Guide

Sådan ansøger du om penge til efteruddannelse i det nye kompetencefondssystem

Fra 4. september åbner Den Statslige Kompetencefond for ansøgninger. Foto: Adam Garff

Fra 4. september åbner et nyt ansøgningssystem for Den Statslige Kompetencefond for ansøgninger. Kirke.dk guider her til, hvordan man kommer i gang med at ansøge

Hvis man er overenskomstansat eller tjenestemand i folkekirken kan man fra 4. september søge om penge til uddannelses- og kursusaktiviteter, uddannelsesmaterialer som fagbøger, samt transport og ophold. Alt afhængig af hvilken faglig organisation, man hører under, er der forskellige typer uddannelser, man kan få støtte til. 

Det skyldes, at de fire paraplyorganisationer, der er med i overenskomstaftalen fra 2018, har indgået hver sin delaftale med staten. 

De fire paraplyorganisationer er Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), som fra det kirkelige område har Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte som medlem og Centralorganisationen af 2010 (CO10), der organiserer en række kirkelige fagforeninger, som Organistforeningen og Kirkekultur.nu. Derudover er Akademikerne (AC), der har Præsteforeningen som medlem, samt Lærernes Centralorganisation (LC) med i overenskomstaftalen. 

I delaftalerne er der på forhånd fastsat en såkaldt positivliste over typer af uddannelser, paraplyorganisationerne mener, er relevante for deres medlemmer. 

Sådan søger man

En vigtig betingelse, man skal kende, før man ansøger, er, at tilskuddet fra kompetencefonden skal være et supplement til de penge, som ens kirke eller arbejdsplads i forvejen har afsat til efteruddannelse. 

Måden man ansøger på, er ved at sende en ansøgning via www.kompetenceudvikling.dk, når der åbnes for ansøgninger 4. september. Ansøgningen bliver automatisk sendt til ens leder på arbejdspladsen. Lederen skal nemlig godkende ansøgningen og beløbet. 

Hvis ansøgningen bliver godkendt af ens leder, bliver den sendt til Kompetencesekretariatet. 

Først til mølle gælder

Hvis man har søgt én af de uddannelser, som står på positivlisten, er der større mulighed for, at Kompetencesekretariatet godkender ansøgningen. Princippet for ansøgningerne er først-til-mølle. Men pengene er delt op i runder af tre måneder ad gangen frem til udgangen af 2021. Så hvis kassen når at blive tom, kan man søge igen i den efterfølgende runde.

Man kan som udgangspunkt søge op til 25.000 kroner årligt. Overenskomstaftalen gælder frem til 2021. 

Herunder har vi lavet et overblik over, hvilke typer af uddannelser, man kan søge:

Centralorganisationen af 2010 (CO10):

Er man eksempelvis overenskomstansat kirke- og kulturmedarbejder, organist, kirkegårdsleder eller kirkemusiker, er man dermed dækket af CO10. Så kan man søge om støtte til at komme på en diplom,- akademi- eller masteruddannelse, faglige kurser, lederuddannelse, karriereafklaringskurser med mere. Den øvre beløbsgrænse for støtte er som udgangspunkt 25.000 kroner årligt.

Akademikerne (AC):

Er man overenskomstansat præst i folkekirken, er man dækket af AC. I så fald kan man søge 50.000 kr. til en master-/kandidatuddannelse eller moduler heraf. 30.000 kr. til en diplom-eller bacheloruddannelse eller moduler heraf. Eller 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, dog maksimalt 25.000 kroner for kurset i alt.

Offentligt Ansattes Organisationer (OAO): 

Er man kirke- eller kirkegårdsansat på en overenskomst, er man dækket af OAO. I så fald er der en lang række typer af uddannelse man kan søge op til 25.000 kroner årligt til. Det drejer sig blandt andet om ordblindeundervisning, masteruddannelser, akademiuddannelser og voksenunderviseruddannelser.

Lærernes Centralorganisation (LC):

Ingen ansatte i folkekirken er dækket af Lærernes Centralorganisation.

Uddannelser som ikke er på positivlisten

Hvis man ansøger om en uddannelse eller kursus, der ikke står på positivlisten, skal ansøgningen vurderes af det såkaldte fondsgruppeudvalg, der består af medarbejdere i Moderniseringsstyrelsen og fagrepræsentanter fra ens faglige paraplyorganisation. 

I infoboksen til højre, kan man få et overblik over alle uddannelser, der er forhåndsgodkendt til at stå på positivlisten.

Positivlisten for CO10-fondspuljen er:

 • Akademiuddannelse og/eller –modul
 • Diplomuddannelse og/eller –modul
 • Masteruddannelse og/eller –modul
 • AMU-kurser (ej lovpligtige)
 • Fagspecifikke kurser
 • Realkompetencevurdering (RKV-/IKV-forløb)
 • Efteruddannelseskurser på uddannelsesinstitutioner, som også gennemfører akademi-, diplom- og masteruddannelser.
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på bachelor- og kandidatuddannelser
 • Førleder- og lederuddannelse
 • Karriereafklaringskurser
 • Studieforberedende kurser

Positivlisten for Offentligt Ansattes Organisationer er opdelt i OAO HK Stat og OAO Øvrige (3F, HKKF, Metal, Fængselsforbundet m.fl.). De to positivlister er:

OAO HK Stat

 • Akademiuddannelser (moduler af eller hel uddannelse)
 • Diplomuddannelse (moduler af eller hel uddannelse)
 • Masteruddannelse (moduler af eller hel uddannelse)
 • Ordblindeundervisning
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser

OAO Øvrige (3F, HKKF, Metal, Fængselsforbundet m.fl.)

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Realkompetenceafklaring/IKV
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Akademiuddannelser (AU) (moduler af eller hel uddannelse)
 • Diplomuddannelse (moduler af eller hel uddannelse)
 • Masteruddannelse (moduler af eller hel uddannelse)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser
 • For 3F: ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”. Kurset udbydes af LEVA+ og er for ansatte i folkekirken
 • For Fængselsforbundet: Kursusaktiviteter udbudt af Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Positivlisten for Akademikerne er:

 • 50.000 kr. til en master-/kandidatuddannelse eller modul heraf.
 • 30.000 kr. til en diplom-/bacheloruddannelse eller modul heraf.
 • 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, maksimalt 25.000 kr. for kurset i alt.
 • Fondsgruppen prioriterer at give støtte til kurser af mere end tre dages varighed.
 • Der kan også gives støtte til anden kompetenceudvikling, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der falder uden for ovenstående retningslinjer.

Midlerne i Den Statslige Kompetencefond er afsat som led i aftalen mellem arbejdsmarkedets parter i 2018. I alt er der tale om 172 millioner kroner, som 187.000 ansatte i stat, regioner og kommuner kan ansøge om.

Kilde: Kompetencesekretariatet