Kristoffer J. Schmidt-Hansen

Teologistudiet og kirkelivet

Kristoffer J. Schmidt-Hansen er stud.theol. og formand for de studerendes fagråd på Det teologiske Fakultet i København. Han skriver teologistudiet og dets sammenhæng med kirkelivet Foto: Kåre Gade

Kristoffer J. Schmidt-Hansen er stud.theol. og formand for de studerendes fagråd på Det teologiske Fakultet i København. Han skriver blandt andet om uddannelse, universitetspolitik og arbejdsmarked for Kirke.dk

Studerende: Den teologiske samtale på studiet er forstummet under coronaen

Studerende: Den teologiske samtale på studiet er forstummet under coronaen

En vigtig side af teologistudiet er de engagerede samtaler i læsegruppen, i mødet med undervisere på gangene og naturligvis i fredagsbaren. De samtaler er forstummet under nedlukningen, og det er problematisk, skriver stud.theol. Kristoffer J. Schmidt-Hansen

Kristoffer J. Schmidt-Hansen

Kristoffer Schmidt-Hansen er stud.theol. og formand for de studerendes fagråd på Det teologiske Fakultet i København. Han skriver blandt andet om uddannelse, universitetspolitik og arbejdsmarked for Kirke.dk.

Læs alle klummer i serien