Se, hvem der skal oversætte Bibelen – og hvilke tekster, der først bliver oversat

Arbejdet med bibeloversættelsen er organiseret med en chefredaktion, to redaktionsgrupper for Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente samt en række oversætterteams – i første omgang for fire udvalgte skrifter. Få overblikket her

Bibelselskabets arbejde med en ny, autoriseret bibeloversættelse til 2036 blev skudt i gang med et seminar den 31. maj 2024. Her løftedes sløret for, hvilke tekster, man begynder med, og hvem der skal stå for de enkelte oversættelser.
Bibelselskabets arbejde med en ny, autoriseret bibeloversættelse til 2036 blev skudt i gang med et seminar den 31. maj 2024. Her løftedes sløret for, hvilke tekster, man begynder med, og hvem der skal stå for de enkelte oversættelser. Foto: Johannes Jacobsen

Chefredaktion

Generalsekretær: Johannes Baun (f. 1976) er cand.mag. i litteraturvidenskab og  retorik, tidligere forlagsredaktør og forlagschef, litteraturredaktør og journalist. Generalsekretær i Bibelselskabet siden 2021. 

Faglig leder af GT-arbejdet: Søren Holst (f. 1963) er cand.theol. og ph.d. fra  Københavns Universitet, mangeårig lektor på Afdeling for Bibelsk Eksegese, KU (siden 2021 på deltid), bidragyder til ”Bibelen 2020”, forfatter til adskillige teologiske bøger, foredragsholder og kursusleder for Folkekirkens Uddannelses- og  Videnscenter.  

Faglig leder af NT-arbejdet: Morten Hørning Jensen (f. 1972) er cand.theol., ph.d. og  dr.theol. fra Aarhus Universitet, professor i Det Nye Testamente ved  Menighedsfakultet i Aarhus, professor ved Fjellhaug International University College, Oslosamt professor II ved MF Vitenskapelig Høyskole, Oslo. Han er fast skribent ved  Kristeligt Dagblad og redaktør for Selskab for Bibelsk Arkæologis blad, TEL.  

Praktisk-teologisk ekspert: Jette Bendixen Rønkilde (f. 1980) er cand.theol. fra  Københavns Universitet og ph.d. fra Aarhus Universitet, siden postdoc i kirkehistorie og praktisk teologi sammesteds, nu lektor i liturgik på pastoralseminarieuddannelsen ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 

Dansksproglig ekspert: Eva Skafte Jensen (f. 1966) er cand.phil. i nordisk filologi og ph.d. fra Københavns Universitet samt dr.phil. fra Roskilde Universitet. Siden 2012 seniorforsker ved Dansk Sprognævn med ekspertise i sprogforandring og grammatik. Sprogekspert i P1’s ”Klog på sprog”. 

Redaktionsassistent: Iben Gjesing (f. 1983) er cand.it. fra IT-Universitetet i København og webredaktør i Bibelselskabet siden 2012. 

Redaktionsgruppen for Det Gamle Testamente

Faglig leder: Søren Holst (f. 1963) er cand.theol. og ph.d. fra Københavns Universitet, mangeårig lektor på Afdeling for Bibelsk Eksegese, KU (siden 2021 på deltid),  idragyder til ”Bibelen 2020”, forfatter til adskillige teologiske bøger, foredragsholder og kursusleder for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 

Ekseget: Frederik Poulsen (f. 1984) er cand.theol., ph.d. og dr.theol. fra Københavns Universitet. Lektor i Det Gamle Testamente på Det Teologiske Fakultet.  Forskningsleder for et projekt om migration i Bibelen og de ældste jødiske samfund uden for Palæstina. Formand for Collegium Biblicum: Dansk Eksegetisk Selskab. 

Hebraiskekspert: Kasper Siegismund (f. 1977) er cand.theol. og ph.d. fra Københavns Universitet. Han forsker i Det Gamle Testamente, Dødehavsrullerne, hebraisk og andre semitiske sprog. Aktuelt er han postdoc ved Det Teologiske Fakultet på KU og  sognepræst (barselsvikar) i Herstedøster Kirke. 

Praktisk-teologisk ekspert: Julie Damlund (f. 1973) er cand.theol. fra Københavns Universitet og diplomuddannet organist og kirkemusiker fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, sognepræst siden 2010, forfatter til artikler om poesi, salmer  og liturgi.  

Økumenisk repræsentant: Christian Noval (f. 1965) er katolsk præst og har en STL fra  Biblicum i Rom samt en STD fra Bonn. Efter mange år som såvel ungdomspræst som sognepræst, har han sit daglige virke på det katolske bispekontor, hvor han bl.a. arbejder med kommunikation og udvikling af religionspædagogisk materiale. Desuden er han akademisk engageret i ungdomsteologi såvel i Danmark som  internationalt.

Dansksproglig ekspert: Adam Hyllested (f. 1976) er mag.art. og ph.d. i  sprogvidenskab (indoeuropæisk) fra Københavns Universitet. Herefter postdoc, nu ekstern lektor tilknyttet forskergruppen "Sproghistorie" sammesteds. Tidligere forlagsredaktør og referent for Folketingets Europaudvalg. Siden 2022 leksikonredaktør på lex.dk, herunder for området kristendom. Hans forskning  involverer bl.a. ordforrådet i tidlige oversættelser af GT. 

Forfatter: Rakel Haslund-Gjerrild (f. 1988) er skønlitterær forfatter, tildelt Michael  Strunge-prisen 2020, Weekendavisens Litteraturpris 2021 og nomineret til Nordisk  Råds Litteraturpris 2022. Modtager af Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Hendes bøger er oversat til adskillige sprog. Desuden cand.mag. i Kinastudier fra  København Universitet. 

Redaktionsassistent: Iben Gjesing (f. 1983) er cand.it. fra IT-Universitetet i  København og webredaktør i Bibelselskabet siden 2012. 

Redaktionsgruppen for Det Nye Testamente

Faglig leder: Morten Hørning Jensen (f. 1972) er cand.theol., ph.d. og dr.theol. fra  Aarhus Universitet, professor i Det Nye Testamente ved Menighedsfakultet i  Aarhus, professor ved Fjellhaug International University College, Oslosamt  professor II ved MF Vitenskapelig Høyskole, Oslo. Han er fast skribent ved Kristeligt  Dagblad og redaktør for Selskab for Bibelsk Arkæologis blad, TEL. 

Ekseget: René Falkenberg (f. 1970), cand.theol., ph.d., lektor i Det Nye Testamente  på Aarhus Universitet siden 2016. Sognepræst i Aalborg Stift 2004–07 og Aarhus Stift 2011–12. Formand for Collegium Biblicum: Dansk eksegetisk selskab 2020–23. 

Græskekspert: Mette Christiansen (f. 1985) er cand.mag. i klassisk filologi fra  Københavns Universitet og studielektor i oldgræsk på Det Teologiske Fakultet, KU. Medforfatter og -oversætter af Sapfo i samarbejde med digter Mette Moestrup i  2021.

Praktisk-teologisk ekspert: Ane Ørgård Bramstoft (f. 1971) er cand.theol. fra Aarhus Universitet og sognepræst ved Vor Frue Kirke, Aarhus. Har siden 2018 arbejdet med  ART-Gudstjenester og er medforfatter til konfirmandmaterialet ”Guds Ord – vores  sprog”. Siden 2024 medlem af Styregruppen bag Liturgisk Forum. 

Økumenisk repræsentant: Tonny Jacobsen (f. 1964) er Master of Theology og ph.d. fra University of Wales, præst i Bykirken i Vejle, formand for FrikirkeNet og næstformand i Danske Kirkers Råd.  

Dansksproglig ekspert: Katrine Støiholm (f. 1979) er cand.mag. i lingvistik med særlig fokus på dansk grammatik og sprogbrug. Tidligere videnskabelig medarbejder i Dansk Sprognævn. Selvstændig sprogkonsulent siden 2019. 

Forfatter: Anne-Cathrine Riebnitzsky (f. 1974) er forfatter til otte bøger, heraf fem  romaner. Hun debuterede med "Kvindernes krig" i 2010 og har senest udgivet romanen "Vindens port" (2021). Har modtaget BogForums Debutantpris, De Gyldne  Laurbær og Otto B. Lindhardt-prisen. 

Redaktionsassistent: Iben Gjesing (f. 1983) er cand.it. fra IT-Universitetet i  København og webredaktør i Bibelselskabet siden 2012. 

Oversættergruppe, Første Mosebog 

Førsteoversætter: Martin Ehrensvärd (f. 1967) er cand.mag. og ph.d. fra Aarhus  Universitet, siden 2012 lektor på Afdeling for Bibelsk Eksegese på Københavns  Universitet, hebraisk-oversætter og GT-redaktør på ”Bibelen 2020”, forfatter til en række fagbøger.

Eksegetisk sparringspartner: Christian Canu Højgaard (f. 1988) er cand.theol. fra  Københavns Universitet, ph.d. fra Vrije Universiteit Amsterdam, adjunkt i Det Gamle Testamente ved Dansk Bibel-Institut i København, præst i Vestsjællands  Valgmenighed og bidragyder til ”Bibelen 2020”. 

Sprogkonsulent: Ursula Andkjær Olsen (f. 1970), forfatter. Debuterede i 2000 med digtsamlingen ”Lulus sange og taler” og har siden udgivet ni digtsamlinger – senest ”Mit smykkeskrin” (2020). Har modtaget adskillige legater og priser, senest  Aarestrupmedaljen i 2022. Blev i april 2017 tildelt Statens Kunstfonds hædersydelse. Er medlem af Det Danske Akademi. Var i perioden august 2019-august 2023 ansat  som rektor ved Forfatterskolen. 

Oversættergruppe, Højsangen 

Førsteoversætter: Anne Katrine de Hemmer Gudme (f. 1980) er cand.theol. og ph.d.  fra Københavns Universitet, siden adjunkt, lektor og professor mso sammesteds  (2011-2019), nu professor i Det Gamle Testamente ved Universitetet i Oslo, bidragyder til ”Bibelen 2020”, forfatter til adskillige teologiske artikler og bøger. 

Eksegetisk sparringspartner: Elisa Uusimäki (f. 1986) er cand.theol. og ph.d. fra  Helsinki Universitet samt dr.theol. fra Aarhus Universitet. Hun arbejder på afdelingen for teologi ved Aarhus Universitet, hvor hun har været ansat siden januar 2020, først som lektor og siden november 2022 som professor i Det Gamle Testamente. 

Sprogkonsulent: Ursula Andkjær Olsen (f. 1970), forfatter. Debuterede i 2000 med  digtsamlingen ”Lulus sange og taler” og har siden udgivet ni digtsamlinger – senest ”Mit smykkeskrin” (2020). Har modtaget adskillige legater og priser, senest  Aarestrupmedaljen i 2022. Blev i april 2017 tildelt Statens Kunstfonds hædersydelse. Er medlem af Det Danske Akademi. Var i perioden august 2019-august 2023 ansat  som rektor ved Forfatterskolen. 

Oversættergruppe, Markusevangeliet 

Førsteoversætter: Jacob Bliddal Mortensen (f. 1979) er cand.theol. og cand.mag. i filosofi fra Københavns Universitet, ph.d. fra Aarhus Universitet, siden adjunkt og  lektor i Det Nye Testamente, AU. Forfatter til en række videnskabelige artikler og bøger. 

Eksegetisk sparringspartner: Louise Heldgaard Bylund (f. 1989) er cand.theol. og ph.d. fra Aarhus Universitet, siden videnskabelig assistent samme sted ved  forskningsenheden Det Nye Testamente, nu projektleder for projekt DetMedGud hos KFUM-Spejderne i Danmark.  

Sprogkonsulent: Ea Lindhardt Overgaard (f. 1995) er cand.mag. i Nordisk Sprog og Litteratur og Matematik fra Aarhus Universitet samt uddannet kirkemusiker med  speciale i sang og korledelse fra Vestervig Kirkemusikskole. Er nu ph.d.-studerende  ved Aarhus Universitet i et digitalhumanistisk projekt om den danske salmelitteraturs  historie og udvikling fra reformationen og frem til i dag. 

Oversættergruppe, Filipperbrevet 

Førsteoversætter: Martin Friis (f. 1985) er cand.theol. og ph.d. fra Københavns  Universitet. Mangeårig underviser i både Det Gamle Testamente og Det Nye  Testamente ved KU, dertil også ved Aarhus Universitet og ved Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik). Han er nu deltidssognepræst i Rosenvængets Sogn på Østerbro og  foredragsholder, bl.a. på Københavns Folkeuniversitet. Siden 2018 ansv. red. for ”Bibliana”, der udgives af Bibelselskabet. 

Eksegetisk sparringspartner: Nicolai Techow (f. 1970) er cand.theol. og ph.d. fra  Københavns Universitet, førsteamanuensis i Det Nye Testamente ved Fjellhaug  International University College (CPH) og adjunkt ved Dansk Bibel-Institut, hvor han tidligere også har været hhv. studie-, undervisnings- og forskningskoordinator.

Sprogkonsulent: Ea Lindhardt Overgaard (f. 1995) er cand.mag. i Nordisk Sprog og  Litteratur og Matematik fra Aarhus Universitet samt uddannet kirkemusiker med  speciale i sang og korledelse fra Vestervig Kirkemusikskole. Er nu ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet i et digitalhumanistisk projekt om den danske salmelitteraturs  historie og udvikling fra reformationen og frem til i dag.
 

Kilde: Bibelselskabet