Menighedsrådsformand: Folkekirken har brug for et væksthus for ledelse

I mange år har der været talt om ledelse i folkekirken og om de udfordringer, der kan være for at udøve ledelse. Tiden er inde til at skabe rammerne for at dyrke ledelse og ledelsesudfordringer i eget væksthus

Jeg synes, vi mangler et sted, hvor der kan ske et koordineret og målrettet arbejde med fokus på ledelse i folkekirken. Et sted, hvor der formidles analyser, erfaringer og ny viden om god ledelse i folkekirken, skriver Frank Iversen, menighedsrådsformand i Vissing.
Jeg synes, vi mangler et sted, hvor der kan ske et koordineret og målrettet arbejde med fokus på ledelse i folkekirken. Et sted, hvor der formidles analyser, erfaringer og ny viden om god ledelse i folkekirken, skriver Frank Iversen, menighedsrådsformand i Vissing. Foto: Privatfoto

Folkekirkens godt 1600 menighedsråd tæller over 12.000 menighedsrådsmedlemmer og flere end 12.000 medarbejdere, der alle sørger for at den danske folkekirke kan betjene den danske befolkning. Til sammenligning har Esbjerg kommune også 12.000 ansatte til at udføre deres opgaver.

Folkekirken er således at regne som en stor organisation med den kompleksitet store organisationer alene qua deres størrelse har indlejret af strukturelle og systemiske udfordringer. En størrelse og kompleksitet, der kræver god ledelse – og hvad er det så inden for kirken, hvor der både er ledelse af tro, udvalg og medarbejdere? Det står ikke tydeligt.

Inden for det offentlige har der i flere år eksisteret et Væksthus for Ledelse. 

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet (lønmodtagersiden på det offentlige arbejdsmarked). Deres opgave er igennem fælles udviklingsprojekter at bidrage til et målrettet og systematisk arbejde mod stadig bedre ledelse i kommuner og regioner.

Nu er tiden inde til at der også etableres et Folkekirkens Væksthus for Ledelse.

Et koordineret fokus på ledelse i folkekirken

I dag tilbydes der kurser for menighedsråds-, provsti-, stiftsrådsmedlemmer i forskelligt regi. Der afvikles kurser for provster og biskopper i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), og ansatte i folkekirken tilbydes typisk kurser via deres fagforening.

Jeg synes, vi mangler et sted, hvor der kan ske et koordineret og målrettet arbejde med fokus på ledelse i folkekirken. Et sted, hvor der formidles analyser, erfaringer og ny viden om god ledelse i folkekirken. 

Ledelse spiller ikke bare nu, men også i fremtidens folkekirke en afgørende rolle i forhold til at imødegå de stadig stigende udfordringer og vilde problemer, der er. I disse år er der eksempelvis fokus på: Rekruttering af menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte. Arbejdsmiljøspørgsmål. Strategisk udvikling af folkekirken. Behovet for nye ledelses- og organisationsformer i en organisation under pres. Alle eksempler på noget, der kalder på ledelse i folkekirkens to ledelsessøjler.

Et emne for overenskomstsforhandlingerne

Jeg forestiller mig et Folkekirkens Væksthus for Ledelse (FVL), som delvist finansieres af overenskomstmidler og hvor:

 • Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, Provsteforeningen, FUV, en biskop, repræsentanter for fagforeningerne for de ansatte samt fra Kirkeministeriet danner en bestyrelse, der mødes fire-fem gange om året for at sikre visionerne og fremdriften i Folkekirkens Væksthus for Ledelse.
   
 • Der er et Væksthus 1 med fokus på den teologiske ledelsessøjle: biskopper, provster, stifts- og provstiudvalg. Opgaven er her at styrke ledelsesarbejdet vedrørende strategisk-, faglig-/teologisk-, personale- og administrativ ledelse.
   
 • Der er et Væksthus 2 med fokus på ledelsessøjlen med lægfolk: Menighedsråd, daglige ledere, kirkegårdsledere med flere. Opgaven er her den samme som i Væksthus 1.
   
 • Der arbejdes med udvikling og formidling af tværgående initiativer og projekter i forhold til ledelses- og organisationsudvikling.
   
 • Der etableres et sekretariat med leder og en stab til at drive aktiviteterne i Væksthus 1 og 2 frem á la det, vi i dag kender fra Folkekirkens Grønne Omstilling.

Et skridt, der konkret kan tages her i foråret, er at rejse spørgsmålet ved de kommende (igangværende) overenskomstforhandlinger. For mig at se et oplagt sted at sætte ledelse på dagsordenen og lade sig inspirere af erfaringerne fra det offentlige. 

Om det så kun bliver som en hensigtserklæring om, at der i overenskomstperioden etableres et sådant Væksthus for ledelse i Folkekirken, så er vi alene ved dét kommet langt.