Jan Tolstrup

Danmission ansætter økonomichef til nyoprettet stilling

  • Navn: Jan Tolstrup.
  • Tidligere stilling: Administrationschef hos KFUM-Spejderne i Danmark.
  • Tiltræder som: Økonomichef hos Danmission.
  • Uddannelsesbaggrund: Agronom med speciale i økonomi, suppleret med uddannelse som revisor.
  • Tiltrædelsesdato: Den 19. april 2021. 
  • Om ansættelsen: "Det bliver en af Jan Tolstrups vigtigste opgaver at styrke Danmissions samlede økonomistyring, der vokser både i volumen og kompleksitet såvel i Danmark som ude i verden med oprettelsen af nye landekontorer".
  • Kilde: Pressemeddelelse.