Projektleder: Nej, differentieret vedligeholdelse af kirker er ikke et spareværktøj

Det er faktuelt forkert, når Kåre Gade kalder differentieret vedligeholdelse for et spareværktøj. Projektet rører ikke ved kirkernes økonomi, men søger at kvalificere de svære prioriteringer, som allerede foretages ude i sognene

Maj B. Dalsgaard, projektleder for Differentieret Vedligeholdelse, fremlagde den 15. marts projektet for Kirkeministeriet, bispekollegiet, de kongelige bygningsinspektører, Nationalmuseets forskningschef og kirkekonsulenter, provster, menighedsrådsmedlemmer og pressen.
Maj B. Dalsgaard, projektleder for Differentieret Vedligeholdelse, fremlagde den 15. marts projektet for Kirkeministeriet, bispekollegiet, de kongelige bygningsinspektører, Nationalmuseets forskningschef og kirkekonsulenter, provster, menighedsrådsmedlemmer og pressen. Foto: Kåre Gade

I forrige uge afholdt vi afsluttende følgegruppemøde for projektet ’Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger’ på Nationalmuseet. På mødet præsenterede jeg projektets resultater og indsigter for en bred pallette af aktører på kirkefeltet og bød herefter op til debat og videndeling om emnet.

I Kåre Gades efterfølgende analyse skriver han, at "kritikere med rette kunne pege på, at den nye metode til at klassificere kirkernes vedligeholdelsesbehov ikke løser de overordnede strukturelle problemer".

Dette er fuldstændig rigtigt. Metoden løser ikke de strukturelle problemer. Det har dog heller aldrig været projektets formål. 

Men projektet har medvirket til afdækningen af de strukturelle udfordringer. Faktisk er artiklen om de strukturelle problemer, som Kåre Gade henviser til i sin analyse, baseret på indsigter, som er direkte udsprunget af projektets arbejde.

Det er dermed det første projekt, som skaber vidensgrundlag for en saglig dialog om løsningsmulighederne. Ydermere peger projektet – såvel på dagen på Nationalmuseet som i den endelige afrapportering – på konkrete muligheder for at løse udfordringerne fremadrettet.

"'Differentieret Vedligeholdelse' er reelt et spareværktøj, som gør det lettere for menighedsråd at træffe svære beslutninger," skriver Kåre Gade videre i sin analyse.

Dette er faktuelt forkert. Projektet rører ikke ved kirkernes økonomi! Projektet søger at kvalificere de svære prioriteringer, som allerede foretages ude i sognene, og kan i bedste fald frigive ressourcer til at skabe og værne om det vigtige, lokale kirkeliv.

Projektet fjerner ikke ressourcer fra sognene, men søger gennem overblik og strategier at hjælpe menighedsrådene til at bruge de eksisterende ressourcerne klogest muligt.

"Men det kan betyde, at den velplejede nydelighed ikke længere er en selvfølge, når man besøger en dansk landsbykirke," konkluderer Kåre Gade.

Til det må jeg sige, at dette desværre allerede er virkelighed. Der er flere steder i landet eksempler på kirker, der forfalder, fordi pengene ikke rækker til rettidigt vedligehold. I sogne og provstier prioriteres der altså allerede.

Intentionen med dette projekt er 1) at kvalificere den prioritering, der allerede sker lokalt, så forfaldet ikke rammer kirker af national, kulturhistorisk vigtighed. Og 2) at stille metoder til rådighed, som kan give overblik, bevidsthed og strategier, der sikrer, at værdifulde bygninger ikke tager varig skade, selvom man grundet ressourceknaphed kan være tvunget til at skrue ned for vedligeholdelsesgraden.

"Har du nogensinde besøgt en middelalderkirke, hvor gudstjenestedeltagerne skal manøvrere udenom strategisk placerede spande og baljer, der tager de værste dryp fra det utætte tag?" indleder Kåre Gade sin analyse.

Og jeg vil afslutte denne kommentar med at svare: Nej, ikke i Danmark. Heldigvis.

Med projektet har det været vores håb at afværge risikoen for, at det når dertil. Men vi har i løbet af projektet måttet erkende, at prioriteringsmodellen alene ikke er nok til at løse udfordringerne. Derfor har vi lagt stor vægt på at afdække de strukturelle udfordringer og pege på øvrige løsninger til fremtidigt arbejde.

Differentieret Vedligeholdelse er heldigvis ikke et spareværktøj, men desværre heller ikke en forkromet løsning på de strukturelle udfordringer omkring kirkebygningerne.

Jeg håber, debatten vil fortsætte, så vi sammen kan komme løsningerne nærmere. Stor tak til Kirke.dk for at sætte fokus på emnet.