Det faglige råd: Øv salmerne med menigheden på forhånd 

Organist Christian Præstholm mødes hver anden torsdag og synger salmerne til de kommende gudstjenester med medlemmer af menigheden. Det giver mulighed for at lære nye salmer at kende og komme tættere på medlemmerne af menigheden

Hver anden torsdag mødes organist Christian Præstholm med nogle af sognebørnene i Sct. Mortens sogn i Randers for at synge salmerne til de kommende ugers gudstjenester.
Hver anden torsdag mødes organist Christian Præstholm med nogle af sognebørnene i Sct. Mortens sogn i Randers for at synge salmerne til de kommende ugers gudstjenester. Foto: Leif Tuxen

Hvis man vil øge muligheden for, at menigheden kender gudstjenestens salmer, har Christian Præstholm, organist i Sct. Mortens Kirke i Randers, et fagligt råd: Øv salmerne med menigheden inden gudstjenesten.

“Vi mødes hver anden torsdag fra klokken 10 til 11 og synger salmerne for de kommende to søndage. Nogle gange fortæller min organistkollega eller jeg også lidt om salmerne, digterne eller komponisterne.”

Denne artikel er en del af dette tema:
Det faglige råd
Det faglige råd

“Sct. Mortens Kirke er en stor kirke med højt til loftet. Derfor kan man godt få fornemmelsen af at sidde og synge for sig selv og kun mærke, at det løfter sig i fællesskab, når man er mange.”

“For at imødegå dette opstod ideen om, at hvis der var nogle salmer, man ikke kendte så godt, kunne man mødes og synge dem igennem. Så man i større grad sang sammen til gudstjenesterne.”

Med tiden er det dog blevet tydeligt, at de ikke kun er de nye og ukendte salmer, deltagerne ønsker at synge, når de mødes for at øve.  

“Der er også et ønske om at synge dem, man kender i forvejen, ligesom vi ikke kan nøjes med blot at synge nogle af versene.” 

På den måde har sangformiddagene udviklet sig til et slags sangværksted, fortæller Christian Præstholm.  

“Er der nogle salmer, man har sunget ofte, kan det være interessant at prøve at synge dem på en anden melodi. Nogle gange bliver vi også bedt om at formidle videre til præsterne, at der er en bestemt salme, man gerne vil synge. Så gør jeg det, og på den måde kommer det med i overvejelserne.”

Deltagerantallet kan svinge, men typisk kommer der mellem 10 og 20 deltagere, og dermed bliver det også et sted, hvor Christian Præstholm kan møde menigheden. 

“Under gudstjenesten befinder man sig på afstand af menigheden, da orglet står på pulpituret. Men her er vi sammen omkring orglet, så på den måde bliver det en måde at møde menigheden.”  

Det er Christian Præstholm og hans organistkollega, der står for sangformiddagene. Men selvom præsterne ikke er med, spiller de stadig en rolle.

“Vi plejer at sende en reminder til præsterne en dag eller to i forvejen om, så de kan sende deres salmevalg. Men selvom de efterfølgende ombestemmer sig, er de ikke bundet af deres valg.”