Ny bog med "skriveopskrifter" kan lette tekstarbejdet i kirkerne

Ny bog om skriveskabeloner kan målrette kirkernes formidling, løfte budskaberne til modtagere og spare sognets kommunikationsmedarbejdere tid i skrivearbejdet

Bogen ”Skriveskabeloner for kirker og sogne” præsenterer 14 opskrifter til brug for sognets kommunikationsarbejde – for eksempel nyheder, baggrund og markedsføring. Skabelonerne kan lette arbejdet for medarbejdere, der ikke har stor skriveerfaring.
Bogen ”Skriveskabeloner for kirker og sogne” præsenterer 14 opskrifter til brug for sognets kommunikationsarbejde – for eksempel nyheder, baggrund og markedsføring. Skabelonerne kan lette arbejdet for medarbejdere, der ikke har stor skriveerfaring. Foto: Kåre Gade

En god tekst sender et tydeligt budskab til modtageren. Men hvordan skriver man, så læseren forstår det, kirken gerne vil sige, informere om eller have modtageren til? 

Med bogen ”Skriveskabeloner for kirker og sogne” giver journalist og underviser Nils Ulrik Pedersen sit bud på i alt 14 skriveskabeloner, som forenkler skrivearbejdet for alle, der arbejder med kirkens skriftlige formidling.

Nils Ulrik Pedersen skriveskabeloner er delt ind i to informationsskabeloner for viden om kirke og sogn, seks nyhedsskabeloner til kirkens nyheder og generelle pressearbejde, tre indbliksskabeloner, der kan være med til at give baggrundsviden om kirke og tro, og tre resultatskabeloner til markedsføring af kirkens aktiviteter. 

Den enkelte skabelon kan bruges som en informationsbank, og fungerer som et slags ”tekstskelet”. I stedet for at frygte det tomme, hvide Word-dokument hver gang, der skal skrives en ny tekst til kirkebladet eller hjemmesiden, danner skriveskabelonerne en ramme med fast struktur og form, der giver en god start på teksten. 

"Skriveopskrifter" sparer tid

Det betyder, at kommunikationsmedarbejderen i sognet får en skriveopskrift, der fortæller hende, hvor og i hvilken rækkefølge, hun skal skrive, for at få en komplet og færdig tekst. Det sparer tid i et travlt arbejdsliv, og det gør, at teksten til modtageren bliver let at forstå og genkende, siger forfatteren. 

Opskriften og det systematiserede skrivearbejde giver utrolig god mening, og vil givet lette arbejdet for dem, der sidder med kirkens skriftlige kommunikation. Særlig smart er det, at kommunikationsmedarbejderen med bogens fire forskellige genrer af skriveskabeloner nemt kan skifte kasket alt efter, om teksten for eksempel  skal oplyse, bruges til markedsføring eller give baggrundsviden. 

Bogens konkrete og ”opskriftsagtige” tilgang til velfungerende og letforståelige tekster i for eksempel kirkebladet, hjemmesiden eller sognets sociale medier fungerer godt som en praktisk og effektfuld hjælp, når der skal skrives tekster om kirkelivet, der er lette at forstå for modtageren – som ikke altid kan forventes at forstå det ”indviede” kirkesprog. 

Vil især styrke medarbejdere uden skriveerfaring

Det er et prisværdigt formål, bogen gerne vil opfylde, og skriveskabelonerne vil formentlig især kunne styrke den kirkelige kommunikation hos den gruppe medarbejdere i sognet, der måske endnu ikke har en formidlingsfaglig forudsætning, men alligevel bidrager til tekstarbejde, der er en del af det enkeltes sogns kommunikation. 

I stedet for at genopfinde den dybe tallerken hver eneste gang, kirkens medarbejdere skal udtrykke sig skriftligt overfor dens medlemmer, kan skriveskabelonerne sikre ensartede tekster i form og indhold, hvilket alt andet lige vil styrke budskabets gennemslagskraft. 

Kan med fordel følges op af et kursus

Lykkedes det bogen at opfylde dens formål ved at give redskaber til at gøre den skriftlige kommunikation mere effekt? 

Ja, et langt stykke hen ad vejen er bogen faktisk både uhyre konkret og letforståelig, og de prædefinerede skabeloner kan utvivlsomt være med til at lette kommunikationsarbejdet i landets sogne. Det er godt tænkt, og Nils Ulrik Petersen kan sit kram. 

Men, for den typiske kirke- og kulturmedarbejder, der netop også har andre opgaver end kommunikation, og eventuelt få timer til at arbejde med kirkens kommunikation, kan bogen måske også være en lidt stor mundfuld at sætte sig ind i. 

Selvom bogen mest består af skabeloner og skemaer i guide-form, vil den med fordel kunne følges op af et kursus i de enkelte sogne, hvor forfatteren kan hjælpe sognet i gang med skriveskabelonerne. 

Lene Kjældgaard er kommunikationskonsulent i Haderslev Stift.