Udmeldelse af folkekirken

Kirkeordførere vil gribe ind over for tilbagebetaling af kirkeskat

Charlotte Broman Mølbæk, kirkeordfører for SF, har bedt om kirkeminister Joy Mogensens kommentar til, at man kan få tilbagebetalt op til 12 års kirkeskat. Hun foreslår en tidsfrist på tre år, svarende til reglerne for indkomstskat. Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix

S og SF ønsker grænse for tilbagebetaling af kirkeskat på to år. Venstre og Dansk Folkeparti vil helt afskaffe muligheden

Tilbagebetaling af kirkeskat skal begrænses. 

Det mener flere kirkeordførere i Folketinget, der åbner op for en revidering af loven om medlemskab af folkekirken.

Charlotte Broman Mølbæk (SF) har i et spørgsmål til kirkeminister Joy Mogensen bedt om ministerens kommentar til den praksis om tilbagebetaling af op til 12 års kirkeskat, som Kirke.dk har dokumenteret.

"Mener ministeren ikke, at man burde arbejde med en forældelsesfrist i forhold til godskrivelse af kirkeskat svarende til 3-årsfristen i forhold til angivelse af manglende fradrag i for meget indbetalt indkomstskat?" spørger hun.

Også Julie Skovsby (S), formand for kirkeudvalget, ønsker at sætte en grænse.

“Det kunne være en løsning at overveje en begrænsning for den periode, man kan få tilbagebetalt kirkeskat for,” siger hun.

“Personligt mener jeg, at den begrænsning skal ligge tættere på to år end 10 år.”

En række sager har vist, at det er muligt at få tilbagebetalt sin kirkeskat til folkekirken, hvis man kan henvise til medlemskabet af et andet trossamfund.

I mindst tre tilfælde har medlemmer af en frimenighed meldt sig ud med tilbagevirkende kraft, og i et enkelt tilfælde har et tidligere medlem fået refunderet op mod 12 års kirkeskat.

Kalder praksis "skør" og "problematisk"

Andre politikere ønsker helt at afskaffe muligheden for at få kirkeskat tilbagebetalt.

“Det er skørt. Der må laves en afklaring i loven, så kirken ikke kan pålægges at tilbagebetale (kirkeskat, red.),” skriver Marie Krarup (DF) i en mail efter at have læst om de konkrete sager. 

Louise Schack Elholm (V) vil rette henvendelse til kirkeministeren for at få hende til at se på loven.

“Jeg synes, den nuværende praksis er problematisk. Selvfølgelig skal man betale kirkeskat, hvis man er medlem af folkekirken, og en udmeldelse må også være omfattet af, at man aktivt melder sig ud. Sådan er det med de fleste andre medlemskaber i samfundet,” siger hun.

Hverken Venstres eller Dansk Folkepartis kirkeordfører forstår Julie Skovsbys (S) forslag om at begrænse perioden for tilbagebetaling til omkring to år.

“Jeg kan slet ikke se, hvorfor man skal kunne få kirkeskat udbetalt med tilbagevirkende kraft. Med mindre der er tale om fejl. Så mener jeg selvfølgelig ikke, man skal stilles til ansvar for det,” siger Louise Schack Elholm.

Minister afventer afgørelse om udvalgs fremtid

Kirke.dk har tidligere beskrevet, hvordan der kan opstå fejl med medlemskaber af folkekirken, når udlændinge bliver mødt med en indrejse-blanket hos Borgerservice. 

Tidligere kirkeminister Mette Bock (LA) sagde dengang, at hun ville granske området.

“Jeg ved ikke, hvor reglen i medlemskabsloven stammer fra, men jeg vil tro, at den har rødder i en tid, hvor medlemskab af folkekirken var lige så almindelig som at trække vejret. Sådan er verden bare ikke i dag," udtalte hun til Kirke.dk.

Den nuværende kirkeminister Joy Mogensen (S) har helt afvist at forholde sig til praksis på området. I stedet henviser hun til et udvalg, som blev nedsat under den tidligere regering til at se på dobbelt medlemskab af trossamfund. 

Ministeren har meddelt Kirke.dk, at hun først vil tage stilling til, om det såkaldte migrantudvalg skal fortsætte, før hun tager stilling til spørgsmålet om tilbagebetaling af kirkeskat. 
 

Udmeldelse af folkekirken med tilbagevirkende kraft

I flere sager er medlemmer af folkekirken blevet udmeldt med tilbagevirkende kraft. Et enkelt tidligere medlem har fået op mod 12 års kirkeskat tilbagebetalt. 

I de sager, som Kirke.dk har kendskab til - enten gennem aktindsigt i dokumenter fra Kirkeministeriet eller gennem beretninger fra præster og kordegne - har medlemmerne dokumenteret, at de har været medlem af et andet trossamfund i den pågældende periode for at få refunderet deres kirkeskat.