Kortere teologiuddannelse vækker bekymring

Regeringsforslag får kritik fra både fagforening, forsker og rektor, fordi den teologiske kandidatuddannelse risikerer at blive halveret. Socialdemokratiet har ingen kommentarer

Kristoffer Johannes Schmidt fra Præsteforeningen, teologiprofessor Peter Lodberg og rektor Hans Vium Mikkelsen er alle stærkt kritiske over for regeringens forslag om at halvere kandidatuddannelsen på teologi.
Kristoffer Johannes Schmidt fra Præsteforeningen, teologiprofessor Peter Lodberg og rektor Hans Vium Mikkelsen er alle stærkt kritiske over for regeringens forslag om at halvere kandidatuddannelsen på teologi. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix, Iben Gad, Kåre Gade.

Ringere faglighed, dårligere forskning og tyndere prædikener. Hvis regeringens forslag om kortere kandidatuddannelser rammer teologi, vil det have store konsekvenser. Sådan lyder kritikken nu fra en række kirkelige aktører, der opfordrer folkekirken til at kæmpe imod forslaget.

Af regeringens nye uddannelsesreform "Danmark kan mere III" fremgår det, at halvdelen af de studerende fremover skal tage deres kandidatuddannelse som en etårig kandidatuddannelse eller som en erhvervskandidat. Det er især de humanistiske uddannelser, der skal omlægges, hvilket ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet inkluderer teologistudiet. Teologi kan læses i København og Aarhus.

Hans Vium Mikkelsen er rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV) og dermed ansvarlig for Pastoralseminaret. Her bruger nybagte teologiske kandidater et halvt år på at lære om den praktiske del af præstegerningen inden ansættelse i folkekirken.

Op mod 90 procent af en årgang gennemgår forløbet. Hans Vium Mikkelsen advarer om, at kandidater, der kun har brugt ét år på overbygningen, efter hans vurdering vil mangle vigtig viden, når de starter på Pastoralseminaret. 

"Forslaget vil betyde, at vi får kandidater ind på Pastoralseminaret, som simpelthen ikke har den nødvendige dybde indenfor deres fag. FUV er som første aftager af teologiske kandidater i forvejen tilstrækkeligt udfordret af, at vi har forskellige typer af kandidater, der følger Pastoralseminaret. Hvis man piller ved kronjuvelen, den femårige kandidatuddannelse, er det en markant forringelse af folkekirkens kommende præster," siger han. 

Regeringsparti har ingen kommentarer

Dekan ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet Carsten Selch Jensen kritiserede udspillet mandag. Han forventer og frygter, at teologistudiet vil blive ramt af reformen.

Kirke.dk har bedt regeringspartiet Socialdemokratiets uddannelsesordfører Kasper Roug svare på, hvorvidt regeringen, i lyset af kritikken fra folkekirkens aktører, vil undtage teologistudiet fra udspillet. Han henviser til medlem af Kirkeudvalget Daniel Toft Jakobsen (S), der ikke ønsker at besvare spørgsmålet, da han ikke er ordfører for området.

Uddannelses- og Forskningsministeriets presseafdeling oplyser, at uddannelsesminister Jesper Petersen (S) ikke har nogen kommentarer og henviser for øvrigt til pjecen med det foreslåede udspil.

Præsteforening: Utroligt beklageligt reformforslag

Formand for Præsteforeningens Uddannelsesudvalg Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen mener, at fremtidens teologer risikerer at stå svagere, hvis forslaget gennemføres.

"Helt overordnet er det et utroligt beklageligt reformforslag, som vi i Præsteforeningen ser med stor alvor på. I en stadig mere kompleks verden har vi som samfund brug for mere og ikke mindre uddannelse. Det syn på uddannelse, regeringen repræsenterer her, er meget bekymrende." 

"Teologi er et enormt bredt studie, og det tager tid at opnå faglig bredde og dybde. Hvis man halverer en kandidat, vil eksempelvis også det at komme på udveksling eller i praktik blive meget, meget svært. Og dernæst er spørgsmålet, hvad der skal pilles ud af uddannelsen? Jeg mener ikke, der er noget, der kan undværes."

"Fremtidens præstestand risikerer at blive mindre dannet og uddannet i forhold til tidligere generationer, og det har vi som folkekirke ikke brug for." 

Ekspert: Et angreb på teologiforskningen

Kandidater fra teologistudiet har, på linje med humanistiske kandidater, gennemsnitligt højere ledighedsrater efter endt uddannelse, og regeringens forslag handler om at sikre en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Men hverken arbejdsmarkedet eller universitetets forskere har gavn af teologer med kortere uddannelser. Det vurderer Peter Lodberg, professor MSO i teologi ved Aarhus Universitet.

"Regeringens forslag er et angreb på universitetets tanke om være en forskningsbaseret uddannelse. Det vil medføre mindre forskningsbaseret undervisning, og det vil blive sværere at få de studerende inddraget i forskningsopgaver. Jeg mener, det strider imod universitetsloven," siger han.

Peter Lodberg mener, at forslaget bidrager til en "skolegørelse" af uddannelserne.

"Dette forslag ændrer opfattelsen af, hvad et universitet er. Man skal være ærlig fra politikernes side og sige, at der er tale om en kvalitetsforringelse. Argumentet er at få flere undervisningstimer, men man overser, at universitetsstudier indebærer selvstudie. Derfor bidrager forslaget også til en skolegørelse af universitetet." 

FUV: Tynd faglighed giver tynde prædikener

Uddannelsen på Pastoralseminaret, der udbydes i København og Aarhus, er foruden at være praktisk orienteret også baseret på forskning.

Derfor vil Pastoralseminarets undervisere ligeledes stå med en udfordring, hvis de i fremtiden skal undervise unge teologer, der ikke har de samme kvalifikationer som deres medstuderende med en toårig kandidatuddannelse, forklarer Hans Vium Mikkelsen. 

"Pastoraluddannelsen opererer med viden, kunnen og anvendelse. Det er treheden i vores uddannelse. Kandidaterne kommer med en stor viden, men de skal også kunne anvende den viden, og det hjælper vi dem med. Den store teologiske viden er altså forudsætningen."

"Hvis kandidaternes faglighed er for tynd, når de starter på Pastoralseminaret, så prædiker de sig også tynde efter et par år som præster," siger Hans Vium Mikkelsen.

Folkekirkens ledelse bør gribe ind

Både Hans Vium Mikkelsen, Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen og Peter Lodberg er enige om, at folkekirkens ledelse bør reagere på udspillet. 

"Folkekirkens ledelse bør absolut gøre opmærksom på disse bekymringer i den kommende høringsproces og over for politikerne. Dette gælder også FUV som en af hovedaftagerne af teologiske kandidater," siger Hans Vium Mikkelsen

"Folkekirkens ledelse er nødt til at blande sig i debatten nu, for dette forslag vil føre til en forringelse af kvaliteten blandt alle teologer," siger Peter Lodberg.

"I Præsteforeningen vil vi gøre, hvad vi kan for at undgå, at det bliver en realitet og håber, at biskopper og andre kaster sig ind i kampen sammen med os. Hvis ikke det skal være nu, man kaster sig ind i en uddannelsespolitisk kamp, hvornår skal det så være?" siger Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen.