Frikirker

Biskop: Metodistkirken vil åbne for homovielser, men stadig have plads til modstanderne

Metodistkirkens nordisk-baltiske biskop Christian Alsted forventer ikke, at danske menigheder vil forlade kirken, når den deles i to. Selv om der er forskellige syn på homoseksualitet, kan flertallet leve med de forskellige opfattelser, mener han. Foto: Isabella Hønnicke

United Methodist Church (UMC) har besluttet at løse strid om syn på homoseksuelle ved at dele kirken, så den konservative fløj skilles ud. Kirke.dk har spurgt kirkens nordisk-baltiske biskop Christian Alsted, hvilke konsekvenser delingen ventes at få

Hvor mange menigheder forventes at forlade UMC? 


”Det er der ingen, der ved. Men vi har set på, hvordan det er gået i lignende kirkesamfund i USA, der har været i samme situation – den presbyterianske, den evangelisk-lutherske og den episkopale kirke. Her er det omkring 20 procent af de konservative menigheder, der har valgt at forlade kirken. Da UMC har en lidt større andel af menigheder i det traditionelt konservative sydøstlige USA, estimerer vi, at omkring 25 procent vil vælge at forlade kirken.”

”I Afrika og Asien dominerer de konservative menigheder, men et flertal vil formentlig ønske at forblive i UMC. I stedet vil de arbejde for en omstrukturering med regional fleksibilitet, så de kan bevare en konservativ kirkeordning, men inden for UMC.”

”Men det er vigtigt at understrege, at forslaget om at dele kirken er forhandlet, men endnu ikke vedtaget. Det bliver det først på generalkonferencen i maj i år, og generalkonferencen har altid lavet om på forslagene – måske bliver det ikke engang vedtaget.”
 

De menigheder, der vælger at forlade UMC, modtager ifølge forslaget et beløb på 25 millioner dollars. Hvordan er det beløb beregnet?


”Det er beregnet som en andel af UMC’s fælles værdier, som dels ligger i tilgængelige midler, dels er bundet i fonde, bygninger og en lang række programmer. Pengene vil blive taget fra tilgængelige midler. Der bliver altså ikke tale om at frasælge bygninger eller lukke institutioner.”

På UMC’s ekstraordinære konference i februar 2019 vandt den konservative linje. Hvad er der sket det forløbne år, siden det nu er den liberale linje, der dominerer, og de konservative, der skal forlade UMC?


”Det skal ses i lyset af de skarpe reaktioner, der fulgte efter konferencen i februar 2019. Mange, ikke blot de meget liberale, men også de moderate, reagerede mod en linje, som de syntes var alt for restriktiv og straforienteret.”

”Det satte skub i det store, midtsøgende flertal, som ønsker, at kirken forbliver samlet, trods divergerende opfattelser, og derfor er sammensætningen af delegater til den kommende generalkonference væsentligt ændret.”
 

Hvilke konsekvenser vil det få for de nordisk-baltiske menigheder?


”Især i Baltikum, men også i Norge, er der flere konservative menigheder, som nu skal overveje deres stilling. Men samtidig vil det være et stort skridt at forlade et kirkesamfund, som i forvejen er lille i den lokale sammenhæng.”

”Jeg vil naturligvis arbejde på at holde sammen på menighederne. Vi har en rundbordssamtale for det nordisk-baltiske område, hvor målet er et konsensusforslag med så meget enhed og så meget missional styrke som muligt.”

”Der en lignende proces lokalt her i Danmark. De danske menigheder har forskellige syn på spørgsmålet, men et meget stort flertal kan leve med at se forskelligt på det, så jeg forventer ikke, at danske menigheder vælger at forlade UMC.” 
 

Vil Metodistkirken i Danmark i fremtiden vie personer af samme køn?


”Selv om der er danske menigheder, der går ind for vielse af homoseksuelle, har man hidtil været loyal i forhold til kirkens ordning, og undladt at gøre det – modsat i USA, hvor traditionen fra borgerrettighedskampen står stærkt og har fået liberale menigheder til at begå civil ulydighed og vie homoseksuelle.”

”Hvis forslaget vedtages, tror jeg, at vi ret hurtigt får en dansk kirke med plads til to synspunkter og praksis. En kirke, hvor nogle vil acceptere åbent homoseksuelle præster og vielse af homoseksuelle par, men hvor der også vil være plads til dem, der ikke gør det. Altså en løsning, der minder om den, man har valgt i folkekirken.”

Metodistkirken

Den protestantiske United Methodist Church (UMC) tæller på verdensplan omkring 80 millioner medlemmer. 

Metodistkirken har siden 1865 været et statsanerkendt trossamfund i Danmark med ret til at foretage dåb,  konfirmation, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.

Metodistkirken i Norden og Baltikum har 20.000 medlemmer i 131 lokale kirker. I Danmark er der 2.000 medlemmer i 11 lokale kirker.

Kilde: Metodistkirken.dk