Serie: Kirken på småøerne

"Hvis der kom en præst rejsende fra fastlandet, og havde kontor her en time om ugen, så ville vi slet ikke føle, at det var vores egen," siger menighedsrådsformand Lisbeth Enevoldsen. Foto: Kåre Gade

Nogle af folkekirkens mindste sogne ligger på småøerne. Med kun ganske få indbyggere er det vanskeligt at opretholde et præsteembede på fuld tid på øerne. Omvendt har de små lokalsamfund brug for en præst, der ikke kun kommer pendlende med færgen om søndagen. I denne serie ser Kirke.dk på, hvordan den præstelige betjening af småøerne fungerer.

Præst på Sejerø: Derfor er det vigtigt, at jeg har bopælspligt på øen
Kirken på småøerne For abonnenter på Kirke.dk

Præst på Sejerø: Derfor er det vigtigt, at jeg har bopælspligt på øen

Sammenslutningen af Danske Småøer: Det er altid en kamp at beholde præsterne på småøerne
Kirken på småøerne For abonnenter på Kirke.dk

Sammenslutningen af Danske Småøer: Det er altid en kamp at beholde præsterne på småøerne

Befolkningen på de danske småøer kæmper for at beholde deres præster. Med voksende forstadssogne på fastlandet nedprioriteres præstestillingerne ofte på de små øer i landet, og øerne bliver i højere grad betjent fra fastlandet. Kirke.dk har lavet et geografisk overblik over småøernes præstebetjening

Repræsentanter for småøer: Hvis ikke præsten bor på øen, risikerer kirkelivet at gå i opløsning
Kirken på småøerne For abonnenter på Kirke.dk

Repræsentanter for småøer: Hvis ikke præsten bor på øen, risikerer kirkelivet at gå i opløsning

Præster på småøer udgør en vigtig social rolle på de danske småøer. Lisbeth Enevoldsen, der er menighedsrådsformand på Sejerø, mener, at kirkelivet ville dø ud, hvis ikke deres præst boede på øen

Biskop om præstestillinger på småøer: Det skal være stillinger med indhold, der giver mening
Kirken på småøerne For abonnenter på Kirke.dk

Biskop om præstestillinger på småøer: Det skal være stillinger med indhold, der giver mening

Mens indbyggertallet i de store byer vokser, står det relativt stille på småøerne i Danmark. Skal den præstelige betjening på småøerne i højere grad flyttes til forstadssognene? Kirke.dk har talt med to af de biskopper, der har småøer i deres stifter

Skagenspræst indstillet til omdiskuteret øembede
Kirken på småøerne For abonnenter på Kirke.dk

Skagenspræst indstillet til omdiskuteret øembede

Da præsteembedet på Anholt mod menighedsrådets ønske blev opslået som en 50-procentsstilling med bopælspligt, vakte det kritik. Nu er præst og forfatter Kristian Ditlev Jensen indstillet til embedet. Biskop Henrik Wigh-Poulsen siger, at kvoten skal ses i sammenhæng med hele Aarhus Stift

Præst på Agersø og Omø: Mit embede giver mig mulighed for holde mig teologisk ajour
Kirken på småøerne For abonnenter på Kirke.dk

Præst på Agersø og Omø: Mit embede giver mig mulighed for holde mig teologisk ajour

Rasmus H.C. Dreyer er præst på Agersø og Omø. Her har han tid til både at være nærværende overfor menighedsmedlemmerne og udvide sin teologiske viden. Begge dele gavner menigheden, mener han