Ordet på Bordet

Kunstgrebet: Hugo van der Goes' Monforte-alterbillede

"Med et næsten vidende blik lader han lige et øjeblik den fantastiske scene og de fornemme gæster være, der alle kigger på ham – og han vender sig til mig og spørger, om jeg vil med ind...", skriver Leif Andersen om Jesus på Hugo van der Goes' Monforte-alterbillede. Foto: Hugo van der Goes - The Adoration of the Kings (Monforte Altar)

I denne uges Kunstgrebet anbefaler Leif Andersen at inddrage Hugo van der Goes' skildring af Jesusbarnet i prædikenforberedelsen til Helligtrekongers søndag

Helligtrekongers søndag, 1. tekstrække, Matthæusevangeliet 2, 1-12

På Gemäldegalerie i Berlin blev jeg i 2012 dybt betaget af den flamske maler Hugo van der Goes’ Monforte-alterbillede (cirka 1470). De mesterligt tegnede figurer og omhyggelige detaljer viser en teknisk kunnen i verdensklasse; men det, der forbløffede mig, var Jesus-barnets blik.

I næsten alle andre skildringer af vismændenes/kongernes tilbedelse ser barnet (naturligvis) hen på de spændende gæster med de smukke klæder og rækker måske ud efter de smukke gaver. Men her ser barnet forbi både Maria og Josef og vismændene – og betragter med et alvorligt, indtrængende blik billedets betragter. Med et næsten vidende blik lader han lige et øjeblik den fantastiske scene og de fornemme gæster være, der alle kigger på ham – og han vender sig til mig og spørger, om jeg vil med ind.

Kunstgrebet
I Kunstgrebet vil et fagligt panel på skift introducere et værk – billedkunst, litteratur, film, musik – der kan inspirere til arbejdet med søndagens tekst.

Leif Andersen

Født i 1952. Cand. theol. Siden 2005 lektor på Menighedsfakultetet i Aarhus. Indtil fornylig rejsepræst i Indre Mission. Forfatter til flere bøger, blandt andre ”Teksten og tiden - en midlertidig bog om forkyndelsen I og II”, ”Kroppen Ånden – Sjælesorgens basis”, ”Kroppen og ånden – sjælesorgens samtale”.