Ny folkekirkestatistik

Se tallene for dit sogn: Hvor mange indvandrere er medlem af folkekirken?

I 2020 er der 10.849 indvandrere med ikke-vestlig baggrund, der er medlem af folkekirken, mens 345.346 med samme baggrund ikke er medlem. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik. Følg Kirke.dk's guide for at se, hvordan det så ud i dit sogn. Foto: Kåre Gade

Hvert år i februar offentliggør Danmarks Statistik de seneste tal for folkekirken - helt ned på sogneniveau. Her er Kirke.dk's guide til, hvordan du ser forholdet mellem personers herkomst og deres folkekirkemedlemskab

1. Gå ind på Statistikbanken.dk 

Statistikbankens hovedside kan du vælge fanebladet 'Kultur og Kirke' i venstre spalte.

Herefter vælger du mellem kategorierne 'Medlemmer af folkekirken' eller 'Kirkelige handlinger' under sidetræets menupunkt 'Folkekirken'.

Foto: Skærmbillede fra Statistikbanken.dk

2.  Vælg "Medlemmer af folkekirken"

Under menupunktet vælger du "Folketal 1. januar efter sogn, herkomst og folkekirkemedlemsskab".

Foto: Skærmbillede fra Danmarks Statistik

3. Vælg sogn og år

Herefter kan du vælge et eller flere sogne. Sognene står fordelt efter stift. Du kan finde et specifikt sogn ved at vælge funktionen "Udvælg via søgning". I eksemplet har vi fundet Kvaglund Sogn i Esbjerg. Desuden vælger vi et enkelt år, nemlig 2020.

Foto: Skærmbillede fra Danmarks Statistik

4. Vælg "Herkomst" og "Folkekirkemedlemskab"

Under "Herkomst" kan du vælge mellem fem kategorier: Dansk oprindelse, indvandrere fra henholdsvis vestlige og ikke-vestlige lande samt efterkommere af disse. I dette tilfælde markerer vi alle. Under "Folkekirkemedlemskab" vælger vi både medlemmer og ikke-medlemmer.

Foto: Skærmbillede fra Danmarks Statistik

5. Vis tabel

Når du har markeret sogn, årstal, herkomst og medlemsskab, får du vist tallene ved at trykke på 'Vis tabel'-knappen nede i højre hjørne. 

I Kvaglund sogn er der 2519 personer med dansk oprindelse, som er medlem af folkekirken, mens 345 ikke er medlem. Blandt sognets efterkommere fra ikke-vestlige lande er der to folkekirkemedlemmer og 344, som ikke er medlem.

Foto: Skærmbillede fra Danmarks Statistik

En anden mulighed er at se, hvordan udviklingen ser ud over tid. Så skal du gå tilbage til punkt 3:

3b. Vælg sogn, år, herkomst og folkekirkemedlemskab

Vælg det sogn, du er interesseret i, ved at vælge funktionen "Udvælg via søgning". Igen vælger vi Kvaglund Sogn i Esbjerg.

Derefter bruger vi Shift-knappen til at vælge alle år fra 2010 til 2020. Under "Herkomst" vælger vi "Indvandrere fra ikke-vestlige lande" og under "Folkekirkemedlemskab" vælger vi igen både medlemmer og ikke-medlemmer.

Foto: Skærmbillede fra Danmarks Statistik

4b. Vis tabel

Når du har markeret sogn, år, herkomst og folkekirkemedlemskab, får du resultatet ved at klikke på "Vis tabel" i nederste højre hjørne.

Tabellen for Kvaglund Sogn viser, at antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande, som ikke medlem af folkekirken, er steget fra 501 personer i 2010 til 672 personer i 2020. I samme perioder antallet af folkekirkemedlemmer med ikke-vestlig baggrund faldet fra 19 til 6 personer.

Foto: Skærmbillede fra Danmarks Statistik
Se tallene for dit sogn: Hvad betyder uddannelse for folkekirkemedlemskab?
Ny folkekirkestatistik For abonnenter på Kirke.dk

Se tallene for dit sogn: Hvad betyder uddannelse for folkekirkemedlemskab?

Hvert år i februar offentliggør Danmarks Statistik de seneste tal for folkekirken - helt ned på sogneniveau. Her er Kirke.dk's guide til, hvordan du forholdet mellem uddannelse og medlemsskab i dit lokale sogn

Ny folkekirkestatistik

Hvert kvartal offentliggør Danmarks Statistik de seneste tal for folkekirken i Statistikbanken. Tallene for fjerde kvartal, som publiceres i februar, er særligt interessante, fordi de gør det muligt at se den samlede tendens for det forløbne år.

Statistikken, som går tilbage til 2006, viser medlemstal, kirkelige handlinger og ind- og udmeldelser helt ned på sogneniveau.

Samtidig er der en række muligheder for at filtrere tallene efter forskellige parametre, for eksempel herkomst, alder, uddannelse og socioøkonomisk status. For eksempel hvor mange indvandrere fra henholdsvis vestlige og ikke-vestlige lande, der er medlem af folkekirken. Eller hvor mange efterkommere af indvandrere, der er medlem.

Det er kun en del af den data, som Danmarks Statistik råder over, der bliver gjort offentligt tilgængelig.