Teologistuderende: Hjemmesider til rekruttering af præster har plads til forbedringer

Fyens Stifts hjemmeside har fået et afsnit, hvor ansøgere kan læse om at være præst i stiftet. Og Dansk Kirke i Sydslesvig har oprettet en ny hjemmeside til hvervning af præster. Stud.theol. Kristoffer Schmidt-Hansen anmelder de to hjemmesider

Fyens Stift og Dansk Kirke i Sydslesvig har oprettet nye hjemmesider for at hverve præster. Billedet er hentet fra siden "At være præst i Fyens Stift." Foto: Ard Jongsma

Som teologistuderende er der risiko for, at studietiden bliver lidt af en osteklokke - på godt og ondt. Det kan være svært at forestille sig, hvordan det vil være at være præst i en anden del af landet. Den bedste måde at finde ud af det på, er gennem det fysiske møde med biskop, provst, præster, menighedsråd og sognebørn.

Som alternativ kan det være hjælpsomt med en hjemmeside. For mig er det afgørende, at en sådan hjemmeside er med til at hjælpe min forestillingsevne på vej. Hvordan er det at være præst netop i dén del af landet? Kan jeg se mig selv bosætte mig og leve mit liv lige præcis dér?

Fyens Stift

 

Form:

Hjemmesiden om at være præst i Fyens Stift er udmærket opbygget efter samme struktur som resten af stiftets hjemmeside og de andre stifters hjemmesider i det hele taget. Forsiden giver et fint overblik over sidens indhold, men det grafiske udtryk er meget neutralt. Der er udmærkede billeder, både af biskop, uddannelseskonsulent, en nyansat præst, en menighedsrådsformand og provsterne.

Desværre synes siden at mangle en sidste redaktionel gennemgang. Således støder man på et par misvisende eller ”døde” links, der er enkelte slå- og stavefejl hist og her, og under siden ”Almindelig spørgsmål + svarene” foldes alle faner ud, idet man trykker på ”+”. Det gør den ellers udmærkede spørgsmål-svar-oversigt uoverskuelig.

Indhold:

Hvad indholdet angår, er der flere gode elementer, men også plads til forbedringer. Interviewet med menighedsrådsformand Else Marie Lund Nielsen fungerer rigtig godt. Man får gode inputs til ansøgningsprocessen og samtidig sat ansigt på et menighedsrådsmedlem, som jeg i hvert fald godt kunne se mig selv arbejde sammen med.

Det er ligeledes en rigtig god idé med de ”almindelige spørgsmål” fra pastoralseminariestuderende. Her får jeg gode og konstruktive svar på mange af mine spørgsmål. Desuden skal stillingsopslaget for den ledige stilling på Ærø roses, selvom det som sådan ikke er en del af hjemmesiden. Dér kunne jeg sagtens forestille mig at flytte hen, bare på baggrund af velskrevne og ærlige opslag.

Louise Rosenberg Ravn, som havde sit første præsteembede på Fyn, skriver ærligt om den første tid som præst - næsten for ærligt. Hun beskriver, hvordan der med jobbet også følger ensomhed, en identitet som offentlig person og en tjenestebolig, som konstant minder én om, at erhvervs- og privatsfære ofte smelter sammen. Hvis hendes beretning havde været vinklet lidt mere positivt, eller, endnu bedre, var suppleret af andre præsters beretninger, havde det fungeret udmærket, og givet et nuanceret billede. Når den står alene, får man ikke ubetinget lyst til at være den næste i rækken.

Derudover er teksten om præstestanden på Fyn, forfattet af biskop Tine Lindhardt, efter min smag alt for generel og vidner ikke om være skrevet til denne særlige hjemmeside. Ligeledes er provstiernes spørgsmål-svar side en fin idé, men svarene er over en bred kam ens, og efterlader ikke læseren med indtryk af store forskelle provstierne imellem. Enten er det spørgsmålene eller svarene den er gal med.

Hjemmesiden kan med fordel suppleres med nogle flere personlige beretninger, flere billeder af aktiviteter, kolleger og sognebørn, eller endnu bedre, et par videoer, hvor præster, provster, biskop, menighedsrådsmedlemmer fortæller om, hvorfor man skal flytte til Fyn. Indtil da er hjemmesiden mest af alt en informativ side, som desværre ikke giver mig mere lyst til at flytte til Fyens Stift fremfor andre stifter.

Sydslesvig

 

Form:

Hjemmesiden om at være præst i Sydslesvig har lidt mere farve og grafik end Fyens Stifts ditto, uden at det dog bliver helt overvældende. Siden er overskuelig og nem at navigere rundt på. Der er desuden en forbilledlig video med præst Ruben Fønsbo, som taler om, hvorfor han er glad for at være præst i Sydslesvig. Produktionen har en passende kvalitet og billederne af provsten og to præster under ”Kontakt”-fanen er ligeledes gode og indbydende.

Desværre er der et link til en video om Sydslevig, som ikke virker, og på siden om det ledige embede i Helligåndskirken i Flensborg har man begået den klassiske fejl at indsætte billeder af kirken og orgelet fremfor af menighed, kolleger og de mange aktiviteter, der ellers synes at være i sognet.

Generelt vil det være oplagt at producere flere af de gode videoer, indsætte forklarende billedtekster rundt omkring, og i det hele taget vise nogle billeder af medlemmerne af menighederne – dem ser man ikke meget til på hjemmesiden.

Indhold:

Hvad indholdet angår, oplever jeg det som både ærligt og informativt. Særligt alle præsternes citater om at arbejde som præst i Sydslesvig virker godt, suppleret af den fine video med Ruben Fønsbo. Også siden ”Hvorfor Sydslesvig?” giver et fint indtryk af, hvad det er for en region, og hvilke fordele der er ved at være præst netop dér.

Omvendt er informationen på forsiden primært af teknisk eller historisk karakter. Det fanger ikke ens opmærksomhed, og det er de færreste jeg kender, som søger et embede på grund af kirkebygningens historie. De personlige beretninger kunne passende fylde mere på forsiden. Også her kunne jeg ønske mig at møde menighedsmedlemmerne – det er trods alt dem, man skal skabe kirke sammen med.

Alt i alt får jeg langt hen ad vejen svar på mine spørgsmål, dog ikke meget om boligforhold og samarbejde mellem præster, hvilket er vigtige faktorer for mig. Det til trods har jeg mere lyst til at søge embede i Sydslesvig nu, end jeg havde før jeg besøgte hjemmesiden.

Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen, kandidatstuderende i teologi ved Københavns Universitet