Lasse Holmgaard Iversen

Bibellæser-Ringens landsleder bliver sognepræst

  • Navn: Lasse Holmgaard Iversen, 38 år.
  • Kommende stilling: Sognepræst i Christianskirken i Aarhus.
  • Tidligere stilling: Landsleder for Bibellæser-Ringen i Danmark.
  • Uddannelsesbaggrund: cand.theol. fra Menighedsfakultetet og Aarhus Universitet.
  • Civilstatus: Gift med Malene.
  • Tiltrædelsesdato: Den 1. marts 2021.
  • Om ansættelsen: ”Siden stillingsopslaget kom, har idéer og tanker summet rundt i mit hoved; hvordan kan jeg bidrage med at være kirke i hele sognet og for alle dem, som bor her? Dén vigtige sag glæder jeg mig til at arbejde med på”, siger Lasse Holmgaard Iversen.
  • Kilde: Christianskirken og pressemeddelelse.