tab. Peter og jeg kom sammen ind i KLF, Kirke & Mediers landsorganisation helt tilbage i 1986. Dengang blev vi begge valgt ind i den daværende ungdomsafdeling. Jeg erindrer en af de første opgaver vi havde, hvor vi sammen skulle oversætte et mediemateriale ”Påvirkes Jeg” fra norsk til dansk. Denne proces gjorde, at vi altid siden fik et særligt parløb i organisationen.

Peter gav altid udtryk for stor glæde ved at være med i KLF, selvom det også indimellem gav nogle vanskelige kampe. Peter var imidlertid en fighter, som aldrig gav op og altid kæmpede for sine holdninger, både når det gjaldt det lokale, regionale og landsarbejdet.

Peter havde desuden stor passion for det mediepolitiske arbejde og dialogen med DR og TV 2. Ved sin død sad han i TV ØST’s repræsentantskab og tidligere havde han været aktiv i DR dialogfora Sjælland. Peter var også næsten altid med, når vi havde vores to årlige møder med henholdsvis DR og TV 2. Jeg husker ham fra forårets møder, hvor han havde forberedt gode og konstruktive indlæg på begge møder. Peter var en person, der altid var forberedt og satte sig godt ind i tingene. Han var endvidere et menneske som ikke lod sig begrænse af sine svagheder, men i stedet rettede fokus på sine mange styrker og muligheder.

I maj måned afholdt KLF, Kirke & Medier en stor inspirationsdag for vores tillidsfolk rundt omkring DR’s og TV 2’s systemer. En dag som Peter næsten egenhændigt havde stået for. Jeg erindrer, at vi talte sammen om dagen mon nu blev til noget, da et lignende arrangement tidligere havde været aflyst grundet manglende tilmelding. Peter var født optimist og selvom det kneb med tilmeldingerne indtil ugen før, var han overbevist om, at dagen nok skulle blive til noget. Det blev en fantastisk dag, og jeg kunne mærke på Peter, at han var både glad og stolt over, at han på den måde havde ydet en indsats, som var til glæde for foreningen.

Det seneste år har vi haft mange møder sammen, både i forbindelse med de netop afsluttede medieforhandlinger, hvor vi har været til mange møder på Christiansborg, men også i forbindelse med KLF’s nyeste projekt ”Mediemod”, hvor Peter også var en af frontkæmperne og straks meldte sig til arbejdsgruppen. Peter havde glædet sig meget til at se den færdige udgave af oversættelsen af Manfred Spitzers bog ”Digital demens”, men det nåede han desværre ikke. Igen viser det den indstilling som Peter havde til livet, for selvom han aldrig selv fik familie og børn, så lå familiernes trivsel og børns udvikling ham meget på sinde.

Peter var en ildsjæl, og man kunne af hans store arbejde få fornemmelsen af, at KLF betød alt for Peter. Dette var imidlertid ikke tilfældet.  Peter var en ægte organisationsmand, et menneske der sjældent havde fokus på sig selv, men altid lagde sin energi i organisationer, som kæmpede for en sag, som han fandt vigtig og betydningsfuld.

På vores mange køreture sammen til landsstyrelsesmøder m.v. fortalte Peter ofte levende om det store engagement han også havde i Socialdemokratiet, KFUM og KFUK og det lokale sognearbejde. Alle steder var Peter kendt som et stort aktiv og en markant personlighed. Jeg er overbevist om, at Peter har lagt et lige så ihærdigt arbejde i de andre foreninger, som han altid lagde i KLF. Indimellem havde jeg vanskeligt ved at forstå, at døgnet havde så mange timer, at Peter kunne nå det hele.

Nu når Peter ikke mere. Han vil ikke længere være et aktiv for KLF, hvilket vil efterlade et stort hul både i landsforeningen og i det lokale arbejde i såvel KLF’s netværk som i arbejdet for TV ØST. Det er et stort savn både for KLF og for mig personligt, som har været på en mere end 30-årig rejse sammen med Peter.

Mine tanker går dog først og fremmest til Peters søskende Hanne og Grethe. Især for Hanne vil det være et stort savn i hverdagen, da jeg ved, at Peter og Hanne delte rigtig meget med hinanden i hverdagen. Hanne har da også altid trofast bakket Peter op i sit engagement for KLF. Ofte når Peter stod for nogle arrangementer, var det Hanne som hjalp med de praktiske ting. Jeg sender Hanne de bedste tanker i en vanskelig tid.

Ære være Peters minde.

Kim Eriksen, landsstyrelsesmedlem på vegne af KLF, Kirke & Medier

Dan Billeskov er konstitueret netværksformand for Netværk Vestsjælland.