Debat

Sognepræst: Der er brug for faktatjek i bispevalgkamp

Sognepræst Henriette Pedersen efterspørger større faktuel viden om, hvad bispekandidaterne står for. Både ved den nuværende valg i Aalborg og ved valgene fremover. Foto: Heiner Lützen Ank

DEBATINDLÆG: Sognepræst Henriette Pedersen efterlyser et faktatjek af bispekandidaterne, og det, de står for og påstår. Både under den igangværende valgkamp i Aalborg, men også ved fremtidige bispevalg

Min undren over ansættelsesproceduren, når der skal ansættes ny biskop, blev nok engang vakt, da der i søndagens Nordjyske Aalborg-sektion kunne læses et indspark fra tre tidligere sognepræster til valgkampen i Aalborg Stift. 

De tillod sig at dele deres sogneerfaringer om den ene kandidats ledelse og skrev, hvad de havde erfaret i de små landsogne, og at samarbejdet ikke altid er lige nemt. 

Endelig, tænkte jeg, kom der en smule ”reference” eller ”skudsmål” om kandidaterne på banen. For hvem og hvordan er de som ledere i folkekirken, og hvad er de kendt for i deres eget provsti, hvor der både er land og by?

Det ejendommelige med valget af en biskop er jo, at vi har at gøre med en offentlig chefstilling uden tidsansættelse. Vel knap med en udførlig og afgrænset jobbeskrivelse og hvor der rent faktisk ikke bliver lavet et eneste baggrundtjek på kandidaternes ledelses- eller teologiske erfaringer. I alle andre ledelsesstillinger er der folk med forstand på ansættelse ind over, og der bliver altid taget referencer på ansøgerne. Hvordan har de for eksempel konkret forvaltet deres ledelse?

For kandidaterne kan, for at sige det lige ud, jo hævde, hvad som helst, og vi aner ikke, om det har bund i den virkelighed, hvor de i dagligdagen udøver ledelse. Blandt andet fordi der i folkekirken ikke bliver gennemført ledelses-evalueringer, som jeg tidligere har efterlyst, hvor menighedsrådsmedlemmer og præster anonymt – og dermed frit fra leveren – kan komme til orde og for eksempel fortælle om de faktiske forhold, som de oplever dem i stift eller provsti.

I den henseende er vi på bar bund i valget af ny biskop. For hvem er kandidaterne egentlig? Ud over måden de optræder på ved valgmøder, kaffemøder og ikke mindst på sociale medier. Hvor man jo langt hen ad vejen former sig selv i ofte eget selvforherligende-billede. Hvordan opleves kandidaterne lokalt som ledere? 

Hvor ville det være rart om bare ét dagblad eller medie ville køre et faktatjek på bispekandidaterne. 

Et faktatjek, der for eksempel undersøger, hvor mange gudstjenester, de hver især har. Hvilke beslutninger de har truffet på provstiplan og gennemført i de enkelte sogne, og hvordan disse så rent faktisk er blevet modtaget? Hvor stor er udskiftningen af præster og andet personale på ”deres vagt”? Hvordan opmuntrer kandidaten præsterne til at holde sig ajour med teologi (”danne og dueliggøre” som der står i præsteløftet)? Har de gennemtvunget beslutninger om kirkelivet i de enkelte sogne? Hvordan har de løst konflikter? 

Spørgsmålene i et faktatjek kunne være endnu flere, og svarene er væsentlige for os vælgere, når vi skal sætte krydset på en kommende leder, der hverken skal på genvalg, eller som vi sådan kan komme fri af, hvis vi skulle have valgt forkert.

Sognepræst: Hvorfor bliver provster og biskopper ikke evalueret ligesom andre offentlige ledere?
Debat

Sognepræst: Hvorfor bliver provster og biskopper ikke evalueret ligesom andre offentlige ledere?

DEBATINDLÆG: "På sygehuse og i folkeskoler skal lederne jævnligt evalueres af de ansatte; naturligvis anonymt. Men hvem evaluerer vores ledelse?" spørger Henriette Pedersen. Hun efterlyser svar fra bispekandidaterne i Aalborg Stift på, hvordan de vil lede stiftet

Skriv et debatindlæg

Kirke.dk er dansk kirkelivs fagmedie. Har du en holdning, en reaktion eller en kommentar, så skriv til os. Debatindlæg må højst fylde 4500 tegn med mellemrum. Vi kan ikke garantere, at vi bringer alle indlæg, og vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte. Kontakt os eventuelt, før du skriver.

Send en e-mail

Blå bog: Annette Brounbjerg Bennedsgaard

Født i 1969.
Forhenværende sognepræst i Odder Kirke og Gellerup Kirke. Tidligere udviklingskonsulent i Kirkefondet.
Fra 2014 provst i Horsens Provsti og blev i 2020 formand for Provsteforeningen.
Har blandt andet været formand for styregruppen for Kristen Muslimsk Samtaleforum og medlem af bestyrelsen for Folkekirke og Religionsmøde.
Mor til tre døtre.

Blå bog: Thomas Reinholdt Rasmussen

Født i 1972.
Forhenværende sognepræst i Elling Pastorat og i Tversted Pastorat.
Sognepræst i Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring fra 2012 og provst i Hjørring Søndre Provsti fra 2015.
Formand for Bibelselskabets Stiftsudvalg i Aalborg Stift siden 2011 og medlem af Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe fra 2015. Tidligere medlem af biskoppernes teologiske arbejdsgruppe vedrørende dåb og nadver fra 2016 til 2019.
Gift med sognepræst Sara Dommerby Toft. De har tilsammen seks børn.